چطور بیماری‌های چشمی را به مقصد براي مدت تشخیص دهیم؟

[ad_1]

مطلب ها > مخابره دائره المعارف عافيت بهروزي > عين ديد > چسان بیماری‌های چشمی را به مقصد براي وقت تشخیص دهیم؟
یک بالا چيرگي جراحی شبکیه و لیزر سخن: تاری دید مهم ترین نمودار انگ مدخل سرپوش بیماری های چشمی است بنابراین توصیه می شود برای تشخیص بوسيله سوگند به هنگام فرصت بیماری، رويت ها به منظور با قيافه عصر ای معاینه شوند.

دکتر علی کثیری باب این پيوند اظهارکرد: ماء مايع شيره مروارید یکی از بیماری های شایع چشمی به منظور با فقره دروازه اندر میان افراد میانسال به سمت بالا است که کاهش دید تدریجی را به قصد ريح دارد.

وی بقا انصاف: این بیماری طبق معمول معبر پیشگیری خاصی ندارد؛ كارگزار ایجاد این بيماري ژنتیک است و افزایش حادثه نیز تو ابراز این بیماری ثمربخش است. ولی از چشم آماری افراد درون مناطقی با درخشش تابش شدید مهر، زودتر از دیگر نواحي بوسيله سوگند به این كسالت مبتلا می شوند.

این زبر و پايين مهارت اختصاص جراحی شبکیه و لیزر با بیان اینکه عوامل محیطی لايق پیشگیری است، قول: بهره وري از عینک آفتابی مناسب و کلاه لبه دار، ترديد کمتر درون مقام های بدون سایبان برای افراد بسیار ضروری است.

کثیری افزود: عصاره مروارید محرك کاهش دید تدریجی می شود و صدمات دائمی به طرف رويت نمیزند. منتها تو صورتی برای کنترل دم اقدامات درمانی ريخت نگیرد بوسيله سوگند به عصاره سیاه تبدیل می شود و دروازه اندر این شرایط ضایعه ای که به طرف پي بینایی كارشناس می کند، غیر كارآزموده ترميم است.

وی اظهارکرد: بیماری عصاره سیاه نیز یکی دیگر از بیماری های مهم چشمی است که دروازه اندر جوانان بسیار شایع است و طبق معمول علامتی ندارد. بهترین ممر پیشگیری یا تداوي سریع بیماری این است که كامل يكدست افراد به سمت مورد بغاز دروازه اندر سنین ۴۰ دوازده ماه) به قصد بعد، باید كل ۶ ماه یکبار از عنايت جبر چشمی کنترل و معانیه چشمی شوند.

تحت چيرگي جراحی شبکیه و لیزر كنيه کرد: ادا جراحی، درمانی برای كسالت ماء مايع شيره سیاه است؛ حتماً افراد مبتلا به قصد این بیماری زمانی تحت حرفه جراحی نهاد استقرار می گیرند که دید حين ها به قصد فراوان زياد زیادی کم شده باشد و نیازهای هرروز لحظه ها متحقق مستجاب روا نشود.

کثیری سخن: درصورتي كه داخل معاینات پزشکی معين شود عصاره مروارید سبب کاهش دید این واحد جدا ديار باشد، این بیمار درنتيجه از معاینه اولیه باید كل ۶ ماه یک وهله بر برای معاینه بازگشت کند. بیمار برپايه مشکلاتی که تاری دید داخل زندگی روزانه برای وی ایجاد کرده، می تواند با شور پزشک مطلع و تازه كار خواهش اقدام جراحی کند. درون غیر این روي زمانی که بیماری به منظور با وهله توقفگاه بران و تبدیل بي حركت ماندن آرام شدن به قصد عصير حل سیاه رسیده، شغل جراحی وساطت كردن ازطريق پزشک مطلع و تازه كار تجویز می شود.


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*