۱۲۶ برنامه عمرانی دروازه اندر ملایر گشادن و کلنگ‌زنی می‌شود

[ad_1]

126 پروژه عمرانی در ملایر ارتباط موثر زوجین
 افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود

به قصد بيانيه خبرگزاری تسنیم از ملایر، عبدالعظیم رضایی پیش از نيمروز امروز باب گروه خبرنگاران با اشارت به قصد وا كردن و بهر‌برداری از ۱۱۰ طرح داخل هفته تمول اظهار داشت: از این مقياس طرح برازنده بازگشايي ۳۷ طرح ويژه دهیاری‌ها با مبلغی معادل ۴ میلیارد ده قران است.

وی از دیگر پروگرام‌های هفته طالع تمكن تو مدينه ملایر را کلنگ‌زنی ۱۶ تصوير زمينه با مبلغی معادل ۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ده قران برشمرد و افزود: مهمترین این نقش‌ها کلنگ‌زنی طرح تصفیه مسكن حجره ماء مايع شيره شرب ملایر درب مسكن بست صد حد کلان با مبلغی معادل ۴۰ میلیارد تومن است.

يار حكمران همدان صرفه‌برداری از جسر تلاقي چهارراه يكديگر را قطع كردن صراط حديد زنجير با اعتباری معادل ۵ میلیارد و۳۵۰ میلیون تومن، گشايش همزمان ۱۵ نگاره گرده نقاشي گازرسانی با مبلغی معادل ۴ میلیاردو ۸۶۳ میلیون ده قران و دیدار مردمی و سخنرانی مدخل سرپوش سینما فرهنگیان را از مهمترین طرح‌های گاه شروع هفته طالع تمكن مدخل سرپوش بلد ملایر با نزد حكمران برشمرد.

وی افزود: وا كردن و ابتدا عملیات اجرایی هشت برنامه نوسازی مدرسه ها و تالار ورزشی داخل جمع با بها جاه ۶ میلیارد و ۵۰۳ میلیون ده قران، گشايش طرح‌های مسکن کمیته مظاهرت با اعتباری معادل یک میلیارد و ۶۳۱ میلیون تومن و همچنین برنامه‌های شهردای سامن با اعتباری معادل یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومن و دیدار مردمی و سخنرانی تو دومین گاه هفته هستي حكومت با زي يار سیاسی و امنیتی حكمران همدان انتها می‌شود.

رضایی طرح بازدید ياري رئیس همگي و رئیس بنگاه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درون سومین نهار هفته بخت از كتل نوشیجان و کارگاه‌های صندلي تشك و پشتي دار و منبت تو شهرک حاجی‌سالم بسامان، مسكن حجره منصوری و بازدید از شهر يد ارتباط‌کند و زیرزمینی سامن گزارش قضيه جيغ و گفتار: به سوي همین بستگي گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع‌ای داخل پيوند با شهر زیرزمینی سامن و کمک‌هایی داخل زمینه ایجاد زیرساخت‌های گردشگردی باب این شهر تاریخی برگزار می‌شود.

وی همچنین از بازگشايي ۶ طرح بنیاد مسکن با اعتباری معادل ۴ میلیارد و ۱۳۲ میلیون ده قران، مقدمه عملیات اجرایی تصفیه شهر ملایر و همزمان گشايش ويلا ساختار نهاد امور منبع ها محلول ذوب خوي بزاق با ۴۱ میلیارد و  800 میلیون تومن و همچنین گشايش ۱۵ مدل انگار غزوه کشاورزی با مبلغی معادل یک میلیارد و ۱۱۱ میلیون ده قران و دیدار مردمی و سخنرانی داخل مسجد شهر زنگنه با روبرو ياري هماهنگی امور عمرانی حكمران همدان باب بعدازظهر وقت و شب سوم هفته اقبال دروازه اندر بلد شايعه نصفت جار.

حاكم بلد ملایر آغاز کرد: عشرت حنطه باب روستای شریف مترقي تندرست داخل بهره مرکزی با پيش اقشار نامشابه و آشنا توده و مسئولان مدخل سرپوش راستای شکرگزاری به قصد ضمير افزایش تولید حنطه و برکتی که به مقصد براي وسيله مبهي اغواگر نزولات مناسب آسمانی حاوي آينده شهر ملایر شد، برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: بئر ماء مايع شيره شرب الغدیر، کارخانه شدت اثر و بسته‌بندی کشمش با ارج ۸۰۰ میلیون تومن و همچنین بازگشايي ۱۵ تصوير زمينه سازمان برق با حرمت ۳ میلیارد ده قران و دیدار مردمی و سخنرانی درب تالار درس و طعام شهر جوکار از دیگر دستور كار‌هایی است که درب ششمین يوم دوره از هفته ثروت با مقابل معين هماهنگی امور اقتصادی و گسترش منبع ها حكمران همدان برگزار می‌شود.

تشریح دستاوردهای همایش خیانت چیست
سرمایه‌گذاری باب ملایر

رضایی با حكم به سمت برگزاری مقبول همایش سرمایه‌گذاری وساطت كردن ازطريق شهرداری ملایر اظهار داشت: دومین همایش سرمایه‌گذاری بوسيله سوگند به چهره تام‌نمناك و خشك باطراوت با نزد ملایری‌های مقیم باب تهران برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: درب راستای برگزاری این همایش تاکنون ۵ مرافقت‌عريضه همکاری دروازه اندر زمینه انجذاب سرمایه‌عبور با شرکت تعاونی تپه امین تهران امضاء شده است و قرار گذاشته شده شد این شرکت ۵ موقع سرمایه‌گذاری را پیگیری توانایی ارتباط اجتماعی کودک
کند و سرمایه‌گذر به منظور با شهر بیاورد.

حاكم ویژه ملایر اظهار داشت: دروازه اندر زمینه پسماند و تولید برق با شرکت نگین‌گونه سبز، مدخل سرپوش زمینه خشکبار و بسته‌بندی با شرکت زرپویان نوین رفسنجان و همچنین داخل زمینه جاذبه گردشگر و توریسم با شرکت نیک‌پاريدن کیش مرافقت‌خط هایی توشيح شد که امید است این فهم‌جريده‌ها بوسيله سوگند به معاهده تبدیل شده و نمونه غلام فعالیت‌های سرمایه‌گذاری چشمگیر داخل ملایر باشیم.

وی امضای درك‌جريده دروازه اندر زمینه كان اصل سرچشمه و بازیافت خاشاك با بيت بازرگانی ایران و هند را از جراحی بینی صدای خود را تغییر خواهد فرياد
دیگر دستاوردهای برگزاری همایش سرمایه‌گذاری باب كوره ملایر برشمرد و افزود: ایجاد حرفه كار و ازبين بردن معظل بیکاری، تسهیل تو معبر‌اندازی واحدهای تعطیل و نیمه كاري و ازبين بردن مشکلات اقتصادی از مهمترین اولویت‌های بخت است.

رضایی یکی از پريشاني‌های اقبال دروازه اندر حوزه اقتصادی را برطرف كردن دفع معظل بیکاری دانست و قول: رسیدن به مقصد براي اجماع و مجاهدت جمهور مسئولان برای ازبين بردن معظل بیکاری پاره با تسهیل کردن و نمايش برخی مولفه‌های تشویقی مدخل سرپوش مسیر سرمایه‌گذاری و جاذبه سرمایه‌‍گذر متتبع نمی‌شود.

وی بیان کرد: سال ها پيش از سیاست‌های خطا مسبب تعطیلی ۷۵۰۰ فريد تولیدی شد و نمو بلوغ اقتصادی به منظور با منفی ۶٫۷ درصد رسیده وجود و ولو امسال بتوانیم به قصد كمال صلاح  5 درصد برسیم نشان موفقیت طالع تمكن درب بهره قناعت مقاومتی است.

ياور حكمران همدان عملکرد سه ساله مكنت را ملايم ارزیابی کرد و افزود: باید مدخل سرپوش هفته هستي حكومت امسال با نزد مطلوب و ناپسند عوام و مسئولان فعاليت ها نفيس شايسته مكنت را به سمت بهترین شیوه معرفی کنیم.

وی بیان کرد: هستي حكومت یازدهم هستي حكومت اعتدالی حيات و نيكي مبنای تدبیر کارش را مقدمه کرد و کمترین آسیب را درون بهره وري از مدیران داشت.

انتهای پیام/

126 پروژه عمرانی در ملایر افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود

[ad_2]

126 پروژه عمرانی در ملایر افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود