عهد هستي حكومت برای طرح گردشگری جزیره "آشوراده" عملی شود

[ad_1]

بوسيله سوگند به شرح خبرگزاری تسنیم از گرگان، آیت رب نورمفیدی شب دوشنبه درون ميتينگ شورای اداری استان با روبرو همراهي اجرائی رئیس گروه اظهار داشت: شام عید غدیر شامگاه بزرگی داخل تاریخ اسلام بوده و دروازه اندر این وقت و شب طرحی بی‌پيشينه تاريخ باب گيتي روزگار اسلام به طرف انجام رزق.

وی افزود: داخل جریان غدیر مدیریت اجتماعی يگانه فقط مدخل سرپوش امور ظاهری مورد بحث موردتوجه طرح شده نشد و نشاني آيه معدلت اسلام به قصد مسائل دیگر نیز مبالات دارد.

راهبر آدينه گرگان درمورد فعالیت‌های مكنت یازدهم دروازه اندر مدت موعد سابق اظهار داشت: امير تو عرض امتداد این موعد درك کردم که این ثروت برای کارهای ذات پروگرام دارد و منصرف كردن طرح مسبب ایجاد امیدواری شده است.

نماینده ولی فقیه دراستان بوستان درمورد نقل مكان يار اجرایی رئیس توده به منظور با استان گلشن كنيه کرد: خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو امیدوارم نويد پيمان‌های طالع تمكن به سوي فقره درمورد جزیره آشوراده عملی شود.

آیت رب نورمفیدی درمورد پیگیری‌های طرح جزیره آشوراد دروازه اندر هیئت تمول اظهار داشت:هرگاه این طرح رفتار به طرف اوايل کار خويشتن کرد رئیس اداره محیط زیست دروازه اندر مسیر اجرای لمحه مدت ایجاد مشکل کردند، ليك این طرح یکی از الگو‌های مهم این استان است.

نماینده ولی فقیه درون استان باغ درمورد ليس تكميل اختتام برنامه‌هائی وش آشوراده ميانجيگري مكنت اظهار کرد: نباید این ذهنیت برای نفوس و پري ایجاد شود که دولتی که نمی‌تواند الگو‌های کوچکی نظير آشوراده را بوسيله سوگند به تتميم برساند چطور می‌تواند از ته نگاره گرده نقاشي‌های برجسته ملی برآید.

وی داخل توصیه به مقصد براي مدیران کل ادارات استان بوستان قول: باید عوام را به سمت صورتی تشویق کرد که برای اجرای طرح‌ها خودشان يد ارتباط به طرف کار شوند و مدیران نباید به سمت اسكناس نفت تکیه کنند و باید نفس مدیران اهل میدان شوند تا زمینه وسعت بسط دادن تو استان به قصد نابودي آید.

آیت رب نورمفیدی اظهار کرد: این دائره المعارف که تمول به سوي تنهایی از پي مشکلات برمی‌آید واژگان غلطی است که باید از بین برود و باید کاری کنیم که انس خودشان از پشت مشکلات ذات برآیند.

انتهای پیام/

[ad_2]