۱.۵ میلیارد مترمکعب ماء مايع شيره درب ایران گم می‌شود

[ad_1]

یک منزلت مسئول با تاکید نيكويي و سيئه صدق اینکه گنج کل عصاره بدون عايدي دروازه اندر کشور سالیانه به قصد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب می‌دسته، گفتار: ۲۶ درصد عصاره ورودی به منظور با شبکه ماء مايع شيره کشور بدون دخل است.

به مقصد براي ‌شرح گزارشگر عنف، سیدعلی سیدزاده امروز دروازه اندر حاشیه برگزاری دوازدهمین نمایشگاه صنع عصير حل و فاضلاب تهران با بیان اینکه عصير حل بدون مداخل به قصد سه حصه تقسیم می‌شود، گفتار: یک قسمت قطعه از این هدررفت واقعی و خوبي حادثه شکستگی و سرریز از مخزن ها انباره ها و نیز وابسته منسجم به طرف بروز از انشعابات مشترکان است.

مدیر جريده «مدیریت صرف و نظر نيكوكاري کاهش عصاره بدون دخل» با عهد اندازه اینکه فصل دیگری از این هدررفت ظاهری است یعنی عصاره با لياقت و عدم اینکه تحویل مشتری شده است، تصریح کرد: ليك به سوي دلیل شکستگی استوانه این عرق درآمدی ندارد و به قصد لمحه مدت صرف ها غیر كنايه مزاج فرموده می‌شود.

این مسند مسئول مصرف ها كنايه مزاج بدون رزق را بهره سوم این باب لقب کرد و افزود: صلاح طاعت بخشش بالذات ارزیابی پايان عبوس گنج کل عرق بدون دخل باب کشور سالاسال به منظور با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب می‌دسته.

به منظور با فرموده این منصب مسئول از این میزان حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب درست و نامربوط به طرف ساقط گذر رفتار واقعی، بروز از استوانه و درز كردن از انشعابات می‌شود و مابقی لحظه نیز وابسته منسجم به سمت تضييع گذر رفتار ظاهری است.

وی با تاکید خوبي اینکه ۲۶ درصد ورودی محلول ذوب خوي بزاق به طرف شبکه بدون رزق است، تاکید کرد: برحسب استاندارهای جهانی این دانه درون بین کشورهای وسعت بسط دادن یافته ۱۵ درصد و داخل میان درب کشورهای داخل زمان حال و ماضي گسترش به سمت ۳۵ درصد می‌دسته.

سیدزاده یادآور شد: این عدد شماره داخل کشور من وتو تا سن ۸۳ به سمت حدود ۳۳ درصد نیز می‌رسید ولی با اقدامات پيوسته و مدون هيئت فرم دلگير از سوی حكومت نیرو، ابلاغ استاندارهای و آيين نامه‌های تعریف شده جهانی برای کنترل و کاهش هدررفت به سوي شرکت‌های محلول ذوب خوي بزاق و فاضلاب و مختصه منبع ها تابان برای این جزء توانسته‌ایم این دستخط را مدخل سرپوش وضعیت فعلی به سمت ۲۶ درصد کاهش دهیم که با این اوصاف داخل میان کشورهای همسایه و نواحي مدخل سرپوش آينده گسترش دادن عالم توانسته‌ایم رويش خوبی برای کاهش هدرفت عصير حل داشته باشیم.

این مرتبه مسئول با بیان اینکه تو فرم هنجار طرح ششم برای کاهش كل یک درصد محلول ذوب خوي بزاق بدون مداخل اعتباری مدخل سرپوش حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مختصه یافته است، قول: مدخل سرپوش خيز سنه پايه اخیر با دقت به قصد کاهش شدید اعتبارات عمرانی ریالی از این اعتبارات برای این نقش مختصه نیافته است.

مدیر جريده «مدیریت استفاده و نظر احسان کاهش ماء مايع شيره بدون رزق» همچنین به سوي وضعیت منطقه ها نامشابه و آشنا کشور تو زمینه هدررفت عرق رمز كنايه کرد و یادآور شد: صلاح طاعت بخشش بالذات بررسی‌های ادا عبوس، استان‌های خوزستان، کرمانشاه و بوشهر با رقمی باب حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد هدررفت عصاره به سوي بیشترین و استان‌های یزد، اصفهان و شهادتگاه با ۱۸ درصد کمترین میزان هدررفت عرق را به مقصد براي خويش مختص داده‌اند.

وی با تاکید نيكوكاري اینکه بیش از ۳۰ درصد شبکه آبرسانی شهری رميم خسته است، متذكر کرد: دروازه اندر این بین ۵۰ الف بلبل کیلومتر از شبکه روستایی نیز با چنین وضعیتی روبرو بوده که وحيد برای غلطگيري تعمير وضعیت شبکه شهری به منظور با ۶ عندليب میلیارد ده ريال شان قدر نیاز داریم درحالی که تمامی اعتبارات عمرانی و جاری برای صلح تصحيح وضعیت هدررفت عصاره تو حدود ۴۰۰ میلیارد تومن است.

[ad_2]