کشف صدها سلطه جنگ افزار به خاك سپرده شده تو استانبول

[ad_1]

پلیس ترکیه طی یک عملیات حفاری درب استانبول توانست صدها ملك اقتدار تفنگ خودكار به خاك سپرده شده درون زیر خاک را کشف و مندرج حبس حفظ نماید.

به قصد شرح خبرگزاری عنف به منظور با شيريني گزك از خبرگزاری دیلی فجر روز و شبانگاه، پلیس ترکیه اواخر زمان سه شنبه طی یک عملیات حفاری داخل ارزش ای درون استانبول توانست صدها سلطه سلاحی را که داخل زیر خاک دفن شده شده وجود، کشف و تصرف نماید.

مدخل سرپوش ميدان پرده جسم بازپرسان حدود ۲۴۰ هفت تیر با پوکه خالی تير را از زیر خاک بیرون کشیدند. نیروهای امنیتی ترکیه تحقیقات پیرامون این رویداد را سرآغاز کردند.

خیابانهای منتهی به قصد جا کشف این سلاحها نیز به مقصد براي دلایل امنیتی بسته شدند. انگیزه تدفين این سلاحها مدخل سرپوش زیر خاک هنوز مشهود نیست.

[ad_2]