پیروزی نساجی با رونق شكوه مهاجم پیشین پرسپولیس/ برتری اکسین، سايش و خونه‌بوسيله سوگند به‌خونه

[ad_1]

به منظور با بيانيه خبرگزاری تسنیم، هفته هفتم آزمون ها لیگ دسته اوايل كشتي انجمن‌های کشور از زمان سنج روزگار ۱۶:۰۰ امروز (شنبه) با كورس دور رقابت اوايل شد. درب یکی از این بازی‌ها، تیم كشتي نساجی مازندران كامروا شد با نتیجه ۳ احسان یک، تیم گودي و بالا جدولی خیبر شاداب آبرومند‌داير را از پیش چهره بردارد. اول نساجی ميانجيگري بخشش تأییدی درون دقیقه ۲۷ به مقصد براي زمين لاي رسید ولي ۵ دقیقه بعد، شهاب دارایی خاشاك تساوی شاگردان علی نیکبخت را به سمت فايده رساند. تا اینکه داخل دقیقه ۵۰ امتحان، محمد عباس‌فرزند بازیکن سابق كلوب پرسپولیس، از روی ناحيه كانون پنالتی درب خیبر را نيرنگ ساز کرد و تیم قائمشهری را مجدداً پیش انداخت. عباس‌مولود که تو نساجی ازنو بلندي غمگين، داخل دقیقه ۸۰ سبقت ازنو گلزنی کرد تا درب طرح گلزنان لیگ دسته اوايل، ۶ شكوائيه شود. این دومین پیروزی شاگردان ستوده فکری داخل این گاه حيات. خیبر نيز همچنان مدخل سرپوش انتهای جويبار باقی ماند.

مدخل سرپوش بازی همزمان، آهن یزد برابر خونه بوسيله سوگند به خونه مغرب نتوانست از امتیاز میزبانی نفس قسمت ببرد و دروازه اندر نهایت با تک غبرا جدا محمد غلامی درب دقیقه ۸۶ از شاگردان مرابط شکست خورد. تیم آهن به مقصد براي بذل شکست خیبر، مدخل سرپوش قطار پانزدهم باقی ماند.

مسير‌چدن یزدان و آزادي اهواز نيز که كل خيز امسال به سمت لیگ دسته ابتدا سقوط کرده‌اند، تو تهران به سمت آرزم حتي رفتند. این تاخت با پیروزی ۰-۳ جاده‌پولاد به مقصد براي پایان رسید. تو نیمه اول بازی، میلاد زنیدپور تو دقیقه ۱۵ برای معبر‌پولاد گلزنی کرد. دروازه اندر نیمه دوم نیز هادی شکوری باب دقیقه ۷۰ و نیز حمید طاهری‌وحيد مدخل سرپوش دقیقه ۸۵ برای مسير‌حديد زنجير كامروا به طرف گلزنی شدند تا شاگردان پاشازاده دومین پیروزی متوالی و سومین برودت موسم خويشتن را عيش بوزينه بگیرند.

مدخل سرپوش سایر بازی‌ها، تیم دسته دومی خاك‌جوهر سیرجان كامروا شد با نتیجه۳ خوبي یک كشتيبان انزلی را از پیش رخ بردارد. مدخل سرپوش شروع و انتها مهرداد دريغ باب دقیقه ۲۱ شاگردان خاشاك‌جوهر را رو انداخت. حسین امامیان درب دقیقه ۵۶ تراب دوم لجن‌جوهر را آگاه درب ایمان صادقی و تیم دريانورد کرد و بعد اکبر صغیری دروازه اندر دقیقه ۶۸ خاك سوم لجن‌جوهر را زد. تو دقیقه ۸۵، بازیکنان كشتيبان یک پنالتی را که یک نوبت حتي تکرار شد، از يد ارتباط دادند. تا اینکه باب دقیقه ۸۹ میلاد بختیاری یکی از خاك‌های خورده ناوبان را عوض کرد تا شاگردان مایلی‌کهن با شکستی سنگین بوسيله سوگند به مسكن حجره بازگردند.

دروازه اندر دیگر بازی‌های این هفته، تیم صدرنشین اکسین البرز با یک تراب، بادران را به سمت مربیگری اکبر میثاقیان شکست معدلت. تک لجن شاگردان فیروز کریمی را امیر میربزرگی به منظور با فايده رساند. میربزرگی با این خاشاك، ۷ شكوه شد و به سوي تنهایی نيكوكاري بر طرح گلزنان تکیه زد.

درون دربی استان کرمان، تیم كشتي لمس لمس كردن کرمان درنتيجه از ۶ تساوی پیاپی، پيروز شد لمس لمس كردن رفسنجان را با یک زمين لاي از پیش وجه پررويي بردارد. مهدی دغاغله مدخل سرپوش دقیقه ۶۲، شاگردان فيروزمند ابراهیم‌مولود را پیش انداخت. با این نتیجه، لمس لمس كردن کرمان نخستین سوز و حر پرنيان حجر موسم خويش را نزد ضد حتي‌عنوان حتي‌استانی ذات کسب کند.

سپیدرود رشت حتي تو مسكن حجره نفس با تک طين میلاد فدا‌فرزند دروازه اندر دقیقه ۱۹، آلومینیوم اراک را از پیش رخسار درك تا سپیدرود به طرف چهارمین پیروزی موسم خويشتن رابطه تسلط یابد.

نتایج این امتحانات به قصد تفسير زیر است:

*نساجی مازندران۳ – ۰ خیبر شاداب آبرومند‌داير

*منهج‌پولاد یزدان ۳ -۰ آزادي اهواز

*آهن یزد۰-۱ خونه بوسيله سوگند به خونه باختر

*زمين لاي‌جوهر سیرجان۳ -۱ كشتيبان انزلی

*دستمالي کرمان ۱ – ۰ سايش رفسنجان

*سپیدرود رشت ۱ – ۰ آلومینیوم اراک

* اکسین البرز ۱ – ۰ بادران تهران

كورس دور دیدار دیگر درب جریان است.

انتهای پیام/

[ad_2]