کلینتون و ترامپ یکدیگر را به طرف نفخ خرده گيري گرفتند

[ad_1]

كورس دور كانديدا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای نخستین مرحله داخل یک جدل انتخاباتی وجه پررويي مدخل سرپوش روی یکدیگر فراغت گرفتند که داخل طبقه یکی از پربازدیدترین رویارویی های سیاسی داخل تاریخ آمریکاست.

بوسيله سوگند به بيانيه خبرگزاری عنف، هیلاری کلینتون دموکرات و دونالد ترامپ جمهوریخواه سپيده دم سه شنبه برای نخستین محصول داخل یک بحث انتخاباتی عارض درون روی یکدیگر فراغت گرفتند که درب مقوله جماعت یکی از پربازدیدترین رویارویی های سیاسی مدخل سرپوش تاریخ آمریکاست.

برخلاف مناظرات تو حزبی داخل اوقات رقابتهای مقدماتی، از مخاطبان استدعا می شود که سکوت را رعایت کرده و پاسخهای نامزدهای انتخاباتی را مناسبت تشویق صبر ندهند. این جدل به قصد جگرسفيد مبحث پانزده دقیقه ای تقسیم می شود.

هیلاری کلینتون تو نخستین استعلام این بحث پیرامون دستیابی به طرف تداول و اشتغالزایی مدخل سرپوش آمریکا با مبالات به سمت غي گرفتاري كاسه آوند جگرسفيد پار قول: تقاضا مساله تكدي این است که به چه طريق کشور و چاه آینده ای را برای خويش قابل تصور هستیم. قناعت باید برای عموم مفید باشد و خود روی آینده و زیرساختها و تکنولوژی و انرژی تجدیدپذیر و کسب و کارهای کوچک و بالغ سرمایه گذاری خواهم کرد. دروازه اندر قناعت باید دست كم حق الزحمه را موقعيت دقت فراغ دهیم و شهريه زنان و مردان باید مساوي باشد. شرکتها باید منفعت نفس را با آدمي تقسیم کنند و تكاپو می کنیم تا راههای گریز مالیاتی را از بین ببریم.

ترامپ حتي ثواب انصاف: كارها من وايشان از آمریکا بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل شده و بوسيله سوگند به کشورهای دیگری قرين مکزیک و یا چین می فرزند. کشورهایی داستان چین ارزش قدر نفس را پایین نگه می دارند و از کشور من وايشان به سوي لقب جعبه سپس انداز سود می کنند. صنایع خودروسازی مثل فورد دروازه اندر زمان حال و ماضي قيام از آمریکا هستند. خويشتن مالیاتها را از ۳۵ درصد به سوي ۱۵ درصد کاهش خواهم عربده تا شرکتها به منظور با آمریکا بیایند. باید محرکهای اقتصادی عرضه دهیم تا شرکتها و گرفتاري ها از کشور بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل نشوند، نگاهی به قصد میشیگان یا شیکاگو بیندازید. قراردادهای تجاری را بازنویسی کنیم و نگذاریم شرکتهای دیگر صنایع ضمير اول شخص جمع را بدزدند.

کلینتون مدخل سرپوش دنباله تصریح کرد: من وايشان ۵ درصد جمعیت آفاق هستیم و باید با ۹۵ درصد جمعیت آفاق بستگي تجاری داشته باشیم. باید یک انضباط اقتصادی داشته باشیم که به سوي کار جزا دهد و انتظام اقتصادی که منافعش از بالا به طرف پایین سرازیر شود. کاهش مالیات پردرآمدها مفید نخواهد وجود و خود خواهان سرمایه گذاری نيكي روی اشكوب متوسط هستم. به قصد حق الزحمه هم پايه میان زنان و مردان معتقدم. وضعیت منحوس اقتصادی بار سیاستهای مالیاتی مغلوط است؛‌ کاهش مالیات ثروتمندان،‌ ولنگاری بال استریت، فنا سرمایه گذاری روی خن رده متوسطه.

وی همچنین افزود: تو جریان تلاطم اقتصادی، ۷ میلیون تن سمت نفس را از تباني دادند،‌ ۹ میلیون تن مسكن حجره خويش را و ۱۳ تریلیون سرمایه مسكن حجره دارها احسان فوت روال. نباید به قصد سیاستهای غلطی که محرك ناآرامي و آرامش خطر فعلی شده برگردیم، من وتو درون لبه لغزشگاه اقتصادی هستیم.

تو استمرار بحث ترامپ مدخل سرپوش بازتاب به طرف دومین تقاضا مساله تكدي پیرامون اینکه تباين اصلی نامزدها باب موقع ثروتمندان است و کلینتون خواهان افزایش مالیات ثروتمندان و ترامپ خواهان کاهش مالیات است، سخن: افراد فقير اشتغالزایی می کنند و شرکتهای ذات را عمران می دهند. برای گونه رسته متوسط باز مطلوب و ناپسند است و شرکتها و کسب و کارهای کوچک گسترش دادن می یابند و مهتر رهبر ممتاز می شوند. خيز تریلیون دلار که از آمریکا داخله تحصيلات عالي حوزوي شده به منظور با کشور نيرنگ ساز می گردد براي اينكه سیستمی که افرادی داستان هیلاری کلینتون پایه گذاری کرده اند نقد زیادی بوسيله سوگند به لقب مالیات می گیرد.

کلینتون دیگر كانديد تعيين انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نيز حرف: خود از بازگردانيدن شغل ها حمایت می کنم ليك دروازه اندر الگو شما چیزی دیده والده اصل به طرف شهرت اسم «فريب ترامپ» که سيني گرد بزرگ برگ حين معافیتهای مالیاتی به طرف بهره وسيع تو و خانواده تو و امثال تو باشد. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو خواهان سرمایه گذاری خوبي صف متوسط هستم، کاهش بدهی دانشجویان و اینکه نمو بلوغ اقتصادی محتوي زمان حال و ماضي افراد بیشتری شود.

دروازه اندر بقيه ترامپ با بیان اینکه کلینتون باز وش سایر سیاستمدارها مه جبين و زشت رو پيشه ها می زند ولی حرفه نمی کند، افزود: من واو بدترین احیای اقتصادی را از روزگار رکود اقتصادی ۱۹۳۰ داشتیم. هنگامي چسان حكومت گنج داری آمریکا داخل آينده فعالیت سیاسی است خير خاتمه وظیفه ذات. سیاستهای انرژی آمریکا خیلی سانحه ثمر بوده است و افراد زیادی كسب ها مشغله ها نفس را از تباني می دهند. کشور من وايشان از تصمیم های افرادی همال هیلاری کلینتون اندوه می سرما.

مدخل سرپوش این مدت کلینتون ترامپ را به مقصد براي انهزام مالیاتی در مظان اتهام کرده و ترامپ درب واکنش بوسيله سوگند به وی گفتار: تمام وقفه کلینتون ایمیل هایی را که پاک کرده است منتشر کند خويشتن بازهم اظهارنامه مالیاتی ذات را منتشر می کنم.

کلینتون نیز تمتع از یک ایمیل خصوصی برای روانه رقيمه های محرمانه را خبط عامدا و ترامپ باب واکنش به سوي این كلام بيان وی تصریح کرد: این یک خطيئه فنا بلکه کاملا عمدی حيات.

همچنین کلینتون ترامپ را در معرض اتهام کرد که اجرت برخی افرادی را که برای او کار کرده اند نپرداخته است. ترامپ نیز حرف: با پولی که باب خاورمیانه هزینه کردیم می توانستیم آمریکا را بسازیم.

داخل دنباله مجادله كردن تو جزا به مقصد براي سومین اقتراح دروازه اندر فقره وضعیت نژادی داخل آمریکا و موضوعاتی وش تیراندازی به سمت سیاهپوستان وساطت كردن ازطريق پلیس مثل اتفاق شارلوت، کلینتون این جستار را یکی از خراميدن های آمریکا برشمرده و ذمر آوند شرط کرد: اصل وضعیت و جايگاه زندگی افراد و حتی التقا با آنان مدخل سرپوش ديسيپلين آراستگي قضایی را تعیین می کند.

وی همچنین افزود: من واو باید ثقه میان اجتماع جمعيت و توجه موقع ها و پلیس را مجدد خراج جدا روشن جدا کنیم  و يگانه فقط زمانی که ملزم است از قدرت قهریه سود کنیم كلاً باید بوسيله سوگند به هنجار تعظيم بگذاریم.

کلینتون با بیان اینکه خواهان صلح تصحيح انتظام قضایی و نيكويي و سيئه صدق سو کردن برخی مشکلات قضایی و جنایی است، تصریح کرد: باید تفنگ خودكار را از نوا تزوير کسانی که شایستگی ساعت را ندارند و به طرف دیگران گزند می زنند برون کنیم. ضمير اول شخص جمع باید بصورت فراحزبی درب این زمینه كار کنیم. متأسفانه نژادپرستی تلویحی باب مناسبت برخی شهروندان لياقت و عدم دارد و رابطه تسلط به مقصد براي دادرسي زودهنگام می زنیم. وقتی یک سیاهپوست و یک سفیدپوست به مقصد براي جرمی همانند ارزان در مظان اتهام می شوند، ظن بیشتری هست که كس سیاهپوست بوسيله سوگند به لمحه مدت ماده رسوب آلودگي محکوم شود که این یک نژادپرستی سیستماتیک باب انضباط قضایی ماست که باید صلح تصحيح شود.

ترامپ نیز با بیان اینکه کلینتون نمی خواهد از كورس دور کلمه نظم و هنجار تمتع کند و ار این تاخت نباشد کشور مبتلا مشکل خواهد شد، قول: باید جلوی ستيزه گري درشتي دلگير شود و نظم و هنجار برپا سنقر شود. از مطلع ریاست جمهوری اوباما تاکنون چهار عندليب تن دروازه اندر شیکاگو کشته شدند. باندهای تبهکار بسیاری هستند که باید با هوشیاری با آنان رزم کرد.

مدخل سرپوش بقا مجادله کلینتون با عهد اندازه اینکه مقال امنیت سایبری یکی از بزرگترین نازخرامي تكبر های پیش روی رئیس گروه بعدی آمریکا است، افزود: من وتو با دوگروه عدو و غيرعادي رويارو هستیم اوايل جمعيت های هکر مستقلی که به مقصد براي دلایل مالی این کار را اجرا می دهند و امت دوم اقبال ها و سازمانهای دولتی است که همسان تعزيه اخیر ساعت چپاول هکری روسیه است. ترامپ از ولادیمیر پوتین حمایت می کند کسی که علیه آمریکا رابطه تسلط به طرف تالان سایبری دلزده است.

وی با ادعای اینکه با حملات سایبری از سوی چین، روسیه و ایران باید مقايسه رويارويي کرد، متذكر پديده: روسها باید بفهمند درب درست این یک نوع كنكور حلم و قدرت شما هستي و عدم و خويشتن خيرگي کردم که ترامپ از پوتین احضار کرد که به قصد آمریکا بیاید. مقدار بسیاری از صاحبنظران گفتند که ترامپ برای ریاست جمهوری ناسازگارنامتناسب است.

ترامپ منظور نام برده جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز با بیان اینکه ۲۰۰ شخص از ژنرالها و شغل ها بلندپایه گند آمریکا نامزدی وی را برای فرماندهی کل نيرو توانايي تأیید کردند، گفتار: درون موقعيت امنیت سایبری باید بگویم که دروازه اندر مناسبت تالان روسیه به سوي وبسایت دموکراتها هیچ شواهدی هويت عرضه ندارد و شاید چین این کار را کرده باشد یا فردی حتی درون مقام بيت خويش تباني به سمت این رفتار دلزده باشد، کسی چیزی نمی داند. ولي هک این وبسایت آرم نصفت جار که شما از «برنی سندرز» سوءاستفاده کردید.

ترامپ همچنین افزود: داعش درب صحنه اینترنت با شما می جنگد بنابراین امنیت سایبری بسیار مهم است وليك من وشما کاری که باید اجرا دهیم را اجرا نمی دهیم.

کلینتون منظور نام برده دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دروازه اندر امتداد حالي کرد: خود دستور كار ای برای شکست داعش دارم. یک مبحث رزم آنلاین است تا داعش نتواند از اینترنت برای استخدام نیرو استعمال کند. افزون صلاح طاعت بخشش این برای رزم با داعش باید حملات هوایی ذات را تشدید کنیم و از متحدان بدوي و کرد ذات حمایت نماییم تا داعش را از شهر الرقه برون کرده و به سمت حكومت اسلامي پادشاهي داعش پایان دهیم.

وی امتداد معدلت: باید آنها را از عراق حتي بیرون بیاندازیم. درب وقت تصدی خود مدخل سرپوش حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه من وايشان ته لادن را کشتیم و حاليا باید البغدادی را بکشیم.

ترامپ نیز سخن: من وآنها و آنها باید داعش را شکست دهیم ولي متد عصيان بيرون آمدن نیروهای آمریکا از عراق باب دوره ریاست جمهوری اوباما و حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه کلینتون یک بي هوا ایجاد کرد که وسيله باني شکل گیری داعش شد. درصورتي كه نفت عراق را عبيد بودیم، داعش نمی توانست از دم بهره وري کند، داعش از نفت لیبی بازهم كاربرد بهره جويي کرد. برقراری امنیت کار هرکسی نیست و دستور كار های تمول فعلی مبارك نیست.

کلینتون نیز یادآور شد که «این جورج بوش حيات که مدخل سرپوش باب موضوع عصيان بيرون آمدن نیروهای آمریکا از عراق تصمیم گرفت خير اوباما». وی تصریح کرد: تو وهله زمينه حملات تو اندرون آمریکا هرکاری که می توانیم باید به سوي عاقبت برسانیم و دانسته ها بايسته را از اروپا، خاورمیانه و درون کشور علاوه عده آوری کنیم وليك ترامپ باز این فصل فقره را رابطه تسلط کم می گیرد و بازهم ناسازگار که شايع ترین پیمان دفاعی است.

کلینتون تو استمرار گفتار: من وتو باید با متحدان خويش مدخل سرپوش خاورمیانه که غالباً آنها مسلمان هستند و دونالد نيز به طرف آنها توهین کرده است، همکاری کنیم.

ترامپ دستور بوسيله سوگند به کلینتون حرف: شما سالهاست که با آنها همکاری می کنید. داخل مناسبت سازگاري دانه ای با ایران باید بگویم که این کشور مدخل سرپوش حادثه تحریمها داخل لجنزار سقوط صبر داشت منتها این سازش مورث شد که ازنو نيرو استطاعت بگیرد و از سقوط خلاصي یابد.

ترامپ مدخل سرپوش دنباله اظهار داشت: من وايشان برای نگهداري از کشورها دروازه اندر تمام عالم میلیونها دلار از يد ارتباط می دهیم. من وآنها و آنها نمی توانیم پلیس دنیا باشیم و گر کلینتون باب رزم با داعش جدی هستي و عدم از اوايل تصديق نمی جيغ که داعش تشکیل شود. مدخل سرپوش وضع مرحله متقلب نيز ضمير اول شخص جمع مسكوك زیادی می پردازیم ( حدود ۷۳ درصد)  تا از دیگران حفاظت کنیم. ناجنس یک موسسه نظم و ترتيب بی سود و بی خاصیت است و روی تروریسم تمرکز کافی ندارد و الحال بعد از حرفها و انتقادات خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو، متقلب درب آينده ایجاد یک ناحيه باب رزم با تروریسم است.

این كانديد تعيين جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا افزود: داعش معاذاله نباید به مقصد براي هويت عرضه می آمد. تو دوره تصدی شما [هیلاری کلینتون] نيكويي و سيئه صدق حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه آمریکا داعش یک صبيه کوچک هستي و عدم منتها اكنون باب سی کشور توسعه یافته است.

ترامپ همچنین باب واکنش به سمت این توقع که پیشتر، از تالان بوسيله سوگند به عراق حمایت کرده است؛ گفتار که خويشتن از نهب بوسيله سوگند به عراق حمایت نکردم و مغاير ايلخاني به سوي عراق بودم.

کلینتون درون واکنش به طرف انکار ترامپ حرف که دونالد ترامپ بازهم از غارت به سوي عراق حمایت کرده است نيز از چپاول به سوي لیبی.

وی درون بقيه  مدعی شد که درون زمانه ریاست جمهوری جورج بوش ایران منفرد چند هفته با سازش كردن مواد منفجره بذر ای بعد داشت و تو این زمان عدد سانتریفیوژهای نفس را افزایش داده هستي و عدم.. از اینرو آمریکا با همکاری روسیه و چین توانست تحریمهای سنگینی علیه ایران حال نماید و ایران را به منظور با پای میز مذاکره بکشاند و این یعنی بدون شلیک حتی یک تير طرح تخم ای ایران متوقف شود و این یعنی دیپلماسی.

کلینتون با ايما بوسيله سوگند به اظهارات ترامپ درباب بازداشت ملوانان آمریکایی به منظور با تباني نیروهای ایران و اینکه وی دروازه اندر برابر نیروهای ایران به منظور با عمل تهاجمی تباني می زد، قول که فردی که كانديد تعيين فرماندهی کل قوای آمریکاست نباید اجازت دهد که دیگران به مقصد براي آسانی وی را تحریک نمایند و این كردار و سلوك شایسته یک سردار کل توان نیست.

وی همچنین تصریح کرد که عمل بی دقت احتياط ترامپ تو موقع جنگ افزار دانه ای متبحر تراضي نیست و فردی که تا این فراوان زياد تحریک پذیر است به سمت هیچ آغاز نباید بوسيله سوگند به کدهای تخم ای نزدیک شود.

ترامپ مدخل سرپوش بقا یادآور شد: مشکل مهتر رهبر ممتاز دنیا بسط جنگ افزار های تخم ای است خير قضيه گرمایش جهانی. ضمير اول شخص جمع از عربستان، ژاپن و کره جنوبی حمایت و مواظبت می کنیم منتها آنها پولی به قصد من وايشان نمی دهند و باید از نفس پاسداري کنند.

وی درون پتواز به سمت پرسشی پیرامون تفنگ های بذر ای و اینکه اوباما كلام بيان است این سیاست را تغییر می دهد، تصریح کرد: نگاهی به سمت روسیه بیاندازید که چقدر بسط پیدا کرده و ظرفیت سازی کرده است ليك برخی از امکانات نظامی آمریکا بسیار قدیمی است.

ترامپ همچنین افزود: وفاق دانه ای با ایران بدترین سازش درون تاریخ است. ایران خوبي کره شمالی رخنه دارد شما مدخل سرپوش آشتي خستو ای باید برای ایران عهد می گذاشتید که به طرف کره شمالی تنگي متبحر کند. هنگامی که خويشتن این قضيه را با روان کری درب میان گذاشتم وی یک گاف برجسته دیگر نصفت جار و حين این حيات که ۴۰۰ میلیون دلار و یا به مقصد براي عبارتی ۱.۷ میلیارد دلار بودجه به طرف ایران دادند برای آزادی ملوانان آمریکایی. حاليا حاضر خواهید حيات که ایران چاه کارهایی خواهد کرد!!

کلینتون نیز مدخل سرپوش برابر تصریح کرد: من وشما چاه به سوي آغاز كانديدا انتخاباتی و چاهك سالار آتی کل توان باید بوسيله سوگند به اظهارات خويش دل سوزي داشته باشیم. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو می خواهم از همین مقر ذمر آوند شرط کنم که من وتو به سمت معاهدات پدافند رويارو خويش با کشورهایی نظير ژاپن پایبند خواهیم وجود و از كنار خويشتن و از سمت اکثریت انس آمریکا می گویم که بوسيله سوگند به قرار نفس وفاداریم چون كه اظهارات ترامپ می تواند موجب نگرانی برخی از کشورها شود.

وی با استعاره به سوي اینکه «ضمير اول شخص جمع مشکلات بسیاری با ایران داریم و وقتی می توانیم به منظور با آنها بپردازیم که مشکل دانه ای با ایران حل شود»، افزود: هم دلي موافقت اتحاد بذر ای با ایران تا بحال خیلی پيروز كار کرده است. حال ترامپ که اینقدر از  این آشتي بذر ای ايرادگيري می کند به سوي ضمير اول شخص جمع بگوید که چاه نقش جایگزینی پیشنهاد می دهد. تو مناسبت داعش نيز مدعی است که یک نگاره گرده نقاشي سری دارد منتها شاید اصلاً طرحی ندارد!

كورس دور كانديدا باب جزا به سوي بازجويي آخر باب موقعيت اینکه آیا از هرگونه نتیجه ای درون این انتخابات حمایت می کنند یا خیر؟ اینگونه بازتاب دادند: کلینتون حرف که از دمکراسی حمایت می کند و از نتیجه این انتخابات نیز حمایت خواهد کرد زیرا این تنها مگر لاغير مباحثه وی و ترامپ نیست بلکه گفتگو انس آمریکا و آینده این کشور است و خاطرجمع است که آدم بوسيله سوگند به پای صندوقها آمده و رأی خواهند انصاف.

ترامپ نیز باب پایان اظهار داشت: «خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو می خواهم آمریکا را به سمت شکوه ماسبق خويش بازگردانم. افراد بسیاری درب زمان حال و ماضي رسيد به منظور با این کشور هستند که من وآنها و آنها مقدار زیادی از آنها را به مقصد براي کشورهای خويشتن بازگرداندیم با این آينده هنوز مقدار زیادی از این مهاجران شهروندی آمریکا را شبر آوردند که این از یک هرزگي بدي اداری حکایت می کند».

گفتنی است که دومین مباحثه انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نهار نهم اکتبر (۱۸ مهر) داخل دانشگاه واشنگتن درون آداب لوئیس برگزار خواهد شد.

[ad_2]