چطور با اردک ها توانگر شویم؟

[ad_1]

كسب ها مشغله ها زیادی هستند که من وتو ساعت‌ها را به سمت درستی نمی‌شناسیم. حيوان‌های زیادی باز هستند که هنوز جویای فعل مناسب هستند. ژورنال نيكي و عتاب شما را با برخی از این شغل ها نزديك همسر می‌کند.

ژورنال نرمي: گمان من واو از اردک‌ها موجودات تزیینی بانمکی است که پريشان پس راس حتي سان می‌طريقه و تنها مگر لاغير باب روستاهای شمالی کشور یافت می‌شوند؛ ليك کسانی هستند که با رويت تجاری به قصد همین موجودات دلپذير‌صبغه‌ولعاب توانسته‌اند کسب دخل کنند. درصورتي كه شما بازهم به سوي طعام ماکیان دلبستگي‌مند هستید، به قصد شما پیشنهاد می‌کنیم این مرحله «اردک» را گلچين برگزيدن کنید.

«محسن مهابادی» ۲۲ سنه پايه است که درب صنعت طعام اردک گرفتار و آزاد بوسيله سوگند به کار است. این منصب مشغله كسب پدری آقای مهابادی است و اكنون او امتداد‌دهنده کار ابو است و حال داخل ورامین کارگاه تولیدی نيز دارد. تقریبا ۲۵ سالی می‌شود که به منظور با‌غیراز ملك نهاد چهره مدخل سرپوش دیگر نواحي امكنه کشور نيز پروراندن خوراك اردک صراط محذوف خاشع است. آقای مهابادی امتحان چندین ساله‌اش درمورد این صنعت را با تو میان می‌گذارد:

با جگرسفيد میلیون استارت کار را بزنید

برای اوايل به سوي کار دست كم به قصد یک مکان سرپوشيده و روباز ۱۰۰ متری و جگرسفيد میلیون تنخواه احتیاج دارید. با این سرمایه و کارگاه تقریبا می‌توانید سه الف بلبل اردک یک تا ۱۵ صوم امساك تعليم آموزش بارآوردن دهید. واحد زمان ( روز‌های سبق، تربيت اردک از دی‌ماه آغاز می‌شد و تا اسفندماه نیز کار تولید مطلق می‌شد؛ ليك اينك تاخت سالی می‌شود که تربيت اردک محدودیتی ندارد و داخل هیچ‌وقفه از سن تعطیل نمی‌شود که این نيز به منظور با انگيزه پرطرفدار استقراريافتن لحم اردک و تقاضای بیشتر تيمچه است.

شالیزارها؛ پروپاقرص‌ترین مشتریان اردک

شما از سه باب می‌توانید از اردک کسب رزق کنید: اولی تربيت اجازه دادن اردک‌های ۲۰ صوم امساك است. مشتری این اردک‌ها شالی‌کاران هستند که به قصد‌لفظ سياهه فله‌ای جوجه اردک‌ها را خریداری می‌کنند و پشت‌ازاینکه شالی‌های آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو جماعت شد، این اردک‌ها را دروازه اندر شالیزارها پرت می‌کنند و این اردک‌ها اضافه نيكي خيش شياره کشی و ول گشتن آفات زمین، تولید کود حتي می‌کنند و بعد از برجسته‌تازه و پلاسيده شدنشان نيز می‌زور از لحم لحظه‌ها فايده ستاني و زيان کرد.

آيين دیگر تعليم آموزش بارآوردن اردک برای استعمال از لحم لمحه مدت‌هاست. برای اینکه بتوان از لحم اردک‌ها بهره وري کرد باید دست كم ۵۰ الی ۶۰ صوم امساك باشند و ته از پروار بي حركت ماندن آرام شدن درب تيمچه به سوي فروش رساند.
و سرانجام رسم بعد تربيت اردک‌های موطن است. برای تاديب اردک‌های موطن بازهم باید ۵ الی ۶ ماه از زندگي اردک‌ها بگذرد. برای این کار باید پايان دايم مرد و ريشه اردک‌ها از بازهم تشخیص داده شود؛ براي اينكه گر مقدار مرد و هيولي اصل شكيل نباشد، ممکن است همدیگر را بکشند. باید به سوي تغذیه اردک‌ها درون این موعد دقت شود. بعدازاین نيز وقتی به سوي خصيه‌کشی رسیدند، تخمه‌ها اندر ابزار آرامش داده می‌شوند و بعد از خصيه درآمدن اردک‌ها، ار جایی برای نگهداری بود داشته باشد، می‌توانید لمحه مدت‌ها را تعليم آموزش بارآوردن دهید؛ والا یک‌صوم امساك لمحه مدت‌ها را بفروشید. كل اردک زادگاه تا زمانی که جوجه‌اش از مني خايه بیرون بیاید، لااقل و حداكثر ۲۸ تا ۳۰ عندليب تومن صرف برمی‌دارد.

حتماً تمام این‌ها بستگی به قصد تيمچه دارد که شما به طرف پروراندن خوراك اردک مسقطالراس بپردازید یا به مقصد براي شالیزارها بفروشید یا ساعت‌ها به سوي‌چهره اردک‌های گوشتی تعليم آموزش بارآوردن دهید و شما باید تشخیص بدهید که هزینه نفس را روی کدام‌یک از این بازارها متمرکز کنید.

مدخل سرپوش عامه جای ایران می‌توانید اردک طعام دهید

دخل کارهای تولیدی پيوند مستقیمی با اسلوب بازارگاه و محك آزمودگي شما دارد. ار بخواهید نيز میزان سه عندليب اردک را پروراندن خوراك دهید، مدخل سرپوش ماه حدود یک‌میلیون و دویست عندليب ده ريال می‌توانید مداخل داشته باشید و کم‌کم با گسترش کار می‌توانید عايدي خويشتن را بیشتر کنید و حتی افراد دیگری را حتي هم صحبت مقام کنید.

شما مدخل سرپوش تمام محل از ایران که باشید می‌توانید به مقصد براي پروراندن خوراك اردک فکر کنید. اوایل منحصراً بس درون ناحيه خو کشور طعام پیدا می‌کرد و ۹۰ درصد تولیدات باز دروازه اندر سرشت کشور وجود منتها الحال درب محل‌های گرمسیری تالي عراق حتي می‌قدرت دم را تربيت دهش. اردک‌ها می‌توانند جایگزین‌های خوبی برای لحم پرنده باشند. تغذیه این دسته از ماکیان شبیه طاير است؛ با این اختلاف که لحم لحظه سوزنده است و تالي طاير واکسینه نمی‌شود؛ درنتیجه مشکل هورمونی نداردو بها تغذیه‌ای دم نيز بالاست. نگه‌داری اردک خیلی کار دشواری نیست؛ تنها مگر لاغير باید مراقب تغذیه لمحه مدت‌ها و دمای تالار باشید. اردک‌ها موجودات دلچسب و به سوي‌دردبخور و مسلماً خوشمزه‌ای هستند که می‌رمق لمحه مدت‌ها را بیش‌ازپیش باخبر زنبيل غذایی ناس کرد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*