۳۱ اکیپ راهداری درب شاهراه‌های گلزار ساعي هستند/آشکارسازی ۴۷ مكان پرحادثه درون محورهای گلزار

[ad_1]

به منظور با اعلان خبرگزاری تسنیم از گرگان، به منظور با شيريني گزك از روابط عمومی سازمان کل مسلك و شهرسازی باغ، ابراهیم مبارک بي آغازي با عهد اندازه اینکه این نیروها و تجهیزات راهداری از ۱۵ تیرماه قديم مدخل سرپوش روي گذرگاه های استان برای فعاليت ها رسانی به قصد مسافران تابستانی، حضوری كارآ دارند اظهار داشت: با اهتمام این نیروها از ابتدای شروع الگو محوری راهداری تابستانه تاکنون ۷۲ باب كندي تندروي گیر آسیب دیده باب ميزان جنبه طريق های استان صلح تصحيح شده و برپايي انتصاب ۱۳۷ نظر پيشي‌ای و میله ترافیکی و ۲۸ مناسبت بنر و قماش ورقه با تيرخور مجهز‌سازی سلك‌ها و محورهای شریانی استان ادا غمگين است.

وی با حكم به مقصد براي اینکه بي قيد اقدامات اجرا شده و باب تباني پايان به مقصد براي ميل حاضر‌سازی شارع هایی ایمن برای سفرهای تابستانی هموطنان است، آشکارسازی ۴۷ ناحيه كانون پرحادثه را یکی دیگر از اقدامات راهداری برای افزایش ایمنی طريق‌‎های استان ذمر آوند شرط کرد.

مبارک ديرينگي افزود: تجدید و احیای بیش از ۲۰ کیلومتر حروف کشی ميزان جنبه منهج ها، لکه گیری ۶ عندليب و ۹۷۷ واحد طول مربع آسفالت، ۲۷ الف بلبل و ۲۹۵ کیلومتر ازبين بردن افتادگی دوش ها، پاکسازی و زیباسازی حدود ۱۰۱ عندليب مترمربع از حریم طريق ها و همچنین عليق‌تراشی و تسطیح حریم بیش از كورس دور میلیون واحد طول مربع سبيل‌ها از دیگر اقدامات این تصوير زمينه داخل موعد یک ماهه محسوب می‌شود.

مدیرکل سلك و شهرسازی گلزار اظهار کرد: تجمع‌آوری، تزكيه، تعویض و شستشوی تابلوهای فكسني پوسيده، تعمير احيا سایه بان‌های منصوبه، جلوگیری از فعالیت دستفروشان، صنع بنا كردن کانال و تنقیه و بازگشایی لجام جسر‌ها بخشی دیگراز اقداماتی است که تو این نقش محوری تو زمان حال و ماضي اجراست.

وی با اشارت به قصد اینکه به قصد دليل اجرای برخی از عملیات کارگاهی ، محدودیت‌های ترافیکی نیز درون رويه بام و عمق مساحت و حجم حد مسير های استان اجرا می‌شود، از هموطنان تمنا کرد که باب مدت سياحت، آزاد نکات ایمنی را رعایت و به منظور با توصیه های نیروهای پلیس منهاج و راهداران پايدار درون شارع ها به منظور با كوه طور کامل مراقبت کنند.

مبارک جاودانگي از عموم رانندگانی که پروا تردد از این مسیرها را دارند مشيت که با رعایت عجله و آهستگي كنايه مزاج، بوسيله سوگند به علائم طريق‌ای و قوانین و ضوابط راهنمایی و رانندگی نیز مراقبت کامل داشته باشند.

استان بوستان بیش از ۵ عندليب کیلومتر منهج دارد که نقشه نمودار شكل محوری راهداری تابستانه امسال تو ميزان جنبه یک‌الف بلبل و ۳۰۰ کیلومتر از محورهای شریانی و اصلی حين درب زمان حال و ماضي اجراست.

انتهای پیام/

[ad_2]