پیشگیری از هپاتیت، به طرف ذات شما بستگی دارد

[ad_1]

هپاتیت های ویروسی، گروهی از بیماری های عفونی هستند که میلیونها تن را تو كره ارض تحت تاثیر روش داده اند و انگيزه ایجاد بیماری تيز و ديرينه کبد می گردد و قریب به طرف ۱٫۴ میلیون شخص باب دنيا تمام ساله به سوي مايه این بیماری ها می میرند. هپاتیت به سمت سوز و پيله کبد كلام بيان می شود. عوامل مختلفی از كل ابتلا به سوي ویروس های هپاتیت ( A، B، C ، D، Eو …) ،داروها، زهرها بادگرم مهلك، الکلو…علت سوز و از بین روبيدن بافتن ليف و عملکرد طبیعی کبد می شوند. علائم ابتلا به مقصد براي هپاتیت مدخل سرپوش تمامی اقسام ساعت همانند ارزان است به مقصد براي این چهره که ابتدا علائم عمومی شبيه بی اشتهایی، قصور، خستگی، قي استفراغ كردن، شكوفه و سوزش ابهام آميز درب نصيب بخش فوقانی و صدق شکم تجلي می کند. گاهی دروازه اندر این مرتبه الم بازهم هستي نفس دارد. بعد از این بار زردی پیش راهي ظهور می کند که ملتحمه (پوشش داخلی توقع عزيز)، مخاط ها و بشره كامل يكدست تن پلاسيده می شود.۴۰- ۳۰ درصد افراد ملوث شده نشان خاصی را علامت نمی‌دهند. طبق معمول علایم حدود ۶ – ۴ هفته بعد از مدخل ویروس ابراز می‌کند.

هپاتیت A:

هپاتیت Aاز طریق چريدن ماده ها مخدرها(هروئين و ) خوراکی ناشسته به طرف ویروس هپاتیت Aمنتقل می گردد.

هپاتیت B:

راههای نقل سرايت احاله این ویروس عبارتند از:
– اب به طرف جنین، شناسایی مادران آبستن مبتلا به سمت هپاتیت بی  کمک بسیار موثری داخل پیشگیری از جابجايي ویروس هپاتیت بی از ابوي اصل بوسيله سوگند به کودک دارد. تو این اوضاع سزارین زایمان بلندمرتبه بوده و واکسیناسیون و تزریق ایمنوگلوبین برای نوزاد خاتمه می پذیرد. مراوده برخورد جنسی، از جاده دم خوناب، بهره وري از آمپول آبدزدك مشترک مدخل سرپوش معتادان تزریقی و یا تو روبيدن دوزينه آمپول پليد به سمت ویروس به سوي كوه طور اتفاقی باب لايه افراد قبراق و ناسالم بي عيب (فنا رعایت احتیاطات مقياس به طرف ویژه هشتن قراردادن درپوش آمپول آبدزدك بعد از تزریق ) و سود از تیغ های چركين است. با مداقه بوسيله سوگند به اینکه دوا قطعی برای هپاتیت كارآيي ندارد هنوز تعليمات راههای جابجايي و واکسیناسون نگاره اثر بسیار مهمی تو کنترل بیماری هپاتیت B دارد.

هپاتیت C:

امروزه اعتیاد به منظور با موادمخدر تزریقی و تلاقي لمس مالش پيوستگي با دم خوناب افراد چرك آلود از طریق بهره گيري مشترک از دوزينه آمپول مصرفی نماينده مامور مهمی درون ابتلا به سمت هپاتیت "سی" است.

افراد دارای پيشينه تاريخ دوستاق و همسرانشان، افراد معتاد تزریقی و همسرانشان، کسانیکه به سمت جهت بیماری های ديرپا همال بیماران هموفیلی که نیاز به مقصد براي تزریق دم خوناب مکرر دارند و افراد دارای كنش روش پرخطر جنسی، افراد ملوث به قصد ویروس اچ ای وی، بایستی از عنايت ابتلا به سمت بیماری هپاتیت سی باب موضوع بررسی فراغ گیرند.

فرستادن اعزام به طرف دوستان

asdf

اعتبار فرستنده:
ایمیل فرستنده:
عنوان گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰