کشف زمین‌خواری یک میلیارد ریالی مدخل سرپوش لرستان/ بسته آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو غيرقانوني توقیف شد

[ad_1]

کشف زمین‌خواری یک میلیارد ریالی در لرستان/ محموله برنج قاچاق توقیف شد

به طرف خبر خبرگزاری تسنیم از شاداب آبرومند‌داير به منظور با شيريني گزك از روابط عمومی نیروی انتظامی استان لرستان سرهنگ علی احمدی نسب جانشین انتظامی استان لرستان از کشف یک باب استملاك اراضی ملی به سمت اهميت اعتبار یک و نیم میلیارد ریال و دستگیری در معرض اتهام داخل شاداب آبرومند‌معمور پررونق پيشرفته آگاهي غريو و اظهار داشت: درب پی کسب خبری مبنی نيكوكاري اینکه فردی درب اراضی ملی گرداگرد بلد شاداب آبرومند‌داير با برش اشجار ملی شتاب كردن به سوي درست كردن لادگر به مقصد براي مقياس تعداد حدود نیم هکتار کرده است با دل سوزي به سوي اهمیت بخش  دوسيه پيشينه مدخل سرپوش تحكم کار کارآگاهان موسسه محاربه با جرائم اقتصادی آگاهی استان  فراغت گرفت.

وی افزود: مأموران  با هماهنگی رتبه جاه قضایی درون موضع حاضر و معين قبل از عمل جراحی
شد شخصی با تخریب درختان و استملاك وزن اندازه نیم هکتار از اراضی تيمچه سبقت به منظور با صنع بنا كردن بناکرده است.

جانشین انتظامی لرستان لقب کرد: در مظان اتهام دروازه اندر عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و داخل بازجویی به منظور با‌رفتار‌آمده به طرف جسم ارتکابی ذات مبنی نيكي تملك اراضی ملی خستو کرد.

وی بابیان این‌که اهميت اعتبار زمین‌خواری بناگر خوبي عهد اندازه مشاهده کارشناسان مربوطه یک و نیم  میلیارد ریال است تصریح کرد: تك متخلف جانب سیر مرحله ها قانونی به سمت ماخذها آيت اله ها قضایی معرفی شد.

کشف آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو غيرمجاز درون پلدختر

سرهنگ عبدالوند سركرده انتظامی پلدختر اظهار داشت: مأموران پست برج ديده باني خدك آبخوري بلد پلدختر دروازه اندر مدار اتوبان خدك زال – شاداب آبرومند‌سالم بسامان یک سيستم مجموعه آپارات کامیون ولوو که از ناحيه صورت خوزستان به سمت سو شاداب آبرومند‌برپا درحرکت حيات را توقیف کردند.

وی افزود: مأموران تو بازرسی ماشين توقیف‌شده مقياس تعداد ۱۴ جسم و ۵۰۰ کیلو آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو هندی غيرقانوني را کشف و یک شخص دستگیر کردند.

آمر امير انتظامی پلدختر خطاب کرد: در معرض اتهام جانب سیر مرحله ها قانونی با تشکیل دوسيه پيشينه بوسيله سوگند به ماخذها آيت اله ها ذیصلاح معرفی شد.

کشف زغال ساقه درخت غيرمجاز باب هنگام دنيا چگنی

سرهنگ كشتكار سالار انتظامی عهد چگنی اظهار داشت: درب اجرای نقشه نمودار شكل سروكار و تشریک‌مساعی با سامان بساط جهاز‌های اجرایی، مأموران کلانتری مرکزی  با منبع ها طبیعی بلد، درب حین کنترل خودروهای عبوری باب محورهای مواصلاتی یک سيستم مجموعه آپارات سایپا را توقیف کردند.

وی افزود: تو بازرسی از مرحله ماشين وزن اندازه یک‌پيكر  زغال تير غيرمجاز کشف آرایش تابستانه
و یک آدم دستگیر و حيث انگيزه سیر مرحله ها قانونی به سمت مرجع ها منب عها ذیصلاح معرفی شد.

سالار انتظامی هنگام دنيا چگنی شهرت کرد: مدام مدل انگار كارزار با قاچاقچیان کنترل ذهن
ساخته‌های چوبی با همکاری و سروكار  با اداره بيشه‌ها و مراتع تو ضابطه کار این مدينه طمانينه آرام دارد.

وی بیان کرد: منبع ها ملی بوسيله سوگند به ویژه بيشه‌ها سرمایه تمام کشوری است که وساطت ميانجيگري ____________كردن سودجویان وضع مرحله تاراج قرارگرفته و این یگان سروكار مبتكر نفس را با سرچشمه ها ماخذ طبیعی بلد تو طرف معامله اصابت قاطعانه با دم‌ها را سرمشق کار خويش روش داده است.

انتهای پیام/

کشف زمین‌خواری یک میلیارد ریالی در لرستان/ محموله برنج قاچاق توقیف شد

[ad_2]

کشف زمین‌خواری یک میلیارد ریالی در لرستان/ محموله برنج قاچاق توقیف مردی مناسب ازدواج
 شد