پیشگیری از مسمومیت مدخل سرپوش کودکان را جدی بگیرید

[ad_1]

بیشترین مسمومیت زمانه کودکی درب کودکان زیر ۵ عام ائتلاف می افتد بچه ها باب این واقعه گزارش کنجکاو و دروازه اندر زمان حال و ماضي یادگیری هستند تمام چاه می بینند برداشته و مسابقه بررسي می کنند و داخل دهانشان می گذراند.

دکتر فریده یونسی رییس دائره تحقیق و وسعت بسط دادن درس مردمی و معرفت رسانی نيابت مددكاري خوراك و داروی دانشگاه حقايق پزشکی اهواز با عهد اندازه این نبا اخبار حرف: بیش از ۶۰ درصد از موردها احاله به طرف مراکز مسمومیت وابسته منسجم بوسيله سوگند به کودکان است.

وی افزود: همچنین بیش از ۵۰ درصد از این موردها مسمومیت دارویی و مابقی مسمومیت با سایر ترکیبات همچون ترکیبات آرایشی، بهداشتی و ماده ها مخدرها(هروئين و ) شوینده است.

یونسی با بیان اینکه درصورتي كه چاهك بیشتر این مسمومیت ها می توانند با تحصيل هایی که بوسیله مراکز شناسايي رسانی دوا درمان و سم ها داده می شود شفا شود، تصریح کرد: برخی از مسمومیت ها جدی بوده و نیاز بوسيله سوگند به شفا اورژانس دارند و بعضی از آنها سبب آسیب دائمی یا مردن می شود.

این دکتر داروساز سخن: غیر ممکن است که بتوان مسكن حجره و كوي زندگی خويش را از حافر خالی کنیم منتها نکات کوچکی هستي نفس دارد که با عاقبت لمحه مدت بطور موثری می زور مسمومیت اوقات کودکی را کاهش فرياد.

وی با تاکید نيكوكاري اینکه باید ماده ها مخدرها(هروئين و ) شوینده و محصولات سمی دیگر را از حد کودکان برون کنیم، افزود: حتما باید كل محصولات شوینده خانگی را از دید و حد کودکان عهد کنیم، همچنین با داخل تماشا ستاندن قامت کودک و کنجکاوی آنها تمامی شوینده ها، مایع  ظرفشویی یا محلول های تمیز کننده باید باب مکان جدیدی سيلو شده و درون نگهداری آنها درون اشكوبه ها زیرین کابیت ها و یا زیر دستشویی های آبزن خودداری کرد.

رییس تمشيت تحقیق و پيشرفت تدريس مردمی و علم رسانی كمك هم دستي طعام و داروی دانشگاه دانش ها پزشکی اهواز، با رمز كنايه به سمت اینکه دروازه اندر مکان هایی که زهرها بادگرم مهلك را نگهداری می کنیم حتما باید از كلون های کودک ایمن بهره گيري شود، تصریح کرد: اگرچه که نيرنگ ساز کردن چنین كلون هایی برای شما کمی زمانبر است، منتها نگرانی شما را دروازه اندر موقعيت مسمومیت کودک تان  به سمت دست كم میرساند.

یونسی با بیان اینکه بروشورهای محصولات را بخوانید تا محصولات خطرناک برای کودکان را شناسایی کنید، افزود: ماده ها مخدرها(هروئين و ) خانگی خطرناک دربردارنده، اثاث آرایشی، شوینده ها، گیاهان، هامه کش ها، سرب، الکل و مونواکسید کربن  است.

وی گفتار: زمانیکه درون آينده بهره گيري از محصولات سمی هستید آنها را بدون دل سوزي  وارسته بي بند پراكنده نکنید. زیرا که  وقایع ديرهضم ناپسند زیاد، زمانی که بزرگسالان برای تنها مگر لاغير چند لمحه به سوي وسيله عيب تلفن و یا دراي درب بوسيله سوگند به سبب انثي شیمیایی بی دل سوزي هستند هم آوازي می افتد.

این کارشناس دارویی اظهار داشت: محصولات تمیز کننده را درب ظروف اصلی خودشان نگهداری کنید. اصلاً حاصل سمی را تو ظروف دیگری ( همال ظروف نوشيدني شراب ) رسم ندهید زیرا ممکن است مورث سهو كس دیگر شود.

وی داخل بقيه اعلام کرد: داروهای تاریخ قديم و دیگر سم ها را مدار دوره بریزید، همچنین ژوليده توقفگاه زیرزمین و انبارهای دیگر را چک کنید و سم ها و ماده ها مخدرها(هروئين و ) شیمیایی که وضع مرحله نیازتان نیست، نوبت اطراف بریزید.

یونسی با بیان اینکه از داروها و بساط آرایشی حاضر داخل کیفتان روشن ضمير باشید. و کیفتان را مدخل سرپوش  توانايي کودکان صبر ندهید، حرف: از بسته بندی های اصلی و کودک ایمن بهره وري شود.

وی تو پایان حرف: مطمئین باشید که جملگي داروها حاوي ویتامین ها و داروهای بزرگسالان باب مکان هایی عهد از دید و معرض توان کودکان صبر داده شود، همچنین گر به منظور با موجب فراموشی میخواهید دوا درمان درون توانايي تان باشد علاج زهر را دروازه اندر مکانی سير از توانايي کودک نهاد استقرار دهید.

دکتر فرخنده موسيقي کارشناس بزرگ دارویی ياري طعام و داروی دانشگاه حقايق پزشکی اهواز، نیز تو این فقره قول: از وسیله مقدار گیری علاج زهر که رفيق داروست برای میزان داروی مصرفی سود شود.

وی گفتار: ارزش مناسب دوا درمان مهم است خصوصاً برای بچه های کوچک (زیر ۵ دوازده ماه)) قاشق های آشخانه مناسب نیستند زیرا ميزان های قاشق های آشپزی دارای مقادیر مساوی با وسیله مقدار گیری علاج زهر نیستند.

نوا آرامش با تاکید احسان اینکه ار شما بوسيله سوگند به نفر بي مانند دیگری نیز برای داروی کودک متوقف هستید، صراحتاً با او گپ کرد تا از دوبار اجازه دادن  دوا درمان و یا لغزش داخل مقياس تعداد علاج زهر خودداری شود.تصریح کرد: برحسب حساب رسمی کشور امریکا بیش از ۶۷ الف بلبل خانواده مدخل سرپوش این کشور درب مناسبت اشتباهات تو وهله زمينه مقادیر دوا درمان کودک به سمت مرکز سررشته رسانی دوا درمان و زهرها بادگرم مهلك جلاجل میزند.

این دکتر داروساز درون بقيه تصریح کرد: برای خدمتكار کودکتان راهنمایی های ملزم و هويدا و ناپيدا دروازه اندر باب موضوع اینکه چاه داروی به سوي کودک بدهد.کی دهد و با چاه مقداری را بنویسید.

وی افزود: داروهای تاریخ ماسبق و یا داروهایی که استعمال نمی کنید تو مسكن حجره نگهداری نکنید و آنها را سيكل بریزید.

موسيقي دروازه اندر پایان با بیان اینکه دانه تلفن مرکز شناسايي رسانی دوا درمان و سم ها را درون تلفن تان داشته باشید، افزود: تعداد تلفن مرکز معرفت رسانی علاج زهر و زهرها بادگرم مهلك را باب موبایل، تلفن مسكن حجره تان داشته باشید شما باید دانه تلفن مرکز معرفت رسانی علاج زهر و زهرها بادگرم مهلك را دروازه اندر نزدیکی تلفن دولت سرا و روی یخچال مسكن حجره برای خادمه کودکتان طمانينه آرام دهید امیدواریم که هیچوقت به سمت این حساب نیاز پیدا نکنید ولی بسیار مطلوب و ناپسند است منحصراً بس برای اوضاع اتفاقی آنرا داشته باشید

روانه به سوي دوستان

asdf

كنيه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
عنوان گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰