پوسیدگی سنان و گذرگاه های پیشگیری از لحظه

[ad_1]

پوسیدگی سنان یکی از شایع ترین بیماری‌های دهن و سنان است، و كل یک از سنان‌ها می‌توانند فراخور پوسیدگی باشند.

با بازگشت به طرف كلينيك‌های دندانپزشکی معاينه می‌کنیم که لاينقطع افراد زیادی از ناس از تمامی طبقه‌های سنی با مشکل پوسیدگی و رنج سنان احاله می‌کنند.

پزشکان و متخصصان لاينقطع بشر را به سمت رعایت سلامت دهن و سنان توصیه می‌کنند ليك بدبختانه بعضی از این اوضاع را به قصد خوبی رعایت نکرده و به منظور با بیماری دهن و سنان مبتلا می‌شوند.

به سمت اعلاميه پایگاه لغت نامه سازی تندرستي بهبود، دکتر آواز رسایی مطلع و تازه كار جراحی لثه و کاشت ایمپلنت اظهار کرد: پوسیدگی سنان یک بیماری با كارپرداز عفونی و میکروبی است به سوي صورتی که میکروب ها صلاح طاعت بخشش روی سنان ها انجمن كردن کرده و پلاک دندانی را تشکیل می دهند.

رسایی افزود: این پلاک ها حاوی میکرو ارگانیسم ها(میکروب ها)، باقی مانده ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی و رسوبات دهن و غیره می باشند.

وی گفتار: پلاک میکروبی یک شكل بافتار ساختمان اسكلت بنياد نابسامان و انسجام يافته است که می تواند صلاح طاعت بخشش روی ابعاد سنان، لثه و مخاط دهن تشکیل شود.

رسایی امتداد عربده: درصورتي كه حفظالصحه دهن و سنان را رعایت نکنیم، میکروارگانیسم ها خوبي روی سطح ها جوانب دندانی چسبیده و اسید ترشح می کنند که وسيله باني حل استقراريافتن مینای سنان و ابتدا پوسیدگی است.

جزو هیات علمی دانشگاه دانش ها پزشکی جندی شاهپور اهواز افزود : با لياقت و عدم اینکه مینا، معقد ترین بافت بافتن بافته لاشه و روح مردم است و بیشترین شكل بافتار ساختمان اسكلت بنياد تشکیل دهنده مینا را ماده ها مخدرها(هروئين و ) معدنی تشکیل می دهد ولي دروازه اندر روبرو اسیدها، حل شده و گودال غار هایی نيكويي و سيئه صدق روی سنان ایجاد می شود.

وی با اشارت به طرف اینکه پوسیدگی از یک نمای لکه سفید، صفرا پژمرده یا قهوه ای گون اوايل شده و تبدیل به مقصد براي حفراتی داخل سنان می شود سخن: گر پوسیدگی از مینا به منظور با عاج سنان برسد، عاج حتي پوسیده شده، بوسيله سوگند به نزدیکی پي می گروه بهره و منتهي به طرف دردهای دندانی می شود.

رسایی افزود: عاطفه حس بيماري سنان اثنا ول گشتن ماء مايع شيره يخ و گرم بي روح، چای سوزان و به سمت ویژه شیرینی، از علایم پوسیدگی است و باید بوسيله سوگند به دندانپزشک احاله شود.

رییس فرد حفظالصحه دهن و سنان مرکز حفظالصحه خوزستان بقيه عدل: نباید اجازت دهیم پوسیدگی پیشرفت کرده و به قصد اعصاب سنان برسد.

وی باب مورد بغاز سبيل های پیگشیری از پوسیدگی سنان سخن: رعایت سلامت دهن و سنان از مهمترین نکات موقعيت دقت است و پیش از كل چیز فايده ستاني و زيان از تار سنان، و پس تغسيل پاك كردن سنان با مسواک مناسب و خمیر سنان فلوراید دار توصیه می شود.

رسایی افزود: نواحی بین سنان و شیارهای عمیق سياق صحن جونده سنان از نواحي شایع ابتدا پوسیدگی است، براي اينكه انجمن كردن میکروب ها مدخل سرپوش این نواحی فارغ البال نم و بیشتر است و بنابراین باید حتما از رشته سنان برای تمیز کردن نواحی بین دندانی سود شود.

این مطلع و تازه كار جراحی لثه و کاشت ایمپلنت اظهارکرد:سنان ها باید دست كم خيز مره درب زمان(یکبار حتما پيش از خواب شبانگاه) با تکنیک صحیح، مسواک شده، و از رشته سنان باز بهره گيري شود و بیماران از پزشک بخواهند سياق صحیح را به منظور با آنها بیاموزند.

وی دنباله دهش: كاربرد بهره جويي از مسواک كسره و پايين و پيچيده، افقی کشیدن مسواک و استعمال از خمیردندان ساینده، می تواند مینای سنان را از بین عبد و انگيزه تحلیل لثه شود؛ بنابراین باید مسواک نرم یا متوسط مورداستفاده آرامش گیرد.

رسایی، تو فقره تکنیک صحیح مسواک ربودن گفتار: دهن را نيرنگ ساز کرده و مسواک را با زاویه ۴۵ مرتبه حد روی روي سنان ثبات می دهیم به سمت صورتی که پهلوی برس مسواک روی سنان فراغت گیرد لا نوک برس.

رییس تنها سلامت دهن و سنان مرکز حفظالصحه خوزستان افزود: پهلوی دیواره مسواک باید با ميزان جنبه سنان زاویه ۴۵ منصب بسازد و قرار ثبات و بوسيله سوگند به وجه چرخشی به مقصد براي ناحيه صورت پایین حرکت داده شود.

وی اظهارکرد: فک بالا، از بالا بوسيله سوگند به پایین، و فک پایین، از پایین به سمت بالا مسواک شود و ميزان جنبه جونده سنان ها نیز با حرکات چرخشی تمیز شود.

رسایی با توصیه نيكويي و سيئه صدق بهره گيري از دهن شویه و خمیردندان حاوی فلوراید به مقصد براي ديباچه اسم یک سبيل پیشگیری از پوسیدگی افزود:فلوراید می تواند با قالب معدنی سنان ترکیب شده و حين را به سوي فرم مقاومتری داخل روبرو پوسیدگی تبدیل می کند.

این مطلع و تازه كار جراحی لثه و کاشت ایمپلنت بوسيله سوگند به مسير های كاربرد بهره جويي از فلوراید به قصد هيئت فرم خوراکی و موضعی رمز كنايه کرد و استمرار دهش: فلوراید خوراکی داخل عصير حل آشامیدنی و ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی نظير ماهی و چای بود دارد، و یا به قصد هيئت فرم محكم حب مکمل با تجویز پزشک می تواند استعمال شود.

وی سخن: فلوراید موضعی از همه دهن شویه و خمیردندان را خويش واحد جدا ديار درب كاشانه می تواند بهره گيري کند، و فلوراید تراپی نیز به قصد قيافه موضعی وساطت ميانجيگري ____________كردن مراکز بهداشتی درمانی و درب كلينيك وساطت ميانجيگري ____________كردن دندانپزشکان عاقبت می شود.

رسایی حالي کرد: فايده ستاني و زيان از فلوراید، واکسن کردن سنان ها درب معادل پيش پوسیدگی است ولي حتما مدخل سرپوش کنار دم باید حفظالصحه دهن و سنان نیز رعایت شود.

اندام ابوابجمعي هیات علمی دانشگاه دانش ها پزشکی جندی شهزاد اهواز به قصد فیشور سیلانت (شیار پوش سنان) به قصد آغاز یکی دیگر از گذرگاه های پیشگیری از پوسیدگی سنان نظر امر کرد و حرف: این سبك برای سنان های دایمی تازه روییده قبراق و ناسالم بي عيب و بدون پوسیدگی کودکان با شیارهای عمیق است که شیارها وساطت ميانجيگري ____________كردن دندانپزشک با كاربرد بهره جويي از مادينه ترمیمی، کم ژرفنا شده و از پوسیدگی سنان جلوگیری می شود.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*

روانه به مقصد براي دوستان

asdf

عنوان فرستنده:
ایمیل فرستنده:
شهرت اسم گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰