۳ میلیارد ریال بوسيله سوگند به مددجویان بهزیستی دروازه اندر خرمدره صيقل شد

[ad_1]

میترا رحمانی درون قول‌وگو با گزارشگر تسنیم مدخل سرپوش زنجان  با حكم به سوي اینکه بهزیستی مدينه خرمدره پنج سن حق بیمه افراد زیرپوشش نفس را تاديه می‌کند، اظهار داشت: يارا زمان شغلی ایجاد شده برای مددجویان بهزیستی دارای شرایط یکسان نیست.

وی با نظر امر به طرف اینکه پار از طریق منبع ها بهزیستی و نیز وام گذاري آهار تسهیلات برای ۷۷ آدم مددجو مجال امكان شغلی ایجاد شده است، بیان کرد:  از این شمار ۴۴ آدم كامروا به طرف دریافت تسهیلات شده‌اند.

رئیس بهزیستی خرمدره با نظر امر به طرف عايق ها و مشکلات درون جزء خوداشتغالی به سوي مددجویان سخن: اصلی‌ترین جلوگيرها و مشکلات دروازه اندر این فصل فقدان همکاری بانک‌های كارگزار و پاينداني‌های بانکی هستند.

وی اعلام کرد: باید رویکرد اجتماع جمعيت رابطه اتصال به سوي معلولان تغییر پیدا کند توانایی معلولان کمتر دیده می‌شود و عوام و کارفرمایان معلول را یک نفر بي مانند کم زور می‌بینند باب صورتی که معلولان دارای توانایی‌های بالاتری قرابت تناسب به منظور با افراد صحيح المزاج هستند.

رحمانی تصدی‌های سزاوار واگذاری از طریق واگذاری مدیریت به منظور با بهره غیردولتی باب بهزیستی محتوي مهدهای کودک، مراکز نگهداری شبانگاه‌روزی کودکان، کلینیک‌ها و اورژانس‌های مددکاری اجتماعی، مراکز فعاليت ها رايزني اجتماعی، مراکز توانبخشی معلولان، مراکز صنعت‌آموزی معلولان، مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان، مراکز خدمت ها رايزني ژنتیک، مراکز تداوي و بازتوانی، مسكن حجره‌های کودکان و نوجوانان و مسكن حجره‌های فراهم‌سازی گروه‌های فعاليت ها بهزیستی شهرت کرد.

رئیس بهزیستی خرمدره با حكم بوسيله سوگند به مدل انگار خوداشتغالی مددجویان آغاز کرد : پار میزان تسهیلات پرداختی مدخل سرپوش بهر خوداشتغالی به قصد مددجویان ۳ میلیارد ریال بوده است.

وی تصریح کرد: بهزیستی به سمت نفخه دمش دم است تا با توانمندسازی مددجویان تحت جامه (زنان هندي) خويش حين‌ها را از تناوب حمایتی ذات برون کند که این برون شد باید به سمت ريخت پيروز باشد که داخل این سمت مهم‌ترین استراتژی ایجاد مشغله سرگرمي برای این افراد مرام است.

انتهای پیام/

[ad_2]