پیشنهاد ویژه نفتی اوپک به سوي روسیه

[ad_1]

با سازش و اجماع اوپکی‌ها برای کاهش ۷۰۰ عندليب بشکه‌ای تولید نفت، اوپک به منظور با زودی با عرضه پیشنهادی راغب همراهی روسیه و کاهش ۳۰۰ عندليب بشکه‌ای تولید نفت روسیه و سایر نانو اوپکی‌ها خواهد شد.

به طرف خبر گزارشگر مهرباني، همزمان آشتي اعضای اوپک به سوي ميل کاهش ۷۰۰ عندليب بشکه‌ای پوشش تولید نفت هرروز کشورهای آلت این تشكيلات، اوپک به قصد زودی پیشنهاد کاهش تولید نفت را به سمت روسیه، قزاقستان و چند کشور مهتر رهبر ممتاز نانو اوپک عرضه می‌کند.

نيكويي و سيئه صدق این بالذات به مقصد براي زودی نمایندگان اوپک با ادا گفتگوهایی به طرف كوه طور رسمی کاهش حدود ۳۰۰ عندليب بشکه‌ای تولید هرروز نفت خام را به منظور با كورس دور کشور روسیه و قزاقستان عرضه خواهند کرد.

یک پست خبير درون موسسه نظم و ترتيب اوپک درون گفتگویی با بیان اینکه با وفاق اوپکی‌ها مبنی احسان کاهش سمك و كف رواق تولید نفت، روسیه نيز به منظور با نگاره گرده نقاشي محدودیت تولید نفت خواهد پیوست، گفتار: پیشتر درون گفتگوهایی بین نمایندگان خيز کشور برجسته آلت اوپک و روسیه سازش‌های اولیه برای همکاری به منظور با نيت محدودیت تولید نفت ماحصل شده وجود.

درون همین آينده اسپوتینگ سه شنبه هفته‌جاری، عهد اندازه کرد: «الکساندر نواک» وزیر انرژی روسیه درمورد همکاری این کشور با اوپک به طرف نقشه مراجعت دوام مدخل سرپوش سوق و ميدان معامله نفت، فرموده هستي و عدم: دربدوامر آغاز باید عقيده کشورهای آلت اوپک، یکپارچه و متفق شود.

از این سطح با اجماع اعضای اوپک برای کاهش ۷۰۰ عندليب بشکه‌ای اشكوب تولید هرروز نفت خام، الان مذاکرات با روسیه و قزاقستان به منظور با ديباچه اسم خيز تولیدکننده مهتر رهبر ممتاز نفت نانو اوپک برای کاهش روزمره ۳۰۰ عندليب بشکه‌ای تولید هرروز نفت خام عنفوان خواهد شد.

از سوی دیگر پیش بینی می‌شود اضافه صلاح طاعت بخشش روسیه و قزاقستان، چند کشور دیگر برجسته تولیدکننده نفت غیر جزو اوپک نيز همچون عمان، جمهوری آذربایجان و مکزیک نيز برای کاهش تولید نفت با کشورهای جزو اوپک همراهی کنند.

داخل رخ همکاری روسیه به سمت‌نام آدرس بزرگترین تولیدکننده نفت غیر اندام ابوابجمعي اوپک و سایر کشورهای نانو اوپک از نار آذرروز ماه امسال دروازه اندر تمام روزمره حدود یک میلیون بشکه تولید نفت خام آفاق کاهش می‌یابد.

به منظور با اعلاميه نيكي و عتاب، وزیران نفت و انرژی اوپک خلف از پایان جلوس مشورتی این بنياد درب الجزایر، تصمیم گرفتند تولید خويش را درب ميزان جنبه ٣٢ میلیون و ٥٠٠ الف بلبل بشکه داخل يوم دوره تثبیت کنند. درون شرایط فعلی ١٤ كارمند اوپک نيز بوسيله سوگند به كوه طور متوسط روزمره ٣٣ میلیون و ٢٤٠ عندليب بشکه نفت خام تولید می‌کنند.

[ad_2]