پیروزی مقتدرانه خوشي رحیمی تو قدم مقدمه

[ad_1]

پیروزی مقتدرانه حسن رحیمی در گام نخست

آزادکار وزن ۵۷ کیلوگرم کاروان کشتی ایران باب نخستین غزوه خويش درب بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ریو كامروا بوسيله سوگند به شکست حریف ارمنستانی ذات شد.

به طرف رپرتاژ گزارشگر اعزامی مهرباني به طرف ریودوژانیرو، رقابتهای وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی مرخص بازیهای المپیک ۲۰۱۶ ریو از دوره امروز (آدينه) عنفوان شد که خوشگلي رحیمی پي از استراحت درون گردش مقدمه درب زمان به سمت آرزم «گارنیک مناتساکانیان» از ارمنستان ذهاب.

نماینده سبک وزن کشتی حر ایران تو این دیدار با نتیجه ۱۱ نيكي خالي از بند مسدود حریف بخشودن و باید درون گردش سوم به منظور با رزمگاه «ویکتورلبدف» از روسیه برود.

باب جماعت رحیمی «یانگ کیونگ ایل» غني كورس دور جايزه فضه و یک آلياژ مس و قلع المپیک از کره شمالی، «بونه رودریگوئز» خداوند گردن آويز آلياژ مس و قلع عالم از کوبا و «بایاخبایار اردنبات» مالك ثروتمند گردن آويز آلياژ مس و قلع كره ارض زي دارند.

درون بالای طرح وزن ۵۷ کیلوگرم نیز «ولادمیر خینچیگاشویلی» گرد آفاق و خداوند جايزه ناب المپیک از گرجستان، «حاجی علی اف» خداوند تاخت جايزه طلای گيتي روزگار (مدخل سرپوش وزن ۶۱ کیلوگرم) از آذربایجان، «ولادمیر دوبوف» مالدار جايزه لجين خالص و آلياژ مس و قلع آفاق از بلغارستان و «فرانک مولینارو» و «سلیمان آتلی» کشتی گیران مورد بحث موردتوجه طرح شده آمریکا و ترک مقابل دارند.

پیروزی مقتدرانه حسن رحیمی در گام نخست

[ad_2]

پیروزی مقتدرانه حسن رحیمی در گام نخست