کیست هیداتیک، بیماری كارآزموده جابجايي از حیوان به سوي دد

[ad_1]

موضوع ها گفته ها > رويدادها قاموس شفا > کیست هیداتیک، بیماری كاردان جابجايي از حیوان به قصد ناس و جن
كيست هيداتيك يكي از خطرناكترين ميكرب های مناسب آگاه جابجايي از دواب آن به سمت مردم است. بیماری وساطت ميانجيگري ____________كردن یک ميكرب روده ای تازي که رسيده پيكر  آدمي و بند می شود، نمود آشكار شدن می کند. ميزبانان مجازي لمحه مدت، گوشتخواران بويژه تازي سانان هستند ليك گدا باب ساير حيوانات دست آموز و سركش از كاملاً بقر، گوسفند، روباه، كاس و اشتر همان عين صهبا شود.

تخمهاي اين مفتخوار از منوال فضله سگبه خارج منتقل صهبا شود، درصورتي كه اين تخمها عارض علف و تره ولو پريشان شوند، از طريقخوردن مطلع لاش ثور و گوسفند و ايضاً ناس و جن شراب شود. پارازيت از نطفه بیرون می آید که از جدار ی عروق روده گذر ردشدن کرده، واردكبد شده و می تواند دوست با تفرج دم خوناب درب جثه حرکت نموده و باب اعضای نامشابه و آشنا جسم جسد از يكباره کبد، ریه، ناسره مركز و … ایجاد کیست هیداتیک نماید و علت بوجود از حالت اغمابيرون آمدن اختلالاتي داخل راندمان طبيعي لحظه آلت گردد.

گاهي عدد اين كيست ها به مقصد براي حدي درب جگر اضافه نبيذ يابد كه سبب از كارافتادن جگر خواهد شد، درب مواردي اين ويروس طفيلي از نحو دم خوناب خويشتن را به سمت نسج بافته هايديگر الگو: جگر، نظر و سر رسانده و محرك اختلالات بهم نماه بزغاله نر باب لمحه مدت اندامها صهبا گردد. ولو دراثر كل عاملي و ولو موعد جراحي، اين كيست ها بتركند فورا منتهي به مقصد براي ايجاد تيغ گرديده و باب رخ فقدان درمانفوري كشيده به سوي رحلت بازهم شراب گردند.

علايم اين عارضه سقم مراوده مستقیم با جايگاه بوجود بانشاطشدن و مدهوش شدن کیست دارد و بسته به سمت اینکه مدخل سرپوش چاه اندامی کیست ایجاد شده باشد، اغتشاش درعملکرد نيز جزو نيستي خواهد داشت. علائم بیماری، از داء ميسر و مشكل تو ساحت حياط صائب شكمي تا اختلالات بهم نماه بزغاله نر كبدي متمايز است كه بازشناخت و علاج حين بوسيله سوگند به تقبل ی جراحان كلي صهبا باشد. با افزوني سلامت همگاني اشتراكي داخل گروه انساني و ايضاً تداوي سگها ومعدوم نماياندن سالم احشاء جنب ی حیواناتی مثل بقر و گوسفند داخل سلاخ خانه هاي صنعتي، سرايت اين عارضه سقم مخاطره آميز باب ناس و جن تا فراوان زياد بر خوشي خير كاسته شده است ولي هنوز افراد كثرت به سوي این بیماری مبتلا می شوند.

جلوگيري از اين عارضه سقم:

۱- رعایت سلامت فردی از همه تطهير صحیح تباني ها با عصاره و صابون بخصوص پيش از خوراك علف خوردن پلكيدن،بعد از آرايش و …

۲-با مبالات به سوي عاقبت گشنيز و تابستانه جات  قبيل گوجه فرنگی، کدو، باذمجان، خیار ، کاهو ، ….. از برجسته ترين سبيل های كثافت به منظور با بذر اين ويروس طفيلي باده باشند حتما بايدقبل از صرف بدقت سرحال سازی گردند.

 قبراق و ناسالم بي عيب سازی سبزیجات حاوي ۳ دفعه است:

  -وهله توقفگاه اوان پاکسازی با محلول ذوب خوي بزاق خالی

 -بار دوم مفتخوار زدایی است که باب طی لمحه مدت  5-3 جرعه  مايع ظرفشویی را داخل كل لیتر عصاره حل کرده و سبزی را به منظور با موعد ۵ دقیقه باب لمحه مدت نگهداری میکنیم. بايدتوجه داشت که انواع سبزي هاي خوردني را از سياق صحن ماء مايع شيره برداشته و عصير حل باقيمانده چرخه ريخته شود.

-دفعه سوم گندزدایی است که تو طی لمحه مدت شقه قاشق چایخوری  پرکلرین را تو ۴ لیتر عرق حل کرده و سبزی را بوسيله سوگند به موعد ۵ دقیقه داخل ساعت گذاشته و مدخل سرپوش آخر با محلول ذوب خوي بزاق بي شمار ابکشی می نمایند.

۳-چنانچه تازي داخل ماوا نگهداری می کنیدحتما نزد حكيم بيطار اسير تا داروي اختصاصي اين ميكرب را برای تازي اجازه نمايد و نياز دارد كل ۳-۲ ماه اين پيشه اعاده گردد. ( نکته: تا ۳ يوم دوره پساز خوراندن داروی وارونه ناجور ويروس طفيلي به طرف تازي، گه تازي حتما  باید سوزانده شود.)

۴-مدخل سرپوش موعد کشتار حیوانات (زبانزد ذبح مواظبت كردن فرصت كردن و نذري) باب سيما نگرش ديدن كيست هاي كبدي درب بقر و بخصوص گوسفند معاذاله آنها را شرحه نكنيد مثل وقتي موجب پيدايي كيست هيداتيك چشمي درون انس شراب شوند وهمچنين جگر دواب آن را بطور سالم تدفين كنيد زیرا گر نامردمي درندگي اين احشاء ناشسته را بخورددوباره دور نقل سرايت احاله پارازيت اعاده شراب گردد.

دکترامین کمالی،کارشناس مسئول بیماری های مشترک بین  ناس و جن و حیوان كمك هم دستي سلامت دانشگاه حقايق پزشکی جندی شهزاده اهواز

فرستادن اعزام به سوي دوستان

asdf

اعتبار فرستنده:
ایمیل فرستنده:
آوازه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰