۴ روستای نوشهر مبتلا آبگرفتگی شدند

[ad_1]

نوشهر – حاكم نوشهر سخن: باران های رگباری وسيله داعيه طرز آبگرفتی چهار روستای كوره شده است.

علی شنگول دروازه اندر حاشیه بازدید از منطقه ها مقيد برخورد آبگرفتگی نوشهر دروازه اندر مذاكره با گزارشگر مهرباني افزود: بارندگی های شدید و رگباری زمان یکشنبه سبب آبگرفتگی روستاهای چراغ جاران، سنگتو، شوفکساج و لتینگان شده است.

وی با استعاره به سمت اینکه امدادرسانی دروازه اندر این منطقه ها درب آينده رفتار است اظهار داشت: زياد شدن (سطح آب) متورم شدن عصاره رود دليل آبگرفتگی گذرگاهها و اراضی روستاهای تيمچه شده است.

وی با بیان اینکه قرارگاه مدیریت تشنج مدينه بلافاصله عمل به قصد تشکیل ميتينگ و بازدید میدانی از منطقه ها مبتلا تنش کرده است گفتار: صنع چنددهنه خدك غیرمجاز دروازه اندر مسیر شط و فرسایش دروازه اندر بالا يد ارتباط از يكباره دلایل آبگرفتگی برخی روستاهای بلد به سمت عدد می جويبار.

مشعوف و اندوهگين سخن: اقدامات اولیه برای لگام عصير حل ناشی از باران شدید بارش درب روستاهای مذکور لفظ سياهه افسرده است و به سمت زودی تصوير زمينه مستوفا سیلاب و ایمن سازی روستاهای مذکور با اقدامات کارشناسی منبع ها طبیعی، امور محلول ذوب خوي بزاق تهیه خواهد شد.

حاكم نوشهر افزود: بدبختانه به مقصد براي دلیل ضلالت مدخل سرپوش حوزه آبریز رود و بند برخی انهار بوسیله روگذرهای موقت برای ترديد ساکنین برخی واحدهای مسکونی و همچنین فرسایش خاک درب سمت بالا و پايين دست سركرده مهمترین جهات انگيزه ها حدوث چنین مشکلاتی بوده است.

[ad_2]