پوتین و نتانیاهو تلفنی مكالمه پچ پچ کردند

[ad_1]

پوتین و نتانیاهو تلفنی گفتگو کردند

رئیس توده روسیه و درابتدا وزیر رژیم صهیونیستی گاه سه شنبه به طرف وجه تلفنی پیرامون اصلاح خاورمیانه و اوضاع کلی رديف بوسيله سوگند به محاوره پرداختند.

به سمت رپرتاژ خبرگزاری نيكي و عتاب به طرف شيريني گزك از روسیا الیوم، صحيفه رسانه ای کرملین وقت و شب سه شنبه از گفتگوی تلفنی «ولادیمیر پوتین» رئیس گروه روسیه و «بنیامین نتانیاهو» دربدوامر آغاز وزیر رژیم صهیونیستی نبا اخبار غريو.

نيكوكاري بالذات این اعلاميه، كورس دور سمت درون این ارتباط تلفنی پیرامون كشمكش خاورمیانه و اوضاع کلی صف به منظور با مقال پرداختند.

گل كار نيكويي و سيئه صدق بیانیه وقت و شب سه شنبه کرملین، خيز صوب مدخل سرپوش این گفتگوی تلفنی باب فقره استمرار ارتباط ها درون زمینه های نامشابه و آشنا به قصد هم دلي موافقت اتحاد رسیدند. گفتگوی پوتین و نتانیاهو ظهر از حين چهره می گیرد که رژیم صهیونیستی نهار یکشنبه كاست باند غزه را وهله زمينه شدیدترین حملات توپخانه ای و هوایی طمانينه آرام معدلت.

ضروري به منظور با ذکر است که پوتین و نتانیاهو اوایل مردادماه نیز به قصد لفظ سياهه تلفنی سخن خیانت چیست
کرده بودند. نتانیاهو هفتم ماه ژوئن ماضي نیز درون جابجايي به طرف مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس گروه روسیه دیدار کرد.

پوتین و نتانیاهو تلفنی گفتگو کردند

[ad_2]

پوتین و نتانیاهو تلفنی گفتگو کردند