چین ۸ زیر دریایی برای پاکستان می سازد

[ad_1]

چین ۸ زیر دریایی برای پاکستان می سازد

سركرده نیروی دریایی پاکستان از ساختن هشت زیر دریایی وساطت كردن ازطريق چین برای پاکستان گزارش قضيه دهش.

به قصد خبر خبرگزاری نيكي و عتاب به منظور با شيريني گزك از «جیو نیوز»، «محمد ذکا آفريدگار» آمر امير نیروی دریایی پاکستان طی خبر خويش تو لجنه سنای پاکستان ذمر آوند شرط کرد که پکن متهعد به سمت تامین هشت زیردریایی برای اسلام مترقي تندرست شده است.

مشاوره پیش از ازدواج

سركرده نیروی دریایی پاکستان تصریح کرد که از این هشت فروند زیردریایی چهار فروند باب چین تولید و تا دانشپايه طول عمر ۲۰۲۳ به منظور با پاکستان تحویل داده می شوند و چهار فروند دیگر نیز تو درياكنار «کراچی» این کشور ساخته و تا سنه پايه ۲۰۲۸ تکمیل می شوند.

چین ۸ زیر دریایی برای پاکستان می سازد

[ad_2]

چین ۸ زیر دریایی برای پاکستان می سازد