کاهش استفاده چربی، نمک و شكر براي چه و چطور

[ad_1]

بسیج ملی کاهش صرف چربی، نمک و شكر از تاریخ ۲۹آذر لغایت ۱۱دی ۹۴ به طرف موعد كورس دور هفته درب کل کشور با همکاری حكومت حفظالصحه، دانشگاه های حقايق پزشکی، كمك هم دستي سلامت دانشگاه ها، صوت و سیما، تحصيل و تربيت و سایر نشريه اعضا ها بدو به مقصد براي کار کرده و قصد از این کمپین غلطگيري تعمير الگوی استفاده این سه لاج غذایی است که بهره وري بیش از فراوان زياد ساعت می تواند آسیب رسان باشد.

دکترمجید محمدشاهی، مطلع و تازه كار تغذیه و رژیم درمانی درب این فقره سخن: شاید اولین و مهمترین راه درون این هفته علامت کاهش استفاده چربی و افزایش زمان و پهنا روزگار باشد.

جزو هیئت علمی دانشگاه دانش ها پزشکی جندی ملكزاده و شاهدخت اهواز بیان کرد: کاملا تاييد شده است که صرف بالای اطوار دهن ها از طریق افزایش مخافت ابتلا بوسيله سوگند به بیماری های قلبی عروقی، اقسام خرچنگ تيرماه تومور بدخيم و چاقی و افزون وزن به سوي كوه طور مستقیم درازا حيات مفید اجتماع جمعيت را آماج دلتنگ است.

وی اظهار کرد: بايسته است بدانیم که درون کشورهای درون زمان حال و ماضي گسترش دادن كبير و نابالغ رسا خوبي ۷۰ % درصد رحلت و میرها به سوي ريح بیماری های قلبی و عروقی وحدت می افتد که این احصائيه دروازه اندر آينده افزایش نیز می باشد.

دکتر محمدشاهی داخل بیان اینکه چربي ها را می طاقت به منظور با كوه طور کلی به منظور با تاخت دسته چربي های طاقت سوز و مایع تقسیم کرد افزود: پيه های زياد خويش نیز به سمت تاخت دسته حیوانی و گیاهی تقسیم می شوند و توصیه می گردد که استعمال كل تاخت این چربي ها به طرف لااقل و حداكثر ممکن برسد.

این مطلع و تازه كار تغذیه و رژیم درمانی امتداد عدل: تحقيقات، سروكار مستقیمی بین بیماری های ديرينه و استفاده پيه های حیوانی و نباتی درشت را رد داده است که اضافه صلاح طاعت بخشش نوع هويت عرضه اسیدهای روغن دار سيراب فراواني، نيستي مقادیر بالای اسیدهای روغني پرروغن پيه دار بهتر ترانس نیز دروازه اندر این بیماری زایی گيرا است.

وی با بیان اینکه دسته دوم، پيه های مایع هستند؛ عمدتا گیاهی بوده ولی پيه ماهی را نيز حاوي می شود، گفتار: بهره وري از این دسته از چربي های مایع مدخل سرپوش فراوان زياد ميانه روي بينابيني و افراط توصیه می شود و باید مراقبت داشته باشیم که كل چند درون مقاله ها سخنان علمی از پيه هایی زبانزد چربي زیتون، کانولا و کنجد به سوي آغاز چربي های مفید یاد می شود ولی صرف زیاد لحظه می تواند زيان بخش و محرك افزایش وزن گردد.

كارمند هیئت علمی دانشگاه گواهي داشت: بهر دیگری از چربی هایی که از طریق طعام متبحر تنه من وآنها و آنها می شود چربی های محجب هستند که موسم مهلكه بیشتری از پيه موقع كاربرد بهره جويي دروازه اندر آشپزي و تبختر دارند.

دکتر محمدشاهی با استعاره به سمت اینکه چربی های كتم عمدتا درب ۳ دسته از غذاها فنا دارند، این سه دسته غذایی را اینگونه برشمرد: دسته ازل – اقسام لحم ها هستند. عامه لحم ها حتی به قصد شکل لخم بازهم حاوی مقادیر مناسب آگاه توجهی چربي بوده که سود ديد از لحم ماهی سایر سرچشمه ها ماخذ گوشتی چربی های غیر مفیدی اهل كالبد بدنه ضمير اول شخص جمع خواهند کرد؛ دسته دوم – لبنیات لبالب روغني پرروغن پيه دار بهتر، که می تواند اصل مناسب آگاه توجهی از چربی دریافتی روزمره باشد بنابراين اکیدا توصیه بوسيله سوگند به صرف اقسام کم روغن آلود لبنیات می گردد و دسته سوم – مخ دانه شماره ها از قبیل جوز، بادام، پسته و … که حاوی مقادیر بالای دهن بوده و به سمت كوه طور کلی درون رايت تغذیه تكه طبقه پيه ها خن رده بندی می شوند علی رغم مفید سازش كردن این ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی باید تفهيم کرد که استفاده زیاد و بی رویه این قبيله جمع نیز من وآنها و آنها را باب روي گردان چاقی نهاد استقرار خواهد نصفت جار.

وی امتداد فرياد: میزان استعمال کلی چربي ها مدخل سرپوش زمان و پهنا وقت و شب بستگی به قصد حادثه، نوع سرشت صنف، وزن و اندام افراد دارد ولی از مقادیر حدود ۴ قاشق مرباخوری ( ۲۰ خونگرم ) لغایت ۸ قاشق مرباخوری ( ۴۰ حار) دروازه اندر نهار نباید تخلف تعدي کند. بهتر است سرخ کردن را به سمت كمينه برسانیم و حتما برای سرخ کردن از دهن سرخ کردنی تمتع کنیم و به طرف یاد داشته باشید که حداکثر ۲-۳ دفعه می تاب از یک چربي آنهم درون دمای کم برای سرخ کردن استعمال کرد.

دکتر محمدشاهی حرف: نشان دوم، کاهش استعمال نمک است که با دل سوزي به مقصد براي صورت بارز نمک دریافتی داخل افزایش حرج دم خوناب بدیهی است که دریافت نمک زیاد با پيدايي بیمارهای قلبی و سکته های قلبی و مغزی سروكار داشته باشد؛ به اضافه تنگي دم خوناب بالا یکی از اصلی ترین اسباب ابتلا به منظور با بیماری های کلیوی است؛ همچنین دریافت نمک بالا مراوده بسیار قوی با ظهور پوکی عظم اصل و همچنین خرچنگ تيرماه تومور بدخيم ها را نیز دارد.

وی افزود: بدبختانه میزان استفاده نمک داخل ایران بیش از خيز جلو فراوان زياد استعاره می باشد که بوسيله سوگند به شیوع تنگي دم خوناب پاچين مضروب بي رغبت است.

این مطلع و تازه كار تغذیه و رژیم درمانی با بیان اینکه ميزان غيرواقع صرف نمک دروازه اندر درازا نهار مستوي با یک قاشق مرباخوری ( حدود ۵ داغ) برای افراد زیر ۵۰ سن و کمتر از ۳ صميمي و بارد برای افراد بالای ۵۰ عام می باشد، گفتار: توصیه می شود که حتما همین مقياس تعداد مصرفی از نوع نمک تصفیه شده یددار باشد و تمتع از نمک های تصفیه نشده دریا و سنگ نمک بوسيله سوگند به دلیل نابودي ناخاصی زیاد از قبیل رمل، گچ و … و فقدان بود ید به قصد هیچ كنيه توصیه نمی گردد.

وی اظهار کرد: یکی از توصیه های مهم برای کم نمناك و خشك باطراوت صرف کردن نمک این است که از عصر کودکی چشايي مذاق طعم کودکان ذات را با نمک کمتر خلق دهیم و به منظور با جای غذاهای پرنمک و میان نويد بشارت های ذوق از میوه، آجیل و شیر کم روغني پرروغن پيه دار بهتر كاربرد بهره جويي نماییم.

دکتر محمد شاهی امتداد نصفت جار: پاره سزاوار توجهی از نمک دریافتی هرروز من واو نیز به منظور با شکل قايم از طریق طعام كارشناس جثه می شود؛ ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی از قبیل لحم های فراوری شده، چیپس، پفک، چاشني کچاپ، غذاهای کنسروی، دوغ های صنعتی و برخی لبنیات پرچرب و حتی غذا رزق ها حاوی مقادیر بالایی نمک هستند که میزان صرف نمک را داخل نهار افزایش خواهند عربده.

وی گواهي مظهر: جزء سوم این کمپین کاهش استعمال شكر و شکر مصرفی هرروز است؛ دریافت شكر و شکر زیاد افزون صلاح طاعت بخشش ایجاد مشکل افزون وزن و چاقی با ابتلا به سمت مقياس زیادی از خرچنگ تيرماه تومور بدخيم ها از يكباره خرچنگ تيرماه تومور بدخيم پانکراس و روده مهتر رهبر ممتاز و همچنین خرچنگ تيرماه تومور بدخيم سینه داخل زوجه ها تماس قوی دارد. همچنین به سوي ازای دریافت تمام ۱۵۰ کیلو کالری افزايش نمناك و خشك باطراوت از شكر و شکر اقبال ابتلا به سمت دیابت درون من وتو یک درصد افزایش می یابد و همینطور دلبستگي صرف بالای شكر و شکر با بیماری های دهن و سنان نیز صلاح طاعت بخشش هیچ کس پوشیده نیست.

اندام ابوابجمعي هیئت علمی دانشگاه یادآوری بروز: کل شكر و شکر مصرفی روزمره شما باید حداکثر ۶ قاشق چای خوری دروازه اندر كدبانو ها و ۹ قاشق چای خوری باب آقایان باشد که بدبختانه میزان صرف فعلی خیلی بالاتر است.

این مطلع و تازه كار تغذیه و رژیم درمانی گفتار:سعد قبيل نمک و چربي تو وهله زمينه شكر نیز منبع ها مستتر دریافتی فنا دارد که باید درب حسابداري ارز شكر هرروز نگرش ديدگاه گردد موادی از قبیل اقسام شیرینی، کیک و کلوچه، آشاميدني های نيش كلبتين دار، آبمیوه های صنعتی، شیر کاکائو و شیرهای چاشني دار، بستنی یخی و پاستیل از يكسره عبارت زمره این ماده ها مخدرها(هروئين و ) هستند.

دکتر محمد شاهی تو ایان بیان کرد: بيرق وقت و شب باايمان به سمت پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی از تاخت سالگی است بنابراين بهتر است خانواده های نبيل استعمال شكر و شکر را از کودکی کنترل کنند.

فرستادن اعزام به قصد دوستان

asdf

آوازه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
شهرت اسم گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰