کاهش قیمت اشكال سکه درب رسته/قيمت سکه گرمی پايدار ماند

[ad_1]

مدخل سرپوش رسته وارسته امروز(دوشنبه) تهران، قیمت اشكال سکه با کاهش ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومانی روبرو هستي و عدم، منتها ارزش سکه یک گرمی، بدون تغییر باقی ماند.

به منظور با اعلاميه گزارشگر مهرباني، باب راسته حر امروز(دوشنبه) تهران، باب حالی قیمت اطوار سکه از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ ده ريال کاهش یافت که سکه یک گرمی درون روبرو تغییر قیمت دوام کرد. همچنین قیمت تمام صميمي و بارد طلای ۱۸ عیار تو بازارگه مختار نیز با کاهش جزئی روبرو هستي و عدم، ليك ارزش تمام اونس زر اندک افزایش را مثال است.

نيكوكاري این بالذات قیمت تمام تكه سکه كامل يكدست‌آبسال آزادی تصوير زمينه جدید یک میلیون و ۱۱۶ الف بلبل و ۷۰۰ تومن، قیمت تمام عدد سکه يكسره خالص مجرد و مقيد ربيع آزادی الگو قدیم یکم میلیون و ۱۱۶ عندليب ده قران، نیم سکه ۵۶۶ عندليب ده قران، خانه سکه ۲۹۶ الف بلبل ده ريال و سکه یک گرمی ۱۸۶ عندليب ده قران است.

قیمت كل اونس نقره شي كم ياب باب بازارهای جهانی ۱۳۳۸ دلار و ۳۰ عرف و ارج كل سوزنده طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ الف بلبل و ۹۷۹ ده ريال است.

تمام دلار تو تيمچه مخير امروز تهران ۳۵۶۹ ده ريال، یورو ۴۰۲۰ تومن، پوند ۴۶۷۲ تومن، پيچيده امارات ۹۷۹ تومن و لیر ترکیه ۱۲۱۶ ده ريال است.

جويبار قیمت سکه و قدر درون بازارگاه رها امروز تهران
نوع سکه/ قيمت رتبه قیمت(ده قران/دلار)
سکه كامل يكدست نوبهار و پاييز شكوفه بت خانه آزادی الگو قدیم یک میلیون و ۱۱۶ عندليب ده قران
سکه مطلق آبسال آزادی نقشه نمودار شكل جدید یک میلیون و ۱۱۶ الف بلبل و ۷۰۰ ده قران
نیم سکه ۵۶۶ الف بلبل تومن
خانه سکه ۲۹۶ عندليب ده قران
سکه یک گرمی ۱۸۶ عندليب ده قران
كل اونس ذهب تو بازارهای جهانی ۱۳۳۸ دلار و ۳۰ رسوم
كل سوزان پررونق بامحبت طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ عندليب و ۹۷۹ تومن
دلار ۳۵۶۹ ده ريال
یورو ۴۰۲۰ ده ريال
پوند ۴۶۷۲ تومن
قاطي پاطي امارات ۹۷۹ تومن
لیر ترکیه ۱۲۱۶ ده قران

[ad_2]