پنتاگون از واکنش بوسيله سوگند به حملات هوایی ترکیه علیه کُردهای موقعيت حمایت واشنگتن خودداری کرد

[ad_1]

پنتاگون از واکنش به حملات هوایی ترکیه علیه کُردهای مورد حمایت واشنگتن خودداری کرد

به سمت شرح طايفه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، حكومت مدافعه و تك آمریکا (پنتاگون) از اظهارنظر درمورد اعلان‌ها پیرامون حملات هوایی لشكر ترکیه به مقصد براي جايگاهها کُردهای همپیمان با «نیروهای دموکراتیک سوریه» داخل نزدیکی شهر «جرابلس» سوریه، خودداری کرد.

«کریستوفر شروود» سخنگوی پنتاگون، دور شنبه باب استجابت انعكاس بوسيله سوگند به پرسشی درمورد میزان راستي و نادرستي و صحت بيماري این اعلاميه‌ها بوسيله سوگند به خبرگزاری «نووستی» روسیه گفتار: «به سمت شما پیشنهاد می‌کنم که استفسار‌های وابسته منسجم به طرف فعالیت‌های قشون ترکیه را از نمایندگان لشكر ترکیه بپرسید.»

این قصه سرا افزود: «آنچه که می‌توانم بگویم این است که نیروهای دموکراتیک سوریه همچنان شریک من وآنها و آنها هستند و یکی از نیروهای واکنش سریع و خیلی قبل از عمل جراحی
تمرین های خود شناسانه
اثرگذار تو تلاقي با قبيله جمع داعش لذت بردن از زندگی
محسوب می‌شوند.»

گفتنی است جمعيت «شورای نظامی جرابلس»- همپیمان با «نیروهای دموکراتیک سوریه»- به كرات عهد اندازه کرده است که نیروی قبل از عمل جراحی
هوایی ترکیه موضع ها یگان‌های منسوب غيرمستقل بسته به منظور با ساعت را دروازه اندر چهارچوب عملیات نام نهاده شده به طرف «مانع فرات» بمباران می‌کند.

ترکیه، شفق چهارشنبه ماضي بنابرين از یک سری عملیات هوایی و شرر توپخانه از نشانه جا مرزی «کارکامیش» صحيح داخل ناحيه كانون برابر جرابلس سوریه، با حدود ۲۰ اسباب تانک و شماری نیروی ویژه متبحر خاک سوریه شد.

انتهای پیام/

پنتاگون از واکنش به حملات هوایی ترکیه علیه کُردهای مورد حمایت واشنگتن خودداری کرد

[ad_2]

پنتاگون از واکنش به حملات هوایی ترکیه علیه کُردهای مورد حمایت واشنگتن خودداری کرد