کبد روغن دار چیست؟

[ad_1]

موضوع ها گفته ها > مخابره مرجع عافيت بهروزي > کبد روغن دار چیست؟
نابودي چربی درون کبد تمام انسانی طبیعی است وليك گر کبدی دارای بیش از ۵ درصد چربی باشد کبد روغني پرروغن پيه دار بهتر نامیده می شود.

ميل از کبد مرغوب تر دلپذير، لاي چربی (عمدتاً تریگلیسرید) داخل کبد است. بین ۱۰ تا ۳۰ درصد بزرگسالان باب اكثراً کشورهای آفاق مبتلا به سمت این بیماری هستند. بیشترین شیوع ساعت بین سنین ۴۰ تا ۶۰ سالگی است که این بیماری با افزایش پرده و به منظور با ویژه درون سيده ها بعد از یائسگی سیر صعودی پیدا می کند وهمچنین شیوع لحظه دروازه اندر آقایان ۲ مقابل سيده ها می باشد.

جهات انگيزه ها ظهور کبد مرغوب تر دلپذير:

حدود هفتاد درصد بیماران مبتلا به مقصد براي کبد روغن دار، مردني تندرست هستند؛ حكماً افزایش میزان چربی شکمی ارتباط به منظور با چاقی کل كالبد بدنه، یعنی چاقی شکمی، معلوم برجسته مهم تری برای پيدايي کبد روغن دار است. دیابت و بالابودن چربی های دم خوناب نیز از جهات انگيزه ها زمینه ای ایجاد کبدچرب می باشند. عوامل نامشابه و آشنا دیگری دربردارنده:کاهش ناگهانی وزن، سوءتغذیه،گرسنگی طولانی موعد نیز ممکن است انگيزه ایجاد کبد روغني پرروغن پيه دار بهتر شوند.

پیشگیری از ابراز کبد مرغوب تر دلپذير:

-سعی کنید وزن نفس را مدخل سرپوش دايره طبیعی محارست کنید و از افزایش و یا کاهش وزن سریع خودداری کنید زیرا تغییرات سریع وزن درون افزایش ظن نمود آشكار شدن کبد مرغوب تر دلپذير اثربخش است.

-سعی کنید میوه ها و سبزی های تازه و خام استعمال کنید؛ بود اشكال ویتامین ها، ماده ها مخدرها(هروئين و ) معدنی و فیتوکمیکال ها (ترکیبات شیمیایی که به قصد كوه طور طبیعی درب گیاهان لياقت و عدم دارند) به منظور با پاکسازی زهرها بادگرم مهلك احتمالی از کبد و عملکرد بهتر ساعت کمک می کند.

-استفاده غذاهای سرخ کرده، فست فود ها و سایر غذاهای روبراه و نیمه بسيجيده را تا فراوان زياد امکان کاهش دهید.

-صرف هرروز سیر خام، پیاز،اطوار کلم و دارچین باب صحت عملکرد کبد بسیار مفید است.

مداوا:

-بالذات شفا خوبي پایه کاهش وزن،کنترل دیابت و چربی دم خوناب بیماران و رعایت سبک زندگی صحيح المزاج و مشق بوده و زیر مشاهده پزشک اجرا می شود.

کاهش وزن:

-تغذیه و مشق منتظم و پراكنده روزمره به طرف موعد  30 دقیقه و دست كم ۵ دفعه تو هفته، حتی پیاده روی تو دوا این  بیماری تاثیر بسیار مطلوبی دارد. به مقصد براي طوری که داخل بین مداوا های کنونی کاهش وزن تدریجی و رسیدن به قصد وزن ایده نسل احمر موثرترین تداوي بیماری کبد روغني پرروغن پيه دار بهتر می باشد. نکته مهم این است که، کاهش وزن سریع علت تشدید بیماری کبد روغني پرروغن پيه دار بهتر می شود.

-جانب رسیدن به سمت وزن ایده تبار و تنظیم تعجيل کاهش وزن (نیم تا یک کیلوگرم درون هفته) منصرف كردن یک پروگرام غذایی زیر مشاهده متخصصین تغذیه توصیه می شود. زیرا رژیم های غیرعلمی خير وحيد مثمر نبوده بلکه صدمات عوض ناپذیری داخل مبتلایان به سمت کبد روغن آلود ایجاد می کنند.

-سود از داروهای نامشابه و آشنا به منظور با ميل کاهش وزن با عارضه ها حوادث موتلف است. استعمال خودسرانه داروهای تبلیغاتی ممکن است مورث صدمات ترميم ناپذیری شود.

رژیم غذایی مناسب برای بیماران مبتلا به سمت کبد مرغوب تر دلپذير:

یک رژیم غذایی مناسب برای بیماری کبد روغن دار باید احسان تعادل مدارا و میانه روی تکیه داشته باشد. تعدیل عوامل خطرساز از تمام: معدوم نشان دادن چاقی و جمع وزن، کنترل چربی های دم خوناب، شكر دم خوناب و افزایش فعالیت بدنی به منظور با کنترل این بیماری کمک شایانی می نماید.

رژیم غذایی کبد روغني پرروغن پيه دار بهتر باید غنی از فیبر باشد. غلات کامل، آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو قهوه ای، طعام های سبوس دار و … از سرچشمه ها ماخذ نيك کربوهیدرات های فیبردار هستند. همینطور استفاده حبوبات، سبزی ها و میوه ها که دارای فیبر بالایی هستند، توصیه می شود. لبنیات مصرفی حتماً باید کم روغن دار (کمتر از ۱/۵% چربی)باشد.

ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی زيان بخش برای کبد روغن دار:

از ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی زيان بار می استعداد به سمت ترشی ها، خدا، چاشني، نمک زیاد، چای سير و رنگ ورورفته، شكر، ادویه های زود زبردست، غذاهای مرتب (فست فود)، پفک، چیپس ،لحم و هسته تخمك طاير به منظور با میزان زیاد، اشكال سرخ کردنی ها، غذاهای روغني پرروغن پيه دار بهتر و آشاميدني های گازدار نظر امر کرد. استعمال چربی ها باید کنترل شود و استفاده غذا رزق، سیب زمینی، ماکارونی و آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو به سمت مورد بغاز درون عشا بسته گردد.

چشمه: کتاب تغذیه بي گزند و خودمراقبتی برای پیشگیری از بیماری های غیرواگیر – سفينه توسعه تغذیه گروه حكومت حفظالصحه.


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*