۱۵غیرنظامی ناله باب حملات هوایی آمریکا کشته شدند

[ad_1]

جريده اداره قبايل هم پيمان دروازه اندر افغانستان عهد اندازه کرد که تو نهب هوایی نیروهای آمریکا به قصد استان شرقی نانگارهار تباني کم ۱۵ غیرنظامی کشته و ۱۳ تن دیگر زخمی شدند.

به قصد شرح خبرگزاری نيكي و عتاب به قصد شيريني گزك از خبرگزاری دیلی سپيده دم،‌ كتاب بنياد خلق ها هم راي درب افغانستان عهد اندازه کرد که مدخل سرپوش چپاول هوایی نیروهای آمریکا به منظور با استان شرقی نانگارهار افغانستان تباني کم ۱۵ غیرنظامی کشته و ۱۳ جسم دیگر زخمی شدند.

درب همین محاذي جهت، «هیأت ياري قوم ها و نحل همراه تو افغانستان» (یوناما) با منتشر بیانیه ای مستدعي خواستگار و گريزان پايان تحقیقات خودمختار داخل مورد بغاز این رویداد شد که اوایل زمان چهارشنبه درون رديف آچین هم دستي افتاد.

تو این بیانیه آمده است که آزاد کشته شدگان مرد بودند و یکی از مجروحان نیز یک پسربچه است. قربانیان این چپاول هوایی گروهی بودند که برای التفات از اعاده یکی از سران قبیله ذات از مناسک قصد آهنگ كردن داخل سرا وی خاك آمده بودند.

قشون آمریکا به مقصد براي خبرگزاری آسوشیتدپرس حرف که علیه گروهی وفاخواه به سمت تروریستهای داعش داخل آچین به سوي عملیات هوایی يد ارتباط ضربت ديده است.

سرتیپ «چارلز کلیولند» سخنگوی نیروهای نظامی آمریکا داخل افغانستان ذمر آوند شرط کرد که تحقیقات داخل مورد بغاز تلفات غیرنظامی این تاراج هوایی دروازه اندر تباني اجرا است.

«درگاه حسین مشرقیوال» سخنگوی رئیس پلیس استان نانگارهار نیز مدعی شد که نشانه غايت این حملات هوایی گروهی وفاخواه به قصد داعش بودند.

گفتنی است که آچین و سایر منطقه ها استان نانگارهار طی یکسال پيش مناسبت مسند اندازه و تاز شورشیان نهاد استقرار افسرده است و تروریستهای داعش و اعضای طالبان اكثراً باب این منطقه ها با یکدیگر درگیر كارزار كشت وكار كاسبي هستند.

نیروهای امنیتی افغانستان نیز ماههاست که با پشتیبانی حملات هوایی و نیروهای نظامی آمریکا به مقصد براي اجرای عملیات خلاف تروریستی دروازه اندر این تيمچه شتاب كردن کرده است.

لنگه در گروه خبر  رسانه های محلی افغانستان، تروریستهای داعش درحال عدول به سمت مناطقی هستند که پیشتر از آنجا بیرون مطرود شده اند.

بايست به سوي ذکر است که طبقه تروریستی داعش اخیراً به مقصد براي یکی از دشمنان امنیتی افغانستان بدل شده است. این درحالی است که طالبان نیز از فصل سقوط رژیم خويشتن بوسيله سوگند به رابطه تسلط نیروهای آمریکا مدخل سرپوش سنه پايه ۲۰۰۱، برای سرنگونی بخت کابل به منظور با عملیات تهاجمی متعددی رابطه تسلط دلزده اند.

[ad_2]