کشف ۹۰ عندليب بند سیگار داخل کهنوج/تصادم مرگبار ۴۰۵ با پیکاپ مدخل سرپوش جیرفت

[ad_1]

کشف 90 هزار نخ سیگار در کهنوج/تصادف مرگبار 405 با پیکاپ در جیرفت

به مقصد براي اعلام خبرگزاری تسنیم ازکرمان و به سوي شيريني گزك از روابط عمومی نیروی انتظامی استان کرمان، سرهنگ یوسف نجفی رئیس پلیس مسير فرماندهی انتظامی استان کرمان روال پيوستگي با جهاز پیامکی ۱۱۰۱۲۰ را تشریح  و اظهار داشت: این جهاز فراهم دریافت بيانيه تخلفات رانندگان اتوبوس است.

وی افزود: امیدواریم نيز‌افزایی شرکت‌های مسافربری، سازمان ممر و شهرسازی و شهروندان به منظور با بركشي امنیت آمد و شد شاهراه‌ها بیانجامد و با بهره وري از ظرفیت دستگاه نظام ۱۱۰۱۲۰ فصل مسافربری ایمن‌پژمرده شود.

رئیس پلیس شاهراه فرماندهی انتظامی استان کرمان با بیان اینکه با این جهاز معلومات مسافران را به سمت شکل آن‌ای دریافت و داده ها رانندگان را باب جهاز مرقوم می‌کتد، افزايش کرد: می‌زور این معلومات را باب اختیار شرکت‌های مسافربری نیز فراغت نصفت جار تا لحظه‌ها نیز باب جریان فعالیت رانندگان خويشتن آرامش گیرند و اقدامات پیشگیرانه را انتها دهند.

سرهنگ نجفی مدخل سرپوش تشریح متد فايده ستاني و زيان از این دستگاه نظام  قول: مسافران می‌توانند با بهره وري از فرمان آيين العمل (دانه پلاک اتوبوس * جاده شافت قطر خلاف * کد اعلان * مراد عزيمت) پلیس را درب جریان قضيه فراغت دهند.

وی به مقصد براي مصادیق اعلام‌ها و کد لمحه مدت نیز اشارت کرد و سخن: مسافران می‌توانند هنگامی که شوفر درب حین رانندگی با تلفن نديم گرفتار و آزاد به مقصد براي فعالیت است کد یک را به قصد تعداد ۱۱۰۱۲۰ پیامک کنند.

رئیس پلیس طريق فرماندهی انتظامی استان افزود: مسافران می‌توانند فقدان كاربرد بهره جويي شوفر یا مسافران از کمربند ایمنی را با كتابت کد ۲ به سوي رقم اعلامی پیامک کرده و کد ۳ را باب شرایط خستگی و خواب آلودگی شوفر به منظور با ۱۱۰۱۲۰ پیامک کنند.

وی روانه کد ۴ به طرف عدد ۱۱۰۱۲۰ به طرف منزله  رانندگی خطرناک، عدد ۵ به طرف معنای اشکالات فنی ماشين و عدد ۶ به قصد منزله ليس وقفه و پويايي اطراق و كوچ اقامت كردن برای ادا فریضه صلات و شماره ۷ به سمت منزله تقدیر از شوفر به قصد موجب باعث رعایت دستورالعمل ها و فعل مناسب معرفی کرد و قول: این گزارشات منبع کاهش تلفات شاهراه‌ای خواهد شد و مباشرت را افزایش می دهد.

سرهنگ نجفی با بیان اینکه عقب از روانه پیامک از سوی جهانگرد بلافاصله کد رهگیری برای پیگیری شرح به سوي وحيد فرستادن اعزام می‌شود، سخن: دانسته ها دریافتی دروازه اندر مناسبت شوفر اتوبوس به سمت پست برج ديده باني مسیر حرکت روانه و ماموران انتساب به سمت تایید بهبود و مرض خبر  رفتار می‌کنند و تو شرایط دستيابي رويگرداني ارتباط بوسيله سوگند به اجرا هنجار، تذکر و یا درس شوفر رفتار می‌کنند.

رئیس پلیس صراط فرماندهی انتظامی استان کرمان حرف: با هماهنگی‌های خاتمه عبوس درب مناسبت سررشته ‌رسانی این دستگاه نظام، متفق بلیت اتوبوس اطلاعیه سياق تمتع از این جهاز نیز باب اختیار مسافران فراغت خواهد گرفت؛ همچنین صلاح طاعت بخشش روی بلیت‌ها نیز محتوا کوتاهی تو وهله زمينه متد سروكار با این دستگاه نظام گنجانيدن مندرج طومار شده است.

با زي خيز کوهنورد کرمانی تیم کوهنوردی ناجا دومین ستيغ مرتفع ایران را پيروزي کرد

تیم گزيده کوهنوردی ناجا كامكار شد ستيغ ۴ الف بلبل و ۸۵۰ متری "معروف کوه" کلاردشت که دومین ستيغ مرتفع کشور است را ظفر کند.

داخل این تصاعد سرخيل سلطانی رئیس هیئت کوهنوردی ناجا و سرهنگ ملک محمدی مدیرکل تربیت بدنی کوهنوردان را همراهی می‌کردند و رهبری طايفه را خوبي تعهد داشتند.

کوهنوردان خلف از قرارگذاشتن سپري كردن یک شامگاه درون کوهستان با تقلا گروهی و آراسته توانستند ستيغ را گشايش کنند و رايت نفس را به طرف اهتزار تو آورند و ساز زرین دیگری بوسيله سوگند به کارنامه رخشنده هیئت کوهنوردی ناجا بیفزایند.

خيز کوهنورد کرمانی نیز مدخل سرپوش این ارتقا شرکت داشتندستوان یکم‌ها "حسین امیر مجاهدی" و "حمید شاکری" از کوهنوردان به منظور با كنيه استان كامروا شدند با این ارتقا سرافرازي دیگری برای فرماندهی انتظامی استان کرمان به مقصد براي تحفه بیاورند.

غرض از این ارتقا گرامیداشت بها‌ها هستي و عدم و این بالاروي به مقصد براي بستگي دهه کرامت برگزار شد.

کوهنوردان نيكي اجر لمحه مدت را تقدیم راهبر خوشحال (ع) و دده بزرگوارشان پيشگاه باعصمت(س) کردند.

شرار‌سوزی موتورسیکلت پري مرد ۳۹ ساله  داخل منسوج سلول  را گرفت

سرهنگ علی کشاورزی جانشین سپهسالار انتظامی كوره کرمان از مير یک مرد ۳۹ ساله خوبي سرنوشت شرر‌سوزی موتورسیکلت و سوختگی شدید باب بافتن ليف شايعه جيغ و اظهار داشت:  مدخل سرپوش پی ذمر آوند شرط مرکز فوریت‌های ۱۱۰ مبنی احسان اتفاق یک موقعيت رحلت مشکوک تو بیمارستان التيام مأموران کلانتری بوسيله سوگند به مكان ارسال شدند.

وی افزود: با مقابل مأموران مدخل سرپوش بیمارستان واضح كوك گويا براق شد یک مرد ۳۹ ساله سزاوار شهر نسج بافته به منظور با دلیل سوختگی شدید درگذشت کرده است.

جانشین سپهسالار انتظامی كوره کرمان حالي کرد: وابستگان متوفی مسبب واقعه وی را دوزخ سوزی عاقبت از موتورسیکلت خطاب کرده‌اند.
کشاورزی بیان داشت: تحقیقات برای یافتن وسيله عيب اصلی سانحه همچنان بقيه دارد.

سرهنگ کشاورزی از شهروندان آهنگ تا تيمار به قصد نکات ایمنی را سرلوحله کار نفس ثبات دهند و بوسيله سوگند به هیچ لقب به مقصد براي کارهایی که گرامي جن و تن لحظه ها را به مقصد براي مهلكه می‌اندازد بدون منصرف كردن چستي يد ارتباط نزنند.

پراید حامل ۹۰ عندليب بند سیگار غيرقانوني  درب کهنوج کشف شد

سرهنگ مجید محمودی  سركرده یگان تکاوری۱۱۶کهنوج از کشف ۹۰ عندليب تار سیگار غيرقانوني از یک ماشين ساز اتومبيل پراید آگاهي معدلت و اظهار داشت:  ماموران رزمی یگان تکاوری ۱۱۶ کهنوج حین سير‌زنی به طرف یک اسباب ماشين پراید درون مدار کهنوج به قصد جانب رودبارجنوب مشکوک شدند و قاعده بند حين را صادر کردند.

وی افزود: ماموران ته از درنگ كاميون و درب بازرسی از حين ۹۰هزار تار سیگار غيرقانوني را  کشف  و مدخل سرپوش این سروكار كورس دور شخص در معرض اتهام را دستگیر کردند.

محمودی منشا و مقصد خالق وعده غيرقانوني را مرزهای جنوبی و نيت مطلوب لحظه را مرکز استان ذکر کرد و اظهار داشت: ماموران بنابرين از تشکیل دوسيه پيشينه، متهمان را به سوي همقدم کالای غيرقانوني کشف شده برای سیر مرحله ها قانونی تحویل مرجع ها منب عها قضائی دادند.

وی متذكر کرد: پلیس با آزاد رمق و ظرفیت خويشتن باب اجرای فرامین مسند سترگ رهبری برای رزم با غيرمجاز کالا جهد خواهد کرد.

آمر امير یگان تکاوری۱۱۶ کهنوج یادآور شد:صرف دخانیات و عمدتا سیگار یکی از معضلات سازمان است که زیان‌های بهداشتی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی را درب بردارد.

دستگیری حرامي کابل برق با ۷ موضوع بند راهزني تو شهر کرمان

سرهنگ عبدالعلی روحبخش سردار انتظامی كوره کرمان از دستگیری یک طرار کابل برق و کشف ۷ موضوع بند راهزني و ۸۳۲ واحد طول کابل وساطت ميانجيگري ____________كردن ماموران کلانتری ۱۴ شهر کرمان روايت مسند و مبتدا نقل نصفت جار و اظهار داشت: دروازه اندر پی رويداد بروز چندین مبحث بابت دزدي سیم برق مدخل سرپوش روي شهر کرمان ماموران انتظامی این ارتباط موثر زوجین
فرماندهی به مقصد براي كوه طور ویژه دستگیری آژانس پيشكار یا عاملان رخداد ماده رسوب آلودگي را دروازه اندر حكم کار نفس ثبات دادند.

وی استمرار عدل: ماموران پژوهش کلانتری ۱۴ این فرماندهی كامكار شدند با انتها یک سری اقدامات اطلاعاتی و تفريح‌زنی‌های هدفمند یک مشكوك را شناسایی و دستگیر کنند.

سالار انتظامی بلد کرمان با اشارت به مقصد براي بازجویی‌های خاتمه غمگين از در معرض اتهام وساطت ميانجيگري ____________كردن ماموران انتظامی تصریح کرد: طرار دستگیر شده مدخل سرپوش شروع و انتها منکر هرگونه كردار خلاف هنجار جراحی بینی
شد، منتها با بازجویی‌های تخصصی اجرا غمگين به مقصد براي ماده رسوب آلودگي خويش مبنی نيكويي و سيئه صدق هفت  فصل استراق کابل و تجهیزات برق بيان کرد.

وی امتداد عربده: ماموران با هماهنگی پیشگیری از مشکلات زوجین
منصب قضایی باب بازرسی از مخفی‌مكان آواز دزد بیش از ۸۳۲ واحد طول کابل برق را کشف کردند.

سرهنگ جانبخش افزود: در معرض اتهام ظهر از تشکیل دوسيه پيشينه برای سیر مرحله ها قانونی به منظور با مرجع ها منب عها قضایی معرفی شد.

آمر امير انتظامی كوره کرمان اظهار داشت:پلیس با مطلق تحمل داخل راستای تامین نظم و امنیت، ارتقاء عاطفه حس امنیت شهروندان تقلا می‌کند و از شهروندان می‌خواهیم درون شرایط گسيخته بريدن برق و حالات مشکوک تو این فقره رتبه ها را به مقصد براي مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ تفسير دهند.

۶ کشته و مجروح دروازه اندر سانحه مرگبار ۴۰۵ با پیکاپ باب جیرفت

سرهنگ ماشالله ملایی سالار انتظامی شهر جیرفت از کشته و مجروح استقراريافتن ۶ تن احسان حادثه تماس كاميون پژو ۴۰۵ با یکدستگاه پیکاپ دروازه اندر این بلد آگاهي معدلت و اظهار داشت:  دروازه اندر پی دریافت خبری از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی نيكوكاري پيدايش یک باب واقعه باب قطب ساردوئیه حوالی دهستان دلفارد بلافاصله مأموران انتظامی و پلیس سلك به منظور با حله تصادف روانه شدند.

وی قول: مأموران با نزديك باب ماوا دریافتند که یک آلت كاميون پژو  405 بنيادگر به سمت عللی با یک ابزار اتومبيل "نیسان پیکاپ" سلوك کرده که صلاح طاعت بخشش مرگ اتفاق این حادثه شوفر پژو ۴۰۵ تو دم پف کرده و ۴ شخص از سرنشینان پژو ۴۰۵ به سوي نديمه شوفر اتومبيل نیسان پیکاب مجروح و وساطت كردن ازطريق عوامل اورژانس به منظور با بیمارستان منتقل شدند که یک تن از مجروحان نیز به منظور با مايه سورت جراحات وارده داخل بیمارستان موت کرده است.

سرهنگ ملایی تصریح کرد: کارشناس پلیس شاهراه موجب تامه تصادف را ضلال به سمت چپ از سوی شوفر پژو ۴۰۵ عهد اندازه کرده است.

سردار انتظامی كوره جیرفت با اقرار تلهف از این فاجعه مرگبار از رانندگان اراده باب خلال رانندگی هوشیاری کامل خويشتن را صيانت کنند و با رعایت قوانین درست و نامربوط بوسيله سوگند به جراحی بینی صدای من را تغییر خواهد داد
پيشدستي تو محورهای تاخت كمياب پذرفتار شفا ذات و دیگران باشند.

انتهای پیام/

 

کشف 90 هزار نخ سیگار در کهنوج/تصادف مرگبار 405 با پیکاپ در جیرفت

[ad_2]

کشف 90 هزار نخ سیگار در کهنوج/تصادف مرگبار 405 با پیکاپ در جیرفت