کبد روغني پرروغن پيه دار بهتر، آدم كش بي نور خموش جوامع امروزی!

[ad_1]

تو سن‌های اخیر به سوي دلیل سبک زندگی صنعتی و صرف بالای فست فود‌ها، بیماری کبد روغني پرروغن پيه دار بهتر شیوع بسیار زیادی کرده است و تقریباٌ از تمام ۳-۴ آدم یک وحيد مبتلا به طرف کبد مرغوب تر دلپذير است که از این افراد ۱۰-۱۵ درصد درب یک عصر ۱۰ ساله ممکن است کبد خويشتن را از رابطه تسلط بدهند.

پژمرده علوی‌نتاج اظهارکرد: کبد روغني پرروغن پيه دار بهتر مدخل سرپوش درست آدم كش بي فروغ جوامع امروزی است. این بیماری از بیماری‌های است که بدون اینکه علایمی داشته باشد بوسيله سوگند به قيافه خزنده پیشرفت می‌کند و تو جوامع شهری با سبک زندگی صنعتی، شفا شهروندان را به مقصد براي تهديد می‌اندازد.

وی سخن: مدخل سرپوش سالیان ماسبق پزشکان پندار می‌کردند فنا روغن دار تو کبد مشکل خاصی نیست ولی درب سنه پايه‌های اخیر تحقیقات آرم عدل که یکی از اسباب نارسایی کبد و افزایش موت و میرهای افراد، بیماری کبد روغن آلود است.

اندام ابوابجمعي هیئت علمی دانشگاه حقايق پزشکی جندی شاهزاده اهواز بیان کرد: با دقت به سوي وسعت بسط دادن شهرنشینی و صنعتی استقراريافتن زندگی، سبک زندگی انسان نیز به منظور با سو کم تحرکی و پرخوری و غذاهای فست فود راسته پیدا کرده است.

وی افزود: این نوع سبک زندگی صنعتی با کاهش فعالیت فیزیکی، متابولیسم‌های جسم جسد افراد را بهم ریخته و دليل افزایش چربی مدخل سرپوش کبد و سکته‌های قلبی می‌شود.

علوی‌عرق دروازه اندر بیان اسباب گرد آمدن و پراكندگي چربی درون کبد شهرت کرد: این اختلالات متابولیسمی و فیزیولوژیکی تو لاش منتج به مقصد براي گرد آمدن و پراكندگي چربی دروازه اندر کبد می‌شود. حكماً داخل کنار این‌ها نباید از اپیدمی چاقی مدخل سرپوش گروه که از عوامل جمع شدن کبد می‌باشد، نادان بي خبر شد.

جزو مرکز تحقیقات کبد اهواز حرف: چربی وقتی درون کبد جمع شدن پیدا می‌کند، درون صحيح ذرات چربی تو اندرون حبس‌های کبد مدخل پیدا کرده و وقتی این مدخل به مقصد براي بیش از ۵ درصد برسد تك مبتلا به مقصد براي بیماری کبد روغن دار می‌شود.

وی درب كرت شمار استقصا این بیماری اظهارکرد: مدخل سرپوش دانشپايه طول عمر‌های اخیر بیماری کبد روغني پرروغن پيه دار بهتر شیوع بسیار زیادی کرده است و تقریباٌ از تمام ۳-۴ آدم یک شخص مبتلا به سمت کبد روغن دار است که از این افراد ۱۰-۱۵ درصد درون یک وقت ۱۰ ساله ممکن است کبد خويش را از تباني بدهند.

زبر و پايين كارداني بیماری‌های گوارشی و کبد درمورد واسطه اصلی شیوع کبد مرغوب تر دلپذير بیان کرد: ثمربخش اصلی شیوع بیش از حد کبد روغن دار، زوال تحرک افراد است. عوام برای کوچک‌ترین کار خويش از ماشین كاربرد بهره جويي می‌کنند ودر کنار لاوجود تحرک، ملت از رژیم غذایی پرچرب فست فود‌ها زبانزد فلافل و سمبوسه تغذیه می‌کنند.

وی درمورد آلودگی آتمسفر حرف: آلودگی ولع دم آسمان نیز بی‌تاثیر درب جمع شدن روغن آلود درون کبد نیست که این نیز از اثرات زندگی ماشینی است.

علوی‌نسب علایم بیماری را این متد ديباچه اسم کرد: بیماری کبد روغني پرروغن پيه دار بهتر باب مرحله ها اولیه هیچ علایمی از خويشتن امارت نمی‌دهد بوسيله سوگند به همین دلیل افراد ممکن است هیچ‌وقت زود تخت بيدار بیماری کبد روغن آلود نشوند.وی پیشنهاد انصاف: برای سررشته به مقصد براي موعد از این بیماری افراد باید به سوي تندرستي بهبود نفس اهمیت دهند و به سمت رخ مدام برای چک کردن عافيت بهروزي خويشتن به سمت پزشک بازگشت کنند.

كارمند مرکز تحقیقات کبد اهواز قول: ماده ها مخدرها(هروئين و ) سرخ کردنی که باب پيه سرخ می‌شوند چربی بالایی دارند و این به قصد ویژه درب سبک زندگی خوزستانی‌ها که فلافل و سمبوسه استعمال بالایی دارد خیلی مذاكره جدی است.

وی افزود: بوسيله سوگند به كوه طور کلی غذاهای فست فود اثنا سرخ متوقف شدن پيه زیادی انجذاب می‌کنند و دهن باب موضوع استعمال داخل این قوت‌ها عموماً به منظور با دلیل بهره وري مکرر کیفیت خويش را از يد ارتباط داده که عموم این عوامل درب تشدید تلاطم کبد مرغوب تر دلپذير كارآ است.

تحت استادي بیماری‌های گوارشی و کبد درمورد تداوي این بیماری افزود: اصلیترین شفا کبد روغن آلود، زندگی با تحرک است. افراد دست كم هفتهٔ ۳ ميتينگ دو به منظور با موعد ۴۰ -۴۵ دقیقه داشته و مراقب باشند افزون وزن پیدا نکنند.

علوی‌دودمان توصیه کرد از امکانات ورزشی حي باب پارک‌ها سود کنیم و از ماشین کمتر فايده ستاني و زيان کنیم و باب خوزستان که هوس سوزان پررونق بامحبت است بوسيله سوگند به بسكتبال‌های آبی بپردازیم و از سیگار و قلیان نیز به طرف قوت پرهیز کنیم.

وی بقيه نصفت جار: این بیماری جمعيت خاصی از جمعیت را محتوي نمی‌شود و بدبختانه باب جمعیت خردسال درون آينده شیوع و عام گیری است.

زبر و پايين ويژگي خبرگي بیماری‌های گوارشی و کبد افزود: برخی به طرف انگار مغلوط فکر می‌کنند هنگامي چسان نازك هستند دیگر مبتلا به طرف کبد روغن آلود نمی‌شوند ولی افراد غث نیز متوجه باشند شبيه حدس ابتلا به منظور با کبد روغن آلود را دارند.

div.send2friends background:#FFFFFF; width: 30%; position: absolute; left: 34%; border: 1px solid #CCCCCC; box-shadow: 0 0 10px #CCCCCC; border-radius: 10px; padding: 10px; display:none; z-index:999; div.send2friends table td padding: 5px 10px; span#send2friends_message display: none;

فرستادن اعزام به مقصد براي دوستان

asdf

كنيه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
شهرت اسم گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*