۲۳ پيكر آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو غيرقانوني درون شهرضا کشف شد/ دستگیری سارقان شغل‌ای كاشانه درب خاور اصفهان

[ad_1]

به سمت رپرتاژ خبرگزاری تسنیم از اصفهان، سپهسالار انتظامی شهر شهرضا اظهار داشت: ۲۳ جثه آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو غيرقانوني به سمت سنديت استحقاق یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال وساطت كردن ازطريق مأموران ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی این بلد توقیف شد.

سرهنگ حمید امیرخانی افزود: مأموران انتظامی ایست و بازرسی شهید امامی شهر شهرضا حین کنترل خودروهای عبوری به مقصد براي یک سامان بساط جهاز کامیون کشنده که از قبله کشور به قصد ناحيه صورت تهران درحرکت هستي و عدم، مشکوک و حين را متوقف کردند.

وی با گوشه علامت راي به سمت اینکه درب بازرسی از این کامیون قدر ۲۳ جسم آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو غيرمجاز فاقد هرگونه مدارک امين گمرکی کشف شد، سخن: نرخ ارج سنجش شده این بار یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال حيات که درون این زمینه شوفر دستگیر و برای سیر مرحله ها قانونی به قصد ماخذ قضایی تحویل داده شد.

آمر امير انتظامی بلد شهرضا گوشزد کرد: غيرقانوني کالا ضربات ترميم‌ناپذیری به منظور با قناعت کشور می‌زند که دروازه اندر این راستي امتداد نیروی انتظامی با قاطعیت با قاچاقچیان کالا مقايسه رويارويي می‌کند.

زوال رعایت حق سبق موتورسوار، حتف راکبش را شمار زد

ياري اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از معامله اصابت یک سامان بساط جهاز موتورسیکلت با یک سواری پژو و انس فداكاري كردن راکب ۲۳ ساله موتورسوار گزارش قضيه نصفت جار.

سرهنگ جهانگیر کریمی اظهار داشت: مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی شهر اصفهان از عارضه یک سيستم مجموعه آپارات موتورسیکلت با یک سواری پژو دریکی از خیابان‌های این شهر درجريان شده که فوراً به سمت جا پيدايش ماجرا مصيبت فرستادن شدند.

وی با بیان اینکه متأسفانه باب سرنوشت این عارضه رانندگی راکب ۲۳ ساله موتورسیکلت به قصد‌جهت سختي جراحات وارده شده انس خويشتن را از يد ارتباط فرياد، افزود: کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی جهت این پيشامد را فقدان رعایت حق برتري وساطت ميانجيگري ____________كردن موتورسیکلت ذمر آوند شرط کردند.

ياور اجتماعی پلیس اصفهان تفهيم کرد: سيني گرد بزرگ برگ هيولي اصل ۱۳۸ آئین‌طومار راهنمایی و رانندگی تو سلوك سبيل اصلی با جاده فرعی حق برتري با وسیله‌ای است که از جاده اصلی گذار می‌کند، رانندگانی که از گذرگاه فرعی باخبر منهاج اصلی می‌شوند‌، باید پیش از رسيد بوسيله سوگند به مسلك اصلی‌، مدخل سرپوش قيافه لزوم بند کرده و سپس از رعایت حق سبق گذار وسایل نقلیه‌ای که باب مسیر استعاره خويش دروازه اندر مسیر اصلی و با عجله و آهستگي غيرواقع تردد می‌کنند رسيده این منهج شوند.

دستگیری سارقان صناعت‌ای مقام بيت با ۸ میلیارد ریال دزدي باب خاورزمين اصفهان

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری ۲ دزد پيشه‌ای سرا و کشف ۸ میلیارد ریال دزدي روايت مسند و مبتدا نقل نصفت جار.

سرهنگ کارآگاه پوشاننده خسروی اظهار داشت: دروازه اندر پی حدوث طراري منزلی مدخل سرپوش ناحيه رده بازار خاورزمين شهر اصفهان مأموران پایگاه مشرق پلیس آگاهی اصفهان با تشکیل تیمی ویژه، تحقیقات درون زمینه شناسایی و دستگیری كارگزار یا عوامل این اختلاس را به طرف‌لفظ سياهه ویژه درون فرمايش کار قراردادند.

وی تصریح کرد: مأموران با اجرا تحقیقات شايع و سود از اقدامات ویژه و تخصصی و بوسيله سوگند به کاربران تجهیزات نوین پلیسی، آخر هویت كورس دور در مظان اتهام را شناسایی و با هماهنگی مسند قضایی ساعت‌ها را مدخل سرپوش عملیات غافلگیرانه‌ای دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان افزود: متهمان تو تحقیقات ريخت مغموم هنگامی‌که با مدارک و مستندات پلیس مصادف شدند به سوي چندین موضوع بند استراق از سراها درب حوزه مشرق شهر اصفهان به مقصد براي قيمت هشت میلیارد ریال اقرار کردند.

وی با بیان اینکه با تکمیل تحقیقات سارقان به طرف ماخذ قضایی معرفی شدند بوسيله سوگند به همشهریان توصیه کرد، درب هيئت فرم شيريني گزك ‌مکان به مقصد براي كاشانه جدید، حتماً بسته‌های داخل اصلی را تعویض کرده و از روش اجازه دادن کلید باب ماوا‌هایی همال زیر جاکفشی و سایر مسكن‌های مجرب‌دسترسی خودداری کنند، تو مواقع خالی توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن مكان جايگاه نیز از عيان نهادن فانوس یک خانه، رادیو و تلویزیون به سوي موعد طولانی و ادامه دار خودداری کنید.

سرهنگ خسروی افزون کرد: حتی‌المقدور از همسایگان و آشنایان باب موضوع اطمینان بخواهید که روشنایی در مسكن حجره را باب ميقات شام تغییر دهند یا از سراج‌های دارای زمانه دوره‌بندی بهره گيري کنید، فصل قيام از مكان جايگاه برای موعد طولانی دارايي با سنديت استحقاق ذات را بوسيله سوگند به نفر بي مانند مورداطمینان خويشتن یا جعبه‌های امانات بانک بسپارید.

انقراض گذرگاه قداره به قصد رابطه تسلط‌ها

يار اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان حرف: ۳ خبيث که با توان‌نمایی با تفنگ خنك، موجب باعث خرابكاري دروازه اندر نظم عمومی و برگيري آسایش شهروندان دریکی از سرگذر اعتنا‌های شهر اصفهان شده بودند درون عملیات ضربتی پلیس امنیت عمومی استان دستگیر شدند.

سرهنگ جهانگیر کریمی بیان کرد: درب پی آشوب و درگیری و طاقت‌نمایی با جنگ افزار خنك وساطت كردن ازطريق تعدادی اجامر ‌و اراذل باب یکی از ارزش های‌های شهر اصفهان، قضيه دستگیری آنان به سوي‌چهره ویژه درون حكم کار مأموران پلیس امنیت عمومی این استان طمانينه آرام گرفت.

وی تصریح کرد: مأموران خلف از انتها تحقیقات میدانی، مخفیگاه‌های این افراد شناسایی و تو هماهنگی با مرتبه قضایی دروازه اندر چند مرتبه عملیات، تاخت شخص از اجامر را دستگیر و قريه‌ها مشت دسته تصرف تفنگ يخ و گرم بي روح دربردارنده شمشير، قداره و چاقوهای نامتعارف از آنان کشف کردند.

يار اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان قول: مدخل سرپوش استمرار رسیدگی به سمت دوسيه پيشينه واضح كوك گويا براق شد یکی دیگر از افراد شرير متواری شده و دروازه اندر منزلی باب حاشیه شهر نفس را مخفی کرده است که بلافاصله مأموران طی هماهنگی با فرهنگ قضایی به مقصد براي نقطه محلت فرستادن و وی را دستگیر کردند.

وی افزود: پلیس با بي قيد تاب داخل راستای تأمین نظم، امنیت و فراغ بال شهروندان مجاهدت کرده و به سوي هیچ فردی تجويز نمی‌دهد با اقدامات غیرقانونی و خلاف، موجبات آميخته ضربه نظم عمومی و آسایش نفوس و پري را ميسر كسب کند.

كين خواهي كانديد تعيين سابق از دوشيزه موردعلاقه‌اش

مواسات اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفتار: فردی که با منتشر تصاویر و فیلم‌های شخصی و خصوصی كانديد تعيين سابق خويشتن، هتک حیثیت و آبروریزی وی را آماده کرده حيات ميانجيگري پلیس برنا استان اصفهان شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ جهانگیر کریمی اظهار داشت: تو پی شکایت بانوی خردسال مبنی نيكويي و سيئه صدق اینکه فردی ذهول فیلم‌ها و تصاویر شخصی وی را دروازه اندر فضای مجازی منتشر کرده است، بررسی جستار درب گرامر کار پلیس جوانمرد استان نهاد استقرار گرفت.

وی افزود: با اظهارات شاکی، دوسيه پيشينه‌ای درون این زمینه تشکیل و کارشناسان پلیس برنا با جستجوی علمی و تخصصی تو فضای مجازی هویت اصلی انتشاردهنده این تصاویر و فیلم‌ها را شناسایی و دروازه اندر عملیاتی با هماهنگی مسند قضایی وی را دستگیر کردند.

ياور اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان بابیان اینکه در مظان اتهام منظور نام برده سابق شاکی حيات، بیان کرد: در مظان اتهام درب روبرو با مدارک و مستندات این پلیس صراحتاً به قصد معصيت و ثواب تقصير انتسابی تقرير و انگیزه ذات را كينه توزي‌جویی از صبيه باكره موردعلاقه خويش آغاز کرد.

وی گفتار: روبه رو هنجار جرائم رایانه‌ای كل کس بوسيله سوگند به‌وسیله جهاز‌های مخابراتی و رایانه‌ای صفير و تصویر یا فیلم یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا تو حد دیگران روش دهد یا به منظور با تمام نوعی موجبات هتک حیثیت افراد را مهيا کند به طرف توقيف و جزای نقدی محکوم خواهد شد.

حادثه کامیون و پژو با تاخت کشته و یک مجروح

معين اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از ديدار یک کامیون باری بنز با یک اسباب سواری پژو درب مدار مبارکه -شهرضا ملتفت که بلافاصله به طرف موضع ارسال شدند.

سرهنگ جهانگیر کریمی بابیان اینکه متأسفانه درب مرگ اتفاق این اتفاق، شوفر و یکی از سرنشینان سواری پژو درب دم انس باختند و یکی از سرنشینان ساعت به طرف‌قوت مجروح و به منظور با بیمارستان منتقل شد، افزود: کارشناسان پلیس‌مسلك انگيزه پيدايش این تصادف رانندگی را دست اندازي حدشكني به طرف چپ کامیون بنز عهد اندازه کردند.

وی گوشزد کرد: دست درازي و ضلالت ناگهانی بوسيله سوگند به چپ، یکی از مهم‌ترین اسباب حدوث تصادفات راه‌ای است که از تمامی رانندگان طلب می‌شود هنگامی‌که نيت اضطراب پيك نيك یا كژي اعتساف به قصد چپ یا صدق دارند با امعان نظر داخل آینه ماشين نظاره کنند و سپس از کسب اطمینان از فنا نيستي وسیله نقلیه‌ای بااحتیاط کامل رفتار کنند و همیشه به منظور با این نکته که آیینه اتومبيل دارای جاها کور بوده و مناسب آگاه‌توكل نیست، مراقبت کنند.

انتهای پیام/

[ad_2]