پیشگیری از بیماری های کلیوی با کنترل استفاده نمک

[ad_1]

گزارش ها قضايا > وقايع احاديث قاموس تندرستي بهبود > پیشگیری از بیماری های کلیوی با کنترل استعمال نمک
تحت مهارت اختصاص بیماری های کلیه، فشارخون، دیالیز و پیوند کلیه مرکز آموزشی درمانی راهبر خمینی(ره) اهواز آگهي معدلت: استفاده نمک درب تجلي بسیاری از بیماری ها ترسيم زیادی دارد؛ برای پیشگیری از ابتلا به قصد این بیماری ها نمک را از اديم الغا کنید.

به مقصد براي اعلام روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی شيخ خمینی(ره) اهواز، دکتر سیدسیف خدا بلادی موسوی اظهارداشت: استعمال زیاد نمک نيكويي و سيئه صدق عملکرد کلیه ها تاثیر بسیاری دارد و كس باب هيئت فرم شفا نکردن کم کاری کلیه ها به طرف بیماری نارسایی ريشه دار کلیه مقيد برخورد خواهد شد.

وی افزود: شرایط دروازه اندر بیماری نارسایی کلیه به سمت نمط ای برای بي نظير عده قلم نمره قسم می خورد که حتی با مداوا کامل این بیماری، کارکرد اولیه کلیه ها بازنمی گردد و وحيد کلیه های کاملا سالمی نخوهد داشت.

بالا چيرگي بیماری های کلیه، فشارخون، دیالیز و پیوند کلیه مرکز آموزشی درمانی راهبر خمینی(ره) اهواز قول: فشارخون بالا یکی از اسباب مهم ابتلا به سوي بیماری نارسایی ديرينه کلیه به سمت عداد حساب آمار می جويبار. باید علاقه داشت که استفاده نمک علت طبق باعث افزایش فشارخون می شود بنابراين باید باب زندگی استفاده ساعت را کنترل کنیم.

روانه به سوي دوستان

asdf

كنيه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
شهرت اسم گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۱
۰