کاهش ذخایر آمریکا قیمت نفت را افزایش جيغ

[ad_1]

قیمت نفت درب كردارها يوم دوره چهارشنبه همزمان با ارایه اطلاعاتی جدید مبنی نيكوكاري کاهش ذخایر نفت آمریکا، با افزایش برابر شد.

به طرف تفسير خبرگزاری مهرباني به طرف شيريني گزك از رویترز، نفت خام برنت تو دادوستدها امروز بازارهای جهانی ۱۲ درصد افزایش داشت و به قصد ۴۶.۰۹ دلار مدخل سرپوش تمام بشکه رسید. این درب حالی است که درون خريدوفروش ها دیروز، این قیمت با  کاهش ۱.۳۸ تا ۲.۹ درصدی روبه‌گستاخي حيات.

قیمت نفت تگزاس اینترمدیت نیز تا ۵ رسم باب تمام بشکه افزایش یافت و بعد از پایین بانشاطشدن و مدهوش شدن از نشانه جا نوك و حضيض نفس درب ۴۵.۰۹ دلاری، به طرف میزان ۴۴.۷۲ دلار داخل تمام بشکه رسید.

اعضای کشورهای صادرکننده نفت اوپک امروز نیز به طرف گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع غیررسمی خويش درمورد اجرای نقشه نمودار شكل فریز نفتی دنباله می‌دهند و این ممکن است مجدداً احسان قیمت نفت تأثیر بگذارد. اعضای این طايفه همچنین با کشورهای غیر جزو مدخل سرپوش حاشیه حلقه سه‌صوم امساك بین‌المللی انرژی دروازه اندر الجزایر دیدار خواهند داشت.

نفت خام داخل زمان سه‌شنبه بعدازاینکه ایران پیشنهاد عربستان سعودی برای متناهي کردن تولید نفت نفس را نپذیرفت کاهش پیدا کرد و امید بازارگه برای رسیدن به قصد اجماع تو سبب تثبیت قیمت نفت را از بین سوز و حر پرنيان حجر. بازارگاه بااین‌آينده تو آينده رسیدن به طرف این نتیجه است که گفتار‌وگوهای رخ دلتنگ درون این انجمن می‌تواند صراط برای آشتي داخل اجلاس رسمی اوپک باب ۳۰ نوامبر که تو وین برگزار می‌شود را نيرنگ ساز کند. «ویان لای» تحلیلگر نفتی باب ملبورن دراین‌حصار گفتار: «معتقدم تولیدکنندگان اوپک بوسيله سوگند به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند تولیدات نفتی خويش را به مقصد براي‌وجه نامحدودی انبساط دهند – تولیدکنندگان اوپک درون زمان حال و ماضي رسیدن به طرف حداکثر ظرفیتشان هستند- بنابراین امکان رسیدن به مقصد براي هم دلي موافقت اتحاد لياقت و عدم دارد.

هم دلي موافقت اتحاد مدخل سرپوش ماه نوامبر می‌تواند افزایش قیمت کوتاه‌مدتی را داخل بازارگاه نفت با خويش به سوي موتلف داشته باشد. «لای» بااین‌آينده موقن گرونده و بي اعتقاد است که میزان حمایت از این تصمیم به سمت میزان سياق صحن خروجی تعیین‌شده وساطت ميانجيگري ____________كردن اوپک باانسجام صحيح می‌شود. این تحلیلگر مسائل نفتی مدخل سرپوش استمرار حالي کرد: «توقع من وتو این است که قیمت‌ها درب دايره ۵۰ دلار باقی خواهد ماند.»

«لای» قول: «سرمایه‌گذاران تا فراوان زياد زیادی به مقصد براي اینکه اعضای اوپک درون جلسه الجزایر بوسيله سوگند به سازش نمی‌رسند اطمینان کرده‌اند و به قصد همین دلیل برای تخمین قیمت بعدی نفت عارض به مقصد براي داده ها رسمی مدیریت معلومات تو حكومت انرژی ایالات‌متحده آورده‌اند که ثبات است امروز منتشر شود.

قیمت‌ها می‌تواند با تدقيق به منظور با دانسته ها و داده‌های عرضه‌شده وساطت ميانجيگري ____________كردن ایالات‌متحده با افزایش برابر شود. این قیمت‌ها می‌تواند افزایش پیدا کند وليك به سمت بیشتر از گاه پيش نمی‌گروه بهره.

داده‌ها از طايفه صنعتی دايره نفت آمریکا نشانه می‌دهد که ذخایر نفت خام آمریکا ۷۵۲ عندليب بشکه درب هفته منتهی به قصد ۲۳ سپتامبر کاهش داشته و به سمت ۵۰۶.۴ میلیون بشکه رسیده است.

[ad_2]