چاهك کسانی عصاره رمان نباید بخورند؟

[ad_1]

یک کارشناس تغذیه باورمند است، هسته تا‌های نار اناربن مورث افزایش حرکات روده می‌شود، ولي عصير حل نار اناربن می‌تواند یبوست را تشدید کند.
مریم شیرمستی متذكر کرد: برز‌های سفید حي درون مركز رمان فیبر مضاعفی دارد که برای کاهش کلسترول و اسیداوریک مفید است.
وی با انكار این قضيه که به منظور با عقیده برخی رمان یبوست را تشدید می‌کند، آغاز کرد: هسته تا‌های نار اناربن حرکات روده را تحریک می‌کند، وليك ار ماء مايع شيره نار اناربن به سوي تنهایی استفاده شود می‌تواند موجب یبوست شود. نار اناربن علت کاهش سختي دم خوناب افراد می‌شود و صرف زیاد دم را برای افرادی که تنگي دم خوناب پایین دارند، توصیه نمی‌شود.
شیرمستی، استفاده نار اناربن برای افرادی که مشکل کبد دارند، همال کسانی‌که گرفتار کبد روغن آلود هستند و یا با اختلالات آنزیمی کبد مواجهند را مفید آغاز کرد و افزود: نار اناربن بوسيله سوگند به دلیل رنگدانه‌های قرمزی که دارد تو پیشگیری از خرچنگ تيرماه تومور بدخيم كارگر است.
وی به قصد ویتامین C بالای حي تو نار اناربن رمز كنايه کرد و گفتار: صرف این میوه برای تقویت سیستم ایمنی تنه و پیشگیری از اطوار بیماری‌ها خصوصا سرماخوردگی تو این دوران مفید است.
شیرمستی با اشارت به منظور با طبیعت خنك رمان درون طبابت علم الابدان سنتی، یادآور شد: كلام بيان می‌شود رمان با جامه (زنان هندي) سفید اطرافش استعمال شود، زیرا این جامه (زنان هندي) سفید از افزایش ناگهانی شكر دم خوناب دنبال از صرف رمان جلوگیری می‌کند و نیز از سردی رمان نيز می‌کاهد. عرق يخ و گرم بي روح نار اناربن می‌تواند بادكردگي و روا‌گوارنده را تشدید کند، خصوصا چنانچه این میوه بلافاصله بعد از خوراك استعمال شود. همچنین استفاده نار اناربن موتلف با گلپر و گلاب توصیه می‌شود، زیرا باز گلپر و نيز گلاب نهاد الفت سوزان پررونق بامحبت دارند و نقيض انتفاخ هستند.

 

فرستادن اعزام به طرف دوستان

asdf

كنيه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
كنيه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰