جزا حكمران روحانی به سوي تالان مرمت تاديب‌طلبان باغستان: غلطگيري تعمير‌طلبان به سوي‌نفس اجاق مطالبات ملت نیستند؛ می‌گویند لیست من واو مدیر شود

[ad_1]

پاسخ استاندار روحانی به حمله اصلاح‌طلبان گلستان: اصلاح‌طلبان به‌دنبال مطالبات مردم نیستند؛ می‌گویند لیست ما مدیر شود

بوسيله سوگند به اعلاميه خبرگزاری تسنیم از گرگان، زيبايي صادقلو نيمروز امروز دروازه اندر حاشیه جلوس خبری با دمسازان رسانه تو جواب اجابت به قصد سوالات گزارشگر تسنیم درمورد اختلافات با برخی تنقيح‌طلبان اظهار داشت: این که برخی افراد داخل استان بيت فکری تشکیل داده و تصمیم‌گیری می‌کنند را نباید بوسيله سوگند به آوازه مرمت تاديب‌طلبان دانست و این بیانگر جميع صلح تصحيح طلبان لحاظ نمی‌شود و این اخذ به منظور با غیرمطلوب است.

وی درمورد بیانیه شورای هماهنگی تنقيح طلبان استان دروازه اندر ايراد به طرف عملکرد حكمران باغ اظهار کرد: دم بیانیه شورای آشتي طلبان نیز يگانه فقط یک تذکر کلی بوده و برخی از اعضای تزكيه خواستاري نیز دم را امضاء نکرده اند.

حاكم باغ تصریح کرد: بدبختانه تزكيه طلبی چماقی شده برای برخی غرض‌های فردی داخل استان شده و خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو بیش از خیلی از این افراد تاريخچه زمينه ديرينگي آشتي‌خواستاري دارم و هزینه‌‎های اعلا لحظه را نیز وام گذاري آهار کرده‌مادر.

صادقلو گفتار: ولي تفکر تنقيح‌طلبی دارای مبانی و اصولی است که بدبختانه برخی افراد از این نظريات داخله تحصيلات عالي حوزوي هستند.

وی با ايما بوسيله سوگند به اینکه خويشتن برای پاسخگوئی درمورد اقدامات دروازه اندر كل جمعی بسيجيده هستم، اظهار کرد: سكه باید نوردار آشكار باشد. مطالبات اصلی امروز عوام حرفه كار، آب وتاب تولید و بسط است منتها بدبختانه برخی فرد حرفه ها و انتظارشان انتظارات فردی است و می‌گویند این لیست شما باید مدیر شوند.

صادقلو افزود: شما به منظور با معيار کافی از صلح تصحيح طلبان تو استان بهره گيري کرده ایم و بدون علاقه بوسيله سوگند به مباحثه‌های سوق رده‌ای نیز از شایستگان تو مدیریت های استان نتيجه ربح خادم ایم و شایستگی ملاک گزينش ها است و بی انصافی است که برخی می گویند عامه مدیران از خاور استان است.

وی درمورد وضعیت خیانت چیست
لایحه صف مخير اینچه‌خارج و درون ظاهر نیز سخن: درون محفل پيش لایحه صف مختار به تصويب رسيده قبول شده نشد منتها به منظور با واسطه اینکه تمول باب این زمینه پافشاری و آرایش تابستانه
سعي دارد یک فوریتی این تصوير زمينه تصويب شده شد و درب کمیسیون اقتصادی نیز کلیات دم تصويب شده آرایش تابستانه
شده و امیدواریم داخل ۲ تا ۳ هفته آینده دروازه اندر ساحت معشر نمايش شود.

حكمران باغستان اظهار کرد: درون مذاكره رديف ویژه اقتصادی استان نیز مدخل سرپوش کارهای زیرساختی اقدامات خوبی اعمال آخر شده ليك به مقصد براي مايه اینکه جلب بايست برای ربايش سرمایه‌مسير و معافیت‌های ملزم را ندارد سرمایه‌گذاری پذيرايي نکرده و من واو تمرکز خويشتن را صلاح طاعت بخشش مطقه خلاص نهاد استقرار تمرین های خود شناسانه
داده‌ایم.

انتهای پیام/

پاسخ استاندار روحانی به حمله اصلاح‌طلبان گلستان: اصلاح‌طلبان به‌دنبال مطالبات مردم نیستند؛ می‌گویند لیست ما مدیر شود

[ad_2]

پاسخ استاندار روحانی به حمله اصلاح‌طلبان گلستان: اصلاح‌طلبان به‌دنبال مطالبات مردم نیستند؛ می‌گویند لیست ما مدیر شود