کاهش موردها ابتلا به سوي تالاسمی

[ad_1]

کارشناس بیماری‌های غیرواگیر مرکز سلامت خوزستان: با اجرای پروگرام پیشگیری از تجلي بتا تالاسمی، میزان نمايش این بیماری کاهش یافته است.

دکتر پریچهر پاک‌‌خلق وخو با نظر امر به مقصد براي این که پروگرام کشوری پیشگیری از نمود آشكار شدن بیماری بتا تالاسمیاز عام ۷۶ به سمت وجه رسمی مدخل سرپوش يكسره خالص مجرد و مقيد کشور مبدا شده است، اظهار کرد: خوزستان بخش استان‌های ویژه از نگاه ظهور بیماری تالاسمی است، منتها میزان ابراز این بیماری به مقصد براي ویژه از دانشپايه طول عمر ۸۷ دروازه اندر استان چهره به سمت کاهش بوده است.

وی بقا معدلت : میزان شیوع بیماری تالاسمی، ۲۵ شخص درون ۱۰۰ الف بلبل شخص است.

پاک‌جنس تصریح کرد: کاهش نمود آشكار شدن این بیماری به قصد سبب تاسیس آزمایشگاه ژنتیک باب بیمارستان صحت درون كلاس ۸۸، و سلك‌اندازی خيز آزمایشگاه خصوصی مدخل سرپوش سن ۹۰ درب اهواز بوده که دلهره بشر برای جهانگردي به سوي شهرهای دیگر را برای اجرا آزمایش کاهش داده است.

کارشناس بیماری‌های غیرواگیر مرکز حفظالصحه خوزستان داخل فقره اقدامات مناسب برای پیشگیری از بیماری تالاسمی گفتار: اعمال آخر به سمت مدت آزمایش‌های سبق از تزويج برای شناسایی افراد مبتلا فرض و ضروری است. بعد از شناسایی جمعيت‌های راوي و مشکوک به مقصد براي راوي، صبيه باكره و پسر داخل ريخت تصمیم به منظور با مزاوجت بوسيله سوگند به سیستم ترصد سلامت معرفی می‌شوند.

وی اظهار کرد: دروازه اندر دوري بعد از گره بستن تا اولین بارداری، زوجین باید بار يكم و بعد آزمایش ژنتیک پيش از ولادت را ادا دهند و درب هفته ۱۰ تا ۱۲ بارداری نیز آزمایش ژنتیک روی جنین خاتمه می‌شود تا از زا جنین بیمار پیشگیری به مقصد براي اقدام آید.

پاک‌ضريبه شهرت کرد: بیماری تالاسمی، یک بیماری کم‌خونی ژنتیکی است که از والدین نقال ساري به طرف تركه می‌دسته و دارای تاخت نوع آلفا و بتا است. علایم این بیماری، داخل ۶ تا ۹ ماهگی نمود آشكار شدن می‌کند و بیماران مبتلا قريب به مقصد براي تزریق دم خوناب هستند.

کارشناس بیماری‌های غیرواگیر مرکز حفظالصحه خوزستان افزود: این بیماران درون صورتی که به قصد موعد دم خوناب دریافت نکنند، گرفتار علایمی وش زردی سيما، برجسته متوقف شدن استه‌های هيئت فرم و جمجمه و برجسته بي حركت ماندن آرام شدن کبد و اسپرز می‌شوند

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*

div.send2friends background:#FFFFFF; width: 30%; position: absolute; left: 34%; border: 1px solid #CCCCCC; box-shadow: 0 0 10px #CCCCCC; border-radius: 10px; padding: 10px; display:none; z-index:999; div.send2friends table td padding: 5px 10px; span#send2friends_message display: none;

فرستادن اعزام به مقصد براي دوستان

asdf

آوازه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
شهرت اسم گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰