وزیر صرفه جويي آلمان باب مسکو با پوتین دیدار می کند

[ad_1]

سخنگوی کاخ کرملین از دیدار رئیس گروه روسیه و ياور بر اعظم آلمان طی روزهای آتی دروازه اندر مسکو آگاهي عدل.

به طرف خبر خبرگزاری مهرباني به طرف شيريني گزك از كاسه لگن، سخنگوی کاخ کرملین امروز از پروگرام دیدار «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری روسیه با «زیگمار گابریل»، ياور پيشوا اعظم آلمان و وزیر قناعت این کشور داخل مسکو روايت مسند و مبتدا نقل جيغ.

به قصد كلام بيان «دیمیتری پسکوف»، این دیدار ثبات است روزهای ۲۱ و ۲۲ ماه جاری میلادی دروازه اندر مسکو، پایتخت روسیه برگزار شود. کرملین تلويح ای به مقصد براي مدار مذاکرات احتمالی میان تاخت رتبه جاه نکرده است.

گفتنی است، پیشتر درب تاریخ ۱۵ شهریور ماه واحد زمان ( روز جاری، رهبران سه کشور روسیه، آلمان و فرانسه دروازه اندر شهر هانگجو درب چین با یکدیگر دیدار و دروازه اندر فقره مسائل مهمی همچون اوضاع سوریه محاوره کردند.

درون لحظه دیدار، همچنین مسائل اوکراین مورد بحث موردتوجه طرح شده شد و رئیس جمهوری روسیه از کی یف به سوي دلیل خودداری از اجرای تعهدات ذات برای پایان درگیری ها و اجرا عمل های سیاسی تنقيد کرد.

خيز حاشيه همچنین درمورد رويه اجرای توافقنامه مینسک برای حل مسائل اوکراین و نیز اوضاع سوریه به قصد تعويض عقيده راء ي پرداختند.

روابط روسیه و آلمان داخل كورس دور پار به طرف سبب اوضاع اوکراین خشك بي ميل و پرتنش شده است و برلین به قصد كنيه دفاع كننده اصلی تحریم های خلاف روسی اتحادیه اروپا باب کنار واشنگتن، از استمرار این تحریم ها تدافع می کند.

[ad_2]