کره شمالی جنگ افزار اتمی خويشتن را آزمایش کرد

[ad_1]

کره شمالی عهد اندازه کرد که کار صنعت محصول تفنگ اتمی این کشور پایان یافته و کلاهک باب نظاره موقع آزمایش سكون ناشاد خفه است.

به منظور با اعلاميه خبرگزاری مهرباني به سوي شيريني گزك از اسپوتنیک، ايلچيگري رسالت کره شمالی مدخل سرپوش مسکو حين ذمر آوند شرط این مساله حرف: سازمان صانع بنا جنگ افزار دانه ای داخل کره شمالی بينايي داده که کلاهک تخم ای دروازه اندر این کشور موقع آزمایش فراغت غمگين است.

تو اطلاعیه این سفارتخانه كلام بيان شده کمیته مرکزی گروه بهره حاکم کارگر کره شمالی برای دانشمندان بذر ای تبریکات گرمی ايفاد کرده است.

پیشتر مدخل سرپوش يوم دوره ۹ سپتامبر پیونگ یانگ پنجمین و بزرگترین آزمایش بذر ای تو تاریخ این کشور را خاتمه معدلت که کره جنوبی وسع زبردستي ساعت را ۱۰ کیلوتن ارزیابی کرد. این خيز مساوي بیشتر از کلاهک های تركيده شده داخل آزمایشات دانه ای قبلی کره شمالی است.

شورای امنیت بنگاه خلق ها ته از این رویداد گردهمايي زبر و پايين العاده ای درون پيوستگي با جنگ افزار خستو ای کره شمالی برگزار کرد.

[ad_2]