جرب اگر طبيبانه بيايی بوسيله سوگند به قله بالينم به قصد تاخت كيهان ندهم حظ بيماری را

دیدگاهتان را بنویسید

*