چین خواهنده همکاری نظامی با سوریه است

[ad_1]

چین خواستار همکاری نظامی با سوریه است

یک درجه نظامی چین با نقل مكان به سمت سوریه و دیداربا مناصب این کشور طالب همکاری نظامی با دمشق شد.

به طرف تفسير خبرگزاری مهرباني به طرف شيريني گزك از شینهوا، «گوان یوفی» رئیس سفينه همکاری‌ نظامی بین‌المللی چین، با «نمر جاسم الفریج» وزیر مدافعه و تك سوریه، باب دمشق دیدار کرد.

درنتيجه از این دیدار، گوان گفتار: چین دايم نقشی مثبت دروازه اندر یافتن یک منهاج‌حل سیاسی برای آشفتگي سوریه داشته است. فوج سوریه و چین خواص مواد غذایی
از دیرباز روابط نزدیکی داشته‌اند. نیروهای نظامی چین مایل به منظور با تقویت روابط و همکاری با جند سوریه هستند.

طرفین همچنین دربارۀ درس‌ نظامی نیروهای جند مذاکره کرده و درب فقره نمايش کمک‌های بشردوستانه به سوي سوریه از سوی خيل چین به قصد آشتي رسیدند.

شینهوا همچنین بدون ذکر جزئیات از برخورد گوان با یک سرلشكر روسی درب دمشق نبا اخبار نصفت جار.

چین خواستار همکاری نظامی با سوریه است

[ad_2]

چین خواستار همکاری نظامی با سوریه است