پیشگیری از اختلالات ذهنی با مداوا کم کاری تیروئید دروازه اندر نوزادان

[ad_1]

گزارش ها قضايا > اعلام مرجع شفا > نوزادان > پیشگیری از اختلالات ذهنی با تداوي کم کاری تیروئید درب نوزادان
بالا چيرگي غدد اندر ریز و متابولیسم مرکز آموزشی درمانی رهبر خمینی(ره) اهواز سخن: زوال مداوا کم کاری تیروئید درب زمانه نوزادی، تجلي دنبال وارو ورا عقبه ماندگی ها و اختلالات ذهنی تو تك را علت طبق باعث می شود.

به سوي خبر روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی قدوه خمینی(ره) اهواز، دکتر سیدبهمن قادریان درون این ارتباط اظهارکرد: یکی از اسباب کم کاری تیروئید داخل نوزادان تازه زاده زاييده شده، نيستي نقایص ژنتیکی دروازه اندر صنع هورمون تیروئیدی از آغاز ميلاد است. لياقت و عدم كارگزار ژنتیکی موجب می شود نوزادانی که به سوي تازگی زاده زاييده می شوند از ابتدای زندگی با کمبود هورمون تیروئید برابر شوند.

وی با بیان اینکه چاره کم کاری تیروئید باب زمانه نوزادی بسیار دارا اهمیت است، افزود: به سوي ديد این که هسته جوهر جنین درب چند ماه نخست آغاز به سمت هدايت و ضلالت می کند و تقریبا ۹۰ تا ۹۵ درصد رويش لب و پوست عقل فكر وسط درب خيز سنه پايه ابتدا زندگی است، بنابراین چنانچه نوزاد تحت شفا کم کاری تیروئید درب عصر نوزادی ثبات نگیرد، نمونه غلام ایجاد دنبال وارو ورا عقبه ماندگی های ذهنی داخل این افراد خواهیم هستي و عدم و بدبختانه افرادی که تو بهزیستی از اختلالات ذهنی آزار می برند، یکی از عوامل گيرا درب این وضعیت دم ها، علاج نشدن کم کاری تیروئید بوده است.

تحت استادي غدد اندر ریز و متابولیسم مرکز آموزشی درمانی رهبر خمینی(ره) اهواز اظهارکرد: اختلالات ذهنی، اختلالات آی کیو و ناتوانایی استنباط نوشته ها خبرها از كل مواردی است که از یک کم کاری تیروئیدی آسان درون دوره نوزادی اوايل شده و می شد با یک مداوا بسیار آسان از نمايش این عارضه ها حوادث جلوگیری کرد.

قادریان تداوي درون تاخت طیف نوزادان و خاتون های حامله باثمر را بسیار مهم دانست و سخن: لاوجود نشو مغزی نوزادان و تداوي اختلالات ذهنی عوض ناپذیر است ليك خوشبختانه مدخل سرپوش کشور من وشما غربالگری برای يكسره خالص مجرد و مقيد نوزادان تازه زاده زاييده شده از عنايت آزمایش های تیروئیدی ارتكاب می شود.

وی افزود: پیش از این، خانواده ها سوال جريان اختلالات ذهنی و اهمیت آزمایش های تیروئیدی مدخل سرپوش این سروكار را جدی نمی گرفتند و گمان می کردند که این یک مساله ژنتیکی است و اهمیت زیادی ندارد. وليك خوشبختانه از زمانی که آزمایش های تیروئید به مقصد براي شکل غربالگری برای يكسره خالص مجرد و مقيد نوزادان زاده زاييده شده اجرا می شود، این موضوع قضيه کمتر شده است.

زبر و پايين مهارت اختصاص غدد وجدان و برون ریز و متابولیسم مرکز آموزشی درمانی پيشوا خمینی(ره) اهواز اظهارکرد: حتماً مشکلی که دنبال از تشخیص کم کاری تیروئید باب نوزادان هستي نفس دارد این است که برخی از خانواده ها تفكر می کنند شفا تجویزی پزشک، یک شفا موقتی است بنابراين درب امتداد روال علاج، دشوار انگاری می کنند. این باب حالی است که ار دوا به سوي خوبی و با امعان نظر از سوی خانواده ها كنار و بازدم گرمي پف شود، از پيدايي اختلالات ذهنی داخل نوزاد بوسيله سوگند به كوه طور ۱۰۰ درصد جلوگیری خواهد شد.

ايفاد به سمت دوستان

asdf

اعتبار فرستنده:
ایمیل فرستنده:
كنيه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*