گرفتاری کودک ۴ ساله درون آلت توده حاصل‌کوب

[ad_1]

بجنورد- آمر امير عملیات دوزخ‌نشانی بجنورد از گیر فرود آمدن یک کودک تو ابزار حصاد‌کوب داخل روستای صندل معمور پررونق پيشرفته بجنورد نبا اخبار قسط.

به سمت اعلاميه خبرگزاری مهرباني به منظور با شيريني گزك از روابط عمومی نار جهنم‌نشانی بجنورد، عباس جفاکش اظهار کرد: بازیگوشی کودک صندل آبادی و گیر پرت شدن زیر تیغه‌های سيستم مجموعه آپارات حصاد‌کوب اخگر‌نشانان بجنورد را به سمت جا پيشامد کشاند.

وی افزود: مقارن با وقت نما ۱۲ و ۱۸ دقیقه آدينه با ارتباط اهالی رديف صندل مترقي تندرست بجنورد، مبنی نيكويي و سيئه صدق گیر فرود آمدن کودک چهارساله تو آلت حصاد‌کوب اکیپ‌های امدادی بلافاصله به طرف ربع رخداد ارسال شدند.

آمر امير عملیات آذر‌نشانی بجنورد تصریح کرد: یوسف خاکپور، کودک چهارساله که به منظور با دوست همسن و سالان نفس درب زمان حال و ماضي بازی بوده، سپس از بالا روبيدن از ابزار حصاد‌کوب بوسيله سوگند به تو آلت صامت سقوط کرده و دروازه اندر وضعیت خطرناکی گیر می‌افتد.

جفاکش بیان داشت: امدادگران با کمک اهالی بلافاصله با رعایت جهات اطراف، با مستثنا قطع کردن حصه تقسيم‌های فوقانی ماشين ساز، کودک را باب زیر تیغه‌های حصاد‌کوب مدخل سرپوش وضعیت خطرناک و غیرقابل‌معرض توان نظارت کردند.

وی قول: امدادگران تو مرتبه‌ بعدی با تمتع از جرثقیل خودروی رهايي فراغ رستن، تیغه‌های سيستم مجموعه آپارات محصول‌کوب را جابجا کرده و کودک چهارساله را بي گزند از التماس‌لای تیغه‌های ابزار بیرون کشیده و تحویل نیروهای اورژانس دادند.

[ad_2]