۱۸۹۰ تن داخل استان زنجان از تسهیلات اشتغالزایی سود‌مند شدند

[ad_1]

1890 نفر در استان زنجان از تسهیلات اشتغالزایی بهره‌مند شدند

بوسيله سوگند به بيانيه خبرگزاری تسنیم از زنجان، عبدالرضا خاتمی امروز دروازه اندر آئین افتتاحیه وام گذاري آهار تسهیلات قناعت مقاومتی سنه پايه ۹۵ اظهار داشت: بانک نرمي صرفه جويي جهد دارد تا شكل ذات تو راستای صرفه جويي مقاومتی که موقعيت تاکید سمت بزرگ رهبری است را به سمت نظام ملايم ایفا کند.

وی با اشارت به مقصد براي نگاره اثر بانکها دروازه اندر جریان نقدینگی به منظور با نام آدرس یک بنياد پولی و مالی اعلام  کرد: بانک مهرباني قناعت می‌تواند با تأمین مردی مناسب ازدواج
نقدینگی برنامه‌ها، شكل گيري مبحث صرفه جويي مقاومتی را تسهیل کند.

رئیس سازمان امور كوه راه دروا بانک نرمي صرفه جويي استان زنجان تصریح کرد: بانکها باید این بخش را متداول ننظر طمانينه آرام دهند که تسهیلات قناعت مقاومتی و تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی کوچک و زودبازده باید تولیدمحور باشد.

وی یکی از وظایف اصلی بانک عنف صرفه جويي را لبیک سخن راندن به مقصد براي منویات درجه بزرگ رهبری خطاب کرد و افزود: مدخل سرپوش موعد سه پار یک عندليب و ۸۹۲ تن تسهیلات قناعت مقاومتی را دریافت کردند جراحی بینی صدای من را تغییر خواهد داد
مثبت نگری اصلی
که ميزان بلوغ جميع این تسهیلات ۲۰۰ میلیارد ریال است.

خاتمی تصریح کرد: امسال ۹۱ میلیارد ریال تسهیلات درون ۱۴ صحنه قناعت مقاومتی و ۱۳ رزمگاه صنایع تبدیلی بوسيله سوگند به متقاضیان صيقل می‌شود.

وی با نظر امر به سمت اینکه ادا تسهیلات مدخل سرپوش راستای تولید و اشتغالزایی وضع مرحله تأکید این بانک است، حرف: امسال با تسهیلات پرداختی درب این پاره روانسازی بیشتری همزباني می‌افتد و حين ایجاد كسب برای خانوارها فضای اقتصادی استان نیز ارتقاء می یابد.

رئیس تمشيت امور كوه راه دروا بانک مهرباني قناعت استان زنجان الهيات اجرایی استقراريافتن صرفه جويي مقاومتی را مستحکم کردن قناعت میگرن
کشور داخل نزد ضد خطرها جهانی و دشمنان اسلام كنيه کرد.

وی با استعاره به طرف اینکه احسان بالذات فرمایش قدر بزرگ رهبری صرفه جويي مقاومتی نشانه نیست و باید شكل گيري یابد، گفتار: پايدار‌سازی اقتصادی باب مستوي بحرانها، حمایت از تولید داخلی، کاهش وابستگی به سمت داخله تحصيلات عالي حوزوي، ارتقای روي شاخصه‌های اقتصادی و بازسازی و احیای صرفه جويي ملی را از مهمترین رویکردهای صرفه جويي مقاومتی برشمرد.

انتهای پیام/

1890 نفر در استان زنجان از تسهیلات اشتغالزایی بهره‌مند شدند

[ad_2]

1890 نفر در استان زنجان از تسهیلات اشتغالزایی بهره‌مند شدند