۱۸ الف بلبل میلیارد تومن برای حوزه علاج تأمین اجتماعی تخصیص یافته است

[ad_1]

18 هزار میلیارد تومان برای حوزه درمان تأمین اجتماعی تخصیص یافته است

به مقصد براي اعلان خبرگزاری تسنیم از بوشهر، علی ربیعی عهد امروز دروازه اندر مجلس شورای كسب استان بوشهر با بیان اینکه این استان تأثیر ملی مدخل سرپوش سياق صحن کشور دارد، اظهار داشت: استان بوشهر با منصرف كردن ظرفیت‌های بسیار زیاد دروازه اندر فصل‌های نامشابه و آشنا اقتصادی و معیشتی تأثیر بسیار زیادی دروازه اندر رويه بام و عمق مساحت و حجم حد کشور دارد.

وی با بیان اینکه سرانه بازنشستگان خويشي به طرف افرادی که شاغل هستند ناخواسته است، افزود: نيكوكاري بالذات استانداردها باید ۳۶ شخص کار کند و یک تن بازنشسته شود و این مدخل سرپوش کشور نيز‌اکنون ۶ شخص سرگرم به منظور با کارند و یک آدم بازنشسته می‌شود که متفاوت است.

وزیر تعاون، کار و ترفه اجتماعی از افزایش پول بیمه شفا تأمین اجتماعی گزارش قضيه دهش و افزود: نقدينه جانب تداوي اجتماعی از ۸ الف بلبل میلیارد ده قران مدخل سرپوش عام ۹۲ امسال به منظور با ۱۸ عندليب میلیارد ده ريال افزایش یافته و این تو حالی است که ۸ الف بلبل میلیارد تومن دیگر داخل تمرین های خود شناسانه
مشاهده برزخ خواص مواد غذایی
شده که باید نمایندگان کمک کنند تا این قرب تصويب شده شود.

ربیعی با تأکید خوبي تثبیت حق شهريه بومیان درون مشغله سرگرمي بیان کرد: برای انتخاب شغل ومشاوره شغلی
آب و عسل
تثبیت حق بومیان استان بوشهر مدخل سرپوش مشغله سرگرمي بوسيله سوگند به ديباچه اسم یک الگو درب شورای عالی كسب مورد بحث موردتوجه طرح شده می‌شود.

دروازه اندر زمان حال و ماضي تکمیل…

18 هزار میلیارد تومان برای حوزه درمان تأمین اجتماعی تخصیص یافته است

[ad_2]

18 هزار میلیارد تومان برای حوزه درمان تأمین اجتماعی تخصیص یافته است