کنارگذر آران و بیدگل خلف از ۷ عام آزادسازی شد

[ad_1]

مجتبی بسامان درون حرف‌وگو با گزارشگر تسنیم تو کاشان اظهار داشت: با پیگیری های نماینده انس کاشان و آران و بیدگل درون پارلمان شورای اسلامی و با تأکیدات نماینده ولی فقیه و رهبر آدينه كوره کاشان و پيشوا آدينه نبيل آران و بیدگل سرانجام این طرح آزادسازی شد.

وی افزود: بنابرين از پیگیری‌های مکرر رؤسای ادارات سلك و شهرسازی کاشان و آران و بیدگل با اسكان ماشین اسباب پیمانکار آزادسازی داخل زمان حال و ماضي ارتكاب است.

وی متذكر‌کرد: این کنار مسير كوچه از پرديس کاشان ابتدا و تا دايره راه ابوزیدآباد و آن وقت سفید شهر و مشکات امتداد دارد که مرحله زیادی از جرم ترافیک کاشان  و آران و بیدگل را خواهد کاست.

مزين یادآور شد: این برنامه تقریبا هیچ مشکلی بوسيله سوگند به‌بغير آزادسازی نداشت و جمله مسئولین كورس دور بلد آمادگی نفس را برای این کار عهد اندازه کرده بودند که با ازبين بردن این مشکل این کار به منظور با ثمار می‌گروه بهره.

رئیس تنسيق گذرگاه و شهرسازی آران و بیدگل از فرستادن سينه ها و ادخال اولین بنچاق شهرک صنعتی صباحی بیدگلی داخل واحد زمان ( روز قناعت مقاومتی رفتار و فعل آگاهي دهش و قول: این کار مدخل سرپوش جنبه حمایت از صنایع شهر آران و بیدگل بوسيله سوگند به قدر تقریبی ۲۷ الف بلبل واحد طول مربع بزودی صادر می شود.

مرتب  با تشکر از حمایت  حكمران آران و بیدگل  و مدیر کل سبيل و شهرسازی استان اصفهان و نيابت مددكاري املاک و حقوقی استان اصفهان اثنا افشا امیدواری افزايش کرد: امیدواریم این کار بتواند کمک بزرگی برای صنایع آران و بیدگل باشد براي اينكه که تاکنون صاحبان صنایع این شهرک بعلت نداشتن قواله نتوانسته اند از حجره بازرگانی هیچ‌مشي تسهیلاتی دریافت کنند.

انتهای پیام/

[ad_2]