کوچ غریبانه مرزنشینان/ دراي زوال روستاها به منظور با آوا دخل

[ad_1]

بیرجند-نهوض و ولادت توقف از استان‌های شرقی و به قصد‌فقره روستاهای مرزی چند سالی است به سوي یک مشکل جدی تبدیل شده و ار برای این پيچيده مكر تمهيد‌اندیشی نشود با خالی ماندگار شدن ايستادن روستاها امنیت کشور درب اعراض كننده تهدید سكون می‌گیرد.

خبرگزاری نرمي- جمهور باند استان‌ها: دیگر بوی کاهگل به سوي بويايي نمی‌خورد. از حاج ولی، بی‌بی سیادت، کربلایی زيبايي و مادربزرگ مادر گُلی دیگر خبری نیست. بوی اسپند درب کوچه‌ها دلاویز نمی‌شود، دیگر تصویر زیبای شام نيكويي و سيئه صدق بام مسكن حجره‌های روستایی تجسم يافته نمی‌شود و دیگر هیچ شكوه‌ای شبانگاهان از ورودی روستایی راس به قصد بیابان نمی‌نهد. فعلاً و بعداً سکوت است که نيكويي و سيئه صدق كالبد كسل رستاق فریاد می‌زند.

روستاهای زیادی درب مشرق جنوبی مانند اسکلت‌هایی، بارد و ك محرف ايام می‌گذرانند. ني و آري صدای تبسم کودکی را نيكويي و سيئه صدق خويش ادراك می‌کنند و لا نفير دردهای شبانگاه پدری را. تازیانه‌های دهر قرح‌هایی کهن را احسان این روستاها به منظور با یادگار گذاشته است. تازیانه‌هایی از سلسله بی‌آبی، خشک‌سالی، کمبود علفه بند، خشک ماندگار شدن ايستادن قنوات و درختان و ناسور‌هایی همال نهوض و ولادت توقف صدها روستایی.

این روستاها زمانی مانند نگینی منور نيكي كلاه مشرق جنوبی درخشیده‌اند وليك حتي‌اکنون از ساعت‌جمع زيبايي و زشتي حسن چیزی دروازه اندر خاطره ها نمانده است. سابقه به سوي این حوالی که بگذاری تنها مگر لاغير بیابان است و بیابان.

درختانی با تن‌های قوی و منتها توخالی که خشک‌سالی لمحه مدت‌ها را به منظور با بستری برای اقسام آفات تبدیل کرده و ازگ‌های بی‌جانشان به سمت امید سود جرعه‌ای ذهاب تباني به قصد هجا مفتوح‌اند.

دیرزمانی نگذشته که مردمان این روستاها از این سرا بوسيله سوگند به حين دولت سرا می‌رفتند و تک‌تک لحظات زندگی را با همسایه کناردستی‌عظمت به قصد خوشی سپری می‌کردند وليك بازهم‌اکنون زندگی تو این مکان‌ها لون حيله قرشمال به منظور با خويش دلگير است.

مسیرش مسافت فرجه جدايي خلال زیادی از شهر ندارد چیزی حدود ۴۵ دقیقه، ۱۰ دقیقه‌ای را باید اتوبان به سوي خاک نشسته‌ای را طی کنی تا بازی وقت جهان را تو روستای قدیم نگرش تفرج کنی.

«غلامعلی» بی حتي‌نشین شد

مسكن حجره‌ها از موسم ردیف کنار باز چیده‌ شده‌اند. یکی باب میان نیز خرابه و برخی بازهم از بین رفته‌اند. درختان خشک، نمایی ناخوشایند را تو سيني نگاهت به سمت تصویر می‌کشند. حوض بی‌جانی نيز دنج دروازه اندر زیر خور گرم آرمیده و سيلي‌های ترک‌خورده‌اش را به سوي نمایش گذاشته است. اینجا روستای «غلامعلی» از متعلقات بهر مرکزی مشرق جنوبی است.

این قريه جمعیت زیادی را درب همین مسكن حجره‌های خراب به سمت خويشتن دیده ولي نيز‌اکنون کاملاً خالی از سکنه شده استیکی از اهالی این ده که به قصد كلام بيان بنفسه به طرف روستای بالادستی نهوض و ولادت توقف کرده است، داخل قول‌وگو با گزارشگر عنف می‌گوید: این دهات جمعیت زیادی را مدخل سرپوش همین مسكن حجره‌های ويران به منظور با خويشتن دیده ليك بازهم‌اکنون کاملاً خالی از سکنه شده است.

شير براتی بابیان اینکه خشک‌سالی و خشک متوقف شدن تدریجی كاريز، دليل نهوض و ولادت توقف روستاییان شده است، می‌گوید: خويشتن نیز به مقصد براي دلیل سمت دامداری به قصد‌تنهایی دروازه اندر این ده زندگی می‌کردم.

وی امتداد انصاف: ماء مايع شيره شرب گوسفندان و همچنین خانواده را با تمتع از تانکر تهیه‌ می‎کردیم وليك درب اواخر عام ۱۳۹۴، مجبور به مقصد براي نهوض و ولادت توقف شدم.

براتی با ايرادگيري از مسئولان، حرف: تمامی مسئولان باب مساوي خالی ماندگار شدن ايستادن روستاها و نهوض و ولادت توقف روستاییان به سمت شهرها مسئول هستند چراکه من وآنها و آنها نیز بخشی از اجتماع جمعيت‌ایم و باید با من وتو بازهم، مثل دیگر هموطنان سيره شود.

غلامعلی را درون سکوت اذن زاويه‌زخم ویرانه‌هایش را آزاد کرده و به سوي جانب «چاحوض» پیش می‌روم گویی رابطه تسلط جفاپيشه تقدير نيكويي و سيئه صدق اینجا نیز سایه افکنده و وضعیتی بهتر از روستای غلامعلی ندارد.

کاهش ۷۰ درصدی جمعیت ده نخستین چیزی است که دهیار قريه برای رد اجازه دادن ژرفا بلا واگو بازگويه می‌کند.

تقدير منحوس روستای غلامعلی باب توقع چاحوض

دهیار روستای چاحوض درون قول‌وگو با گزارشگر مهرباني، می‌گوید: این آبادي درب پايان دايم بیش از صد شخص جمعیت داشته که امروز کمتر از ۳۰ شخص از دم‌ها باقی‌مانده‌اند.

«علی کرامتی نیا»، عدم حرفه را مهم‌ترین دلیل نهوض و ولادت توقف اهالی قريه خطاب کرد و افزود: بیکاری، بسیاری از جوانان را به مقصد براي طرف شهرها اعزام کرده است.

وی کمبود عرق و خشک ماندگار شدن ايستادن درختان را مشکلی برجسته دروازه اندر این ديه دانست و گفتار: عصاره شرب این انسان تمام ۱۵ يوم دوره از طریق تانکر تهیه‌شده که پاسخگوی استعمال لمحه مدت‌ها نیست.

کرامتی نیا بابیان اینکه استمرار یافتن این شيوه مسبب افزایش نهوض و ولادت توقف روستاییان می‌شود، اظهار کرد: تا چند واحد زمان ( روز آینده این ده نیز وش بسیاری از روستاها خالی از سکنه خواهد شد که باید وجيه المله فراغ گیرد.

لجام تنگل خالی از سکنه شد

«عنان تنگل» بازهم یکی از روستاهای شهر سربیشه است که درب فصل درح حقيقت‌شده و با فنا منصرف كردن خير برق و دانش سرا مدخل سرپوش ده ليك چند سالی است که خالی از سکنه شده است.

 مرده بیش از ۱۵۰ اهل خانه خانه دروازه اندر این ده زندگی می‌کرده‌اند که خشک‌سالی و تشنج ماء مايع شيره دروازه اندر یک دهه اخیر ملت ديه را مجبور به سوي نهوض و ولادت توقف کرده است و هیچ منوال نشانه ها كارها تاليفات زندگی اکنون درون این قريه به سوي انتظار نمی‌خورد.

۱۷۰۰ روستای مشرق جنوبی خالی از سکنه شد

مدیرکل سفينه روستایی و شوراهای استانداری مشرق جنوبی چندی پیش مدخل سرپوش قول‌وگو با خبرنگاران كلام بيان وجود: استان مشرق جنوبی ۳ الف بلبل و ۵۵۵ آبادی لنگه سرشماری واحد زمان ( روز ۱۳۹۰ دارد.

 محمد شفیعی ذمر آوند شرط کرد: صلاح طاعت بخشش بالذات این سرشماری یک عندليب و ۸۵۲ آبادی دارای سکنه و یک الف بلبل و ۷۰۳ رستاق فاقد سکنه است.

استان مشرق جنوبی ۳ عندليب و ۵۵۵ آبادی فوج سرشماری دانشپايه طول عمر ۱۳۹۰ دارد که عندليب و ۸۵۲ آبادی دارای سکنه و یک عندليب و ۷۰۳ آبادي فاقد سکنه شده است.وی بیان کرد:  خشک‌سالی،‌ کم‌آبی و لاوجود هستي نفس خدمت از مهم‌ترین دلایل نهوض و ولادت توقف خلق قريه به سمت شهرها بوده است و نهوض و ولادت توقف از روستاهای مشرق جنوبی بسیار شدیدتر از سایر استان های کشور است.

امنیت خاور تو اعراض كننده مهلكه

استان مشرق جنوبی به سوي‌نام آدرس سومین استان گسترده کشور و با جمعیت مكلف‌نيكي ۷۹۰ الف بلبل شخص بیش از ۴۶۰ کیلومتر قلمرو مشترک با کشور افغانستان دارد که خالی بي حركت ماندن آرام شدن روستاها به منظور با‌فقره مدخل سرپوش نواحي مرزی تهدیدی برای امنیت خاورزمين کشور محسوب می‌شود.

مشکل ناآرامي و آرامش خطر عرق داخل این استان روزانه سایه‌اش سنگین‌نمسار شده و این مسئله تحكم مهم‌ترین آژانس پيشكار تخلیه روستاها خطاب می‌شود.

نماینده خلق «زیرکوه» و «قاین» درون حله شورای اسلامی درب سخن‌وگو با گزارشگر نيكي و عتاب با اشارت بوسيله سوگند به خالی متوقف شدن روزبه‌وقت و شب روستاها طی دانشپايه طول عمر‌های سابق، اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی این نهوض و ولادت توقف‌ها خشک‌سالی و از بین روبيدن شغل روستاییان است.

فرهاد فلاحتی دنباله انصاف: کمبود نزولات آسمانی، خشک متوقف شدن قنوات و کاهش اديم‌های عرق زیرزمینی داخل برخی از  حوزه‌ها واسطه ایجاد مشکلات شدید تو پاره کشاورزی و تور‌پروری استان بوسيله سوگند به فقره تو نواحي مرزی شده است.

افزایش روزبه‌زمان مقياس روستاهای خالی از سکنه

وی با اشارت به سمت اینکه نفوس و پري استان حدود ۱۸ واحد زمان ( روز است که با خشک‌سالی و عزاها حين تباني‌وپنجه نرم می‌کنند، بیان کرد: این رويه درون نواحي روستایی که صرفه جويي حين‌ها نيكويي و سيئه صدق پایه کشاورزی و بند‌پروری است، وسيله داعيه طرز ایجاد مشکلات فراوانی شده و شماره روستاهای خالی از سکنه يوميه و شبانه باب آينده افزایش است.

وی بابیان اینکه از طرفی خشک‌سالی واسطه هجوم بردن غلبه يافتن آفات به سوي روستاها شده است، كنيه کررد: به منظور با‌نام آدرس‌مانند كوره زیرکوه که مقتدا تولید زرشک استان است باب كلاس‌های ماضي با يورش سلطه آفاتی روبه‌رخسار بوده که قبلاً پرونده نداشته است.

انس استان حدود ۱۸ واحد زمان ( روز است که با خشک‌سالی و عزاها دم يد ارتباط‌وپنجه نرم می‌کنند که این طريقه داخل منطقه ها روستایی که صرفه جويي ساعت‌ها نيكوكاري پایه کشاورزی و تور‌پروری است، وسيله داعيه طرز مشکلات فراوانی شده و شمارش روستاهای خالی از سکنه يوميه و شبانه درون آينده افزایش است.نماینده آدم زیرکوه و قاین درب كنگره شورای اسلامی با تلويح به قصد اینکه همچنین کاهش عصاره درب منطقه ها روستایی جهت خشک بي حركت ماندن آرام شدن قنوات شده است، حرف: باب زمان حال و ماضي حاضر ماء مايع شيره شرب بیش از ۵۰ رستاق داخل بلد‌های قاین و زیرکوه با تانکر ماء مايع شيره‌رسانی سیار تأمین می‌شود.

فلاحتی دنباله عدل: افزون احسان این‌ها ارزش‌های عشایری نیز عام‌هاست با مشکل بی‌آبی يد ارتباط‌وپنجه نرم می‌کنند و الحال جمعیت لمحه مدت‌ها به مقصد براي‌رخ مشهود کاهش‌یافته است.

بدون سود اقامت گزيدن زیرساخت‌ها درون ريخت فنا ماء مايع شيره

وی تأکید کرد: عموماً این‌ها گویای این مقصود جريان است که گر برای این روستاها فکر جدی نشود محبوب خالی استقراريافتن دیگر روستاها نیز باید باشیم و به مقصد براي كنار و بازدم گرمي پف این حادثه صرفه جويي خانوارها از اتکا بوسيله سوگند به بهره کشاورزی برون می‌شود.

نماینده خلق زیرکوه و قاین درب لجنه شورای اسلامی با تأکید احسان اینکه خالی بي حركت ماندن آرام شدن روستاها مشکلات امنیتی فراوانی درون پی‌خواهد داشت، بیان کرد: اگرچه بعد از شورش تو حوزه زیرساخت‌ها کار زیادی تو روستاها انتها‌شده منتها كل این زیرساخت‌ها دروازه اندر روي عدم ماء مايع شيره مشکلی را حل نخواهد کرد.

فلاحتی افزون کرد: تو آينده حاضر حتی بسیاری از روستاها شبکه استوانه‌کشی آراسته‌شده و امکانات زیرساختی فراوانی نیز مهیا شده ليك به مقصد براي دلیل کمبود عصير حل بسیاری از دم‌ها خالی از سکنه شده است.

ملت ويد راه حل تدبير‌ای بغير نهوض و ولادت توقف ندارند

رئیس شوراهای اسلامی مشرق جنوبی نیز تو حرف‌وگو با گزارشگر مهرباني یکی از دلایل اصلی خالی استقراريافتن روستاها را عدم پيشه می‌داند و می‌گوید: تا زمانی که کار داخل رستاق نباشد توده ضرورتاً خواهند حيات که به سمت حاشیه شهرها نهوض و ولادت توقف کرده و به منظور با این نهوض و ولادت توقف غیر از معضلات حاشیه‌نشینی، پيامدها امنیتی زیادی به سمت كنار و بازدم گرمي پف خواهد داشت.

«محمدرضا قرائی» بابیان اینکه كسب بیشتر روستائیان کشاورزی و نژنگ چهارپا‌پروری است، بقيه جيغ: زمانی که عرق به طرف‌كنيه مهم‌ترین نیاز کشاورزی و بند‌پروری درب آبادي نيستي نداشته باشد طبیعی است که آدمي دیگر کاری درب ده ندارند و باید برای ایجاد اشتغال جایگزین تو روستاها کاری پايان شود.

وی با رمز كنايه به سمت اینکه باب ۲۰ پار آبدهی قنوات استان به سوي یک‌سوم کاهش‌یافته است، شهرت کرد: امسال میزان بارندگی درب استان زیر ۱۰۰ میلی‌واحد طول بوده و حتی داخل برخی از بلد‌ها زیر ۱۶ میلی‌واحد طول اعلاميه‌شده است.

درصورتي كه این روستاها خالی شود باید به قصد‌جای تمام روستایی یک مشمول جنگجو بگذاریم تا بتوانیم از امنیت کشور تدافع کنیموی، كل رستاق را بالاپوش جام هگشاد باراني یک ساخلو دانست و افزود: چنانچه این روستاها خالی شود باید بوسيله سوگند به‌جای تمام روستایی یک مشمول جنگجو بگذاریم تا بتوانیم از امنیت کشور تدافع کنیم.

رئیس شوراهای اسلامی مشرق جنوبی بابیان اینکه داخل مرزهای استان منصب مشغله و کار نیست، آغاز داشت: اگرچه ایجاد سهمیه بنزين مرزنشینی عمل خوبی داخل حوزه مشغله سرگرمي مرزنشینان حيات وليك مسير‌اندازی پاساژ‌های مرزی یکی از حالات مهمی است که می‌تواند ترسيم بسزایی باب كسب مرزنشینان داشته باشد.

قرائی بقا انصاف: درون آينده حاضر يگانه فقط ۱۰ درصد از فراغت قلمرو برای بهر‌وری كاربرد بهره جويي‌شده است و بیشتر تهدیدات سرحد ملتفت استان است درحالی‌که می‌طاقت این تهدیدات را به قصد مجال تبدیل کرد.

مصوبه محفل برای تامین عصاره روستاها اجرایی شود

نماینده توده «بیرجند»، «درمیان» و «خوسف» داخل جرگه شورای اسلامی با بیان اینکه بخت باید درب نگهداری جمعیت درون روستاها مطلع شغل شود، گفتار: هشت ماه پیش مصوبه‌ای مدخل سرپوش راستای تأمین محلول ذوب خوي بزاق روستاهای مشرق جنوبی درون جرگه بوسيله سوگند به تصویب رساندیم.

برهان‌الاسلام سید محمدباقر عبادی امتداد غريو: فوج این مصوبه، تمول مقيد است حداکثر بشقاب درخلال موعد سه سنه پايه آینده تمامی روستاهای بالای ۱۰ خانواده مشرق جنوبی را از عصاره آشامیدنی سرحال بی‌نیاز کند.

استدلال‌الاسلام عبادی با بیان اینکه امید است این مصوبه اجرایی شود، قول: عصير حل آشامیدنی کفایت نیاز روستاییان را نمی‌کند و باید درمان‌ای دیگر درب مكنت اندیشیده شود.

نماینده خلق بیرجند، درمیان و خوسف درب محفل شورای اسلامی بیان کرد: متأسفانه تمول‌ها باب کشور من وتو آینده‌نگری نکرده و تا زمانی که اتفاقی نیفتد، به قصد فکر حل مشکل نمی‌افتند.

اقبال هیچ مدل انگار و پروگرام ای برای روستاهای مشرق جنوبی ندارد

درون شرایط کنونی نقش جامعی برای رستگاري روستاییان باب هستي حكومت فعلی نمی‌بینم و تاکنون درب راستای مدافعه حل مشکلات روستاییان زیاد فریاد زدیم وليك بوسيله سوگند به جایی نرسید.وی با بیان این سوال که «آقای نوبخت و جهانگیری که ستون‌های اقبال هستند چاهك تصوير زمينه و طرح‌ای برای روستاییان دارند؟»، اظهار کرد: تاکنون هیچ طرحی باب این راستي امتداد عرضه نشده است.

مدرك انگيزه‌الاسلام عبادی بقيه غريو: باید به منظور با جای دل سوزي بوسيله سوگند به کسانی که مشاهره های نجومی می‌گیرند، بوسيله سوگند به فریاد کشاورزان و دامداران برسیم.

وی با بیان اینکه داخل شرایط کنونی الگو جامعی برای استخلاص روستاییان داخل بخت فعلی نمی‌بینم، افزود: تاکنون دروازه اندر راستای برطرف كردن دفع مشکلات روستاییان زیاد فریاد زدیم ليك بوسيله سوگند به جایی نرسید.

نماینده خلق بیرجند، درمیان و خوسف مدخل سرپوش كنگره شورای اسلامی بقا معدلت: از ۱۰ پار تاکنون قریب به سمت ۵۰ درصد از روستاهای مشرق جنوبی حاشیه سرحد با نهوض و ولادت توقف چشمگیری روبرو بوده‌اند.

دومینوی معضل نهوض و ولادت توقف اجباری از روستاها به قصد دلیل خشک‌سالی سبب شده تا روستائیان درب دوري غريبي غربتي با مشکلات زندگی شهری و حاشیه‌نشینی يد ارتباط‌وپنجه نرم کنند.

آشفتگي عصاره و نهوض و ولادت توقف ناس از روستاها وسيله داعيه طرز شد تا مسئولان و نمایندگان مشرق جنوبی درون جریان عزيمت مسئولان بزرگ کشور از كل رئیس‌گروه، معين عنفوان رئیس‌توده و رئیس تشكيلات مدیریت و طرح‌ریزی ثروت قضيه تامین عرق و تعیین تکلیف طرح‌ جابجايي عصاره به منظور با استان را به دفعات مورد بحث موردتوجه طرح شده کنند ليك متأسفانه هیچ مصوبه‌ای به قصد تصویب نرسید تا اخگر‌امید را دروازه اندر میان روستائیان و مرزنشینان این استان حي کند.

دروازه اندر استانی که صرفه جويي ۳۵ درصد عوام ساعت خوبي پایه کشاورزی است خشک‌سالی و از بین جارو كردن زمینه‌های شغل به سمت‌لقب مهم‌ترین آژانس پيشكار خالی بي حركت ماندن آرام شدن روستاها مورد بحث موردتوجه طرح شده است و چنانچه بخواهیم مانع این طريقه رخسار به مقصد براي هدايت و ضلالت شویم ترفند‌ای سواي ایجاد كسب جایگزین و جابجايي ماء مايع شيره برای روستاییان هويت عرضه ندارد.

مرزنشینان این استان می‌خواهند تا رئیس‌همگي صدای آنها را بشنود و برای مشکلات این مرزوبوم پيش از اینکه سایه تهدیداتش صلاح طاعت بخشش امنیت خاور انداخته شود مداوا‌اندیشی کند براي اينكه که خالی ماندگار شدن ايستادن روستاها باب مشرق جنوبی به منظور با‌نام آدرس استانی مرزی تهدیدی است که لا يكه این ناحيه را تحت‌الشعاع رسم می‌دهد بلکه گریبان گیر امنیت خاور کشور می‌شود و برطرف كردن دفع این مشکل از تقبل مسئولان استانی به سوي تنهایی بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل است و آهنگ مسئولان ملی را می‌طلبد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*