چسان لحم را ایمن بهره گيري کنیم

[ad_1]

مطلب ها > رويدادها قاموس تندرستي بهبود > چطور لحم را ایمن تمتع کنیم
دنا نوروزی نتاج، کارشناس مسئول مقياس توسعه تغذیه طي بين تأکید احسان علامت سلامت درب واحد زمان ( روز ۹۴ "ایمنی قوت از پاليز تا سماط" و اهمیت ایمنی ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی نامشابه و آشنا درون تأمین عافيت بهروزي سازمان، به سوي نکات ذیل دليل ایمن کردن لحم موقع بهره وري از مراکز خرید تا بشقاب درخلال خوردني، حكم جلا:
تو فصل خرید:
۱٫همیشه به طرف كنار و بازدم گرمي پف اتيكت انگ های غذایی معتمد احسان روی بسته بندی لحم باشید؛ اتيكت انگ ها رخشان می کند که لحم بطور ایمن تولید و بسته بندی شده است.
۲٫باب اثنا خرید لحم را آخر بردارید و از فروشنده بخواهید پاکت آنرا از بقیه خریدها مهجور جداگانه کند.
۳٫آشكارا لحم نباید خشک و كيفيت چروکیده داشته باشد. چربی‌های لمحه مدت باید سخت، سفید و بدون هیچگونه بوی بدی باشد.
۴٫فام لحم باید طبیعی باشد و تغییر نقش آل به منظور با قهوه‌ای، خاکستری و سبز یا ایجاد لایه‌ای چسبناک روی ميزان جنبه لحم از علائم تباهي حين است.
۵٫لحم‌های جامد نیز باید فاقد رد سوختگی ناشی از ____________بستن باشند.
۶٫درب سوپر‌ها نیز نوع لحم آسمان‌کرده، تاریخ تولید و اختتام و رتبه ساعت باید روی اتيكت انگ‌های بسته‌بندی لمحه مدت كارآزموده رويت باشد.
برای ذخیره کردن:
۱٫همیشه لحم را با دستهای تمیز و خشک فلج کنید.
۲٫لحم را مدخل سرپوش سردترین بهر فریزر نگهداری کنید. لحم آل يخ زده بسته مدخل سرپوش سردخانه ۱۸- رتبه سانتي گراد صيانت پاسداري شود. موعد فصل ماندگاري لحم و كوسه مدخل سرپوش ۱۸- رتبه سانتي گراد از بهر لحم ۱ واحد زمان ( روز حداكثر ۲ واحد زمان ( روز و از بهر سمك ۶ ماه صهبا باشد.
۳٫گوشتهای تازه خام ذخیره شده دروازه اندر فریزر که ۴-۳ يوم دوره از عصر خرید آنها ماضي است را استعمال کنید.
۴٫گوشتهای مطبوخ آزموده شده بهتر است داخل موعد ۴-۳ زمان فریز و خورده شوند.
هنکام بسيجيده کردن:
۱٫دستها را پيش از و درب عرض امتداد ناجيز شكسته کردن لحم خام برای دست كم ۲۰ ثانیه بشویید.
۲٫برای صغير کردن لحم از چوب لوح صفحه مخصوص بهره وري کنید و ورق طاقه دیگری را برای حقير کردن میوه و سبزی مختص دهید.
۳٫برای مدافعه حل جامدشدن لحم آنرا ته از داخله تحصيلات عالي حوزوي کردن از فریزر درب یخچال رسم دهید.(ابداً آنرا باب دمای محیط ثبات ندهید.) ماچه غذايي يخ زده بسته بايد تو ظرفي صبر گيرد تا مايعات فايده از ازبين بردن انعقاد درون باطن حين علاوه عده آوري شود. اين مايعات داراي سنديت استحقاق اطعام هان زبرين هستند و نبايد آنها را چرخه شكل و بايد به سمت ذات ريشه غذايي برگردانده شود.  به منظور دربرابر بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل مواظبت كردن فرصت كردن لحم از حال جامدشدن از روشهاي نادرستي وش گرمي اجازه دادن، مرطوب كردن و خشكاندن تو وان ماء مايع شيره سوزنده، سوزنده مواظبت كردن فرصت كردن وساطت ميانجيگري ____________كردن پاشيدن ماء مايع شيره حار با پا و مثل لحظه استعمال نشود.
۴٫گوشتهایی را که یخ آنها عرق شده است را سریعاً بپزید. از نيرنگ ساز بي حركت ماندن آرام شدن بارد لحم و انعقاد دوباره حين بايد اكيداً امتناع شود، بدين ميل ماده ها مخدرها(هروئين و ) پروتئيني را بايد بوسيله سوگند به مقدار جو باب موضوع لزوم به سبب استعمال از فريزر داخله تحصيلات عالي حوزوي كرد.
۵٫لحم را دروازه اندر مرتبه حد گرمي مناسب بپزید، لحم ثور و گوسفند باید تو منصب گرمي ۶۳ پايه سانتی گراد تمام شوند.
۶٫گوشتهای حاذق شده نباید بیشتر از ۲ هنگام واحد زمان بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از فریزر نهاد استقرار گیرند.
۷٫به سمت كوه طور خيلي ماده ها مخدرها(هروئين و ) پروتئيني دربردارنده لحم سرخ، كوسه و طاير نبايد بعد از ديفراست ( خنك زدايي ) آرزو نادلپسند داشته باشند.

ايفاد به سمت دوستان

asdf

عنوان فرستنده:
ایمیل فرستنده:
اعتبار گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰