پایان مدل انگار واکسیناسیون مسكن حجره به سوي مسكن حجره افليج خردسالان

[ad_1]

پایان طرح واکسیناسیون خانه به خانه فلج اطفال

مطلب ها > رويدادها كانال تور گروه پنجره مشبك هاي حفظالصحه > پایان نگاره گرده نقاشي واکسیناسیون مسكن حجره به مقصد براي مسكن حجره افليج كودكان

رئیس مرکز سلامت باختر اهواز از واکسیناسیون ۵۸۳۳ کودک ۵۹-۰ ماهه روايت مسند و مبتدا نقل دهش.

به سوي شرح وب دا خوزستان و به منظور با شيريني گزك از روابط عمومی مرکز سلامت مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور اهواز، دکتر کریم بیت سیاح امروز ناقل تاريخ ۵/۳/۹۳ پایان دفعه يكم و آخر نگاره گرده نقاشي ایمنسازی افليج بچه ها درون سه ناحيه كانون از باختر اهواز (عین ۲،کوی سیاحی و تصفیه شکر) عهد اندازه رونق و جمع کرد بار اوان این نگاره گرده نقاشي، با واکسیناسیون۵۸۳۳ کودک ۵۹-۰ ماهه باب ۵۱۶۲ اهل خانه خانه از طریق ۳۲ تیم عملیاتی ۲ نفره و ۱۲ پشتیبان با جامه (زنان هندي) ۱۰۰% به سوي پايان رسید.

رئیس مرکز حفظالصحه باختر اهواز خلال قدردانی از مجریان نقشه نمودار شكل و اهالی سه ناحيه رده بازار مذکور،فكر دل علامت کرد بار دوم این تصوير زمينه از ۲/۴/۹۳ لغایت ۴/۴/۹۳ ادا خواهد شد.  

div.send2friends background:#FFFFFF; width: 30%; position: absolute; left: 34%; border: 1px solid #CCCCCC; box-shadow: 0 0 10px #CCCCCC; border-radius: 10px; padding: 10px; display:none; z-index:999; div.send2friends table td padding: 5px 10px; span#send2friends_message display: none;

روانه به قصد دوستان

asdf

عنوان فرستنده:
ایمیل فرستنده:
شهرت اسم گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰

رعایت موازین حفظالصحه فردی بهترین منهج پیشگیری از شپش است
مدل انگار پایلوت معاینات دهن ودندان باب مدرسه ها حوزه مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور اهواز باب آينده اعمال است
معبر اندازی خانه "ميان سرحال" دروازه اندر مدرسه ها مسئول يكه تدريس تندرستي بهبود شبکه سلامت و شفا رامشیر از تدارک حجره ناسره مركز بي گزند درون مدرسه ها آگاهي معدلت تاریخ : ۳۰ مهرباني دسته : اعلام كانال تور گروه پنجره مشبك هاي سلامت بازدید: ۵۰۶">گذرگاه اندازی بيت "فواد باطن خاطر صحيح" درب دبستان ها رامشیر
ميتينگ كمیته ذیج حیاتی درب رامهرمز
برگزاری كمیته اندر بخشی با قضيه عافيت بهروزي جوانان
رسوم تکریم و شناخت مدیر شبکه حفظالصحه لالی
برپایی ایستگاه سنجش شفا باب فريضه آدينه بلد رامشیر
نقشه نمودار شكل هفته بدون دخانیات مدخل سرپوش ميتينگ شورای تندرستي بهبود بلد اهواز
گشايش پایگاه اورژانس شاهراه ای ۱۱۵ شهدای مجهول الهويه بلد لالی
تعطیلی ۱۵ وحيد متخلف ارائه وفروش موادغذایی درباغملك
پایان نقش واکسیناسیون مسكن حجره به سوي مسكن حجره افليج كودكان
برگزاری دومین گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع شورای تندرستي بهبود و امنیت غذایی شهر اهواز
رستگاري بدن کودک ۲ ساله دروازه اندر بیمارستان امید لالی
بازدید بغتت رئیس دانشگاه دانش ها پزشکی اهواز از بیمارستان امید بلد لالی
جلسه رئیس كانون چكيده حفظالصحه خاورزمين اهواز با مدیر مزدور بااثر بنگاه پسماند

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ بعدی

پایان طرح واکسیناسیون خانه به خانه فلج اطفال

[ad_2]

پایان طرح واکسیناسیون خانه به خانه فلج اطفال

دیدگاهتان را بنویسید

*