خاك و خاك ایلام را ماورا گرفت

[ad_1]

گرد و غبار ایلام را فرا گرفت

ایلام-خاك و خاك از شام پيش كارشناس فضای استان ایلام شده است.

بوسيله سوگند به اعلاميه گزارشگر نرمي، خاك و گردوخاك مدعو همیشگی آدميزاد استان ایلام بعد از چند هفته مجدداً بلد فضای استان شده و بیشتر منطقه ها را نزديك بلند محزون ، خاك و گردوخاك موجب کاهش دید افقی تو اکثر شهرهای استان به قصد مورد بغاز مدينه های دهلران و مهران شده است.

مدعو ناخوانده باب سن جاری ۳۶ نهار هوای ایلام را تحت اشعاع سكون داده است.

گرد و غبار ایلام را فرا گرفت

[ad_2]

گرد و غبار ایلام را فرا گرفت