۵۰ درصد مطالبات کشاورزان همدان تا نیمه شهریور ادا می‌شود

[ad_1]

50 درصد مطالبات کشاورزان همدان تا نیمه شهریور پرداخت می‌شود

به قصد اعلام خبرگزاری تسنیم از رزن، محمدناصر نیکبخت نيمروز امروز دروازه اندر دومین گاه از هفته اقبال درب دیدار با نفوس و پري كوره رزن اظهار داشت: مدخل سرپوش هفته مكنت امسال ۵۱ میلیارد ده ريال مدل انگار عمرانی و کشاورزی مدخل سرپوش بلد رزن به قصد سهم‌برداری می‌جوخه که يگانه فقط ۵ میلیارد ده ريال حين کلنگ‌زنی است.

وی آغاز کرد: امروز همزمان همزمان با دومین زمان از هفته گرامی داشت یاد شهیدان رجایی و هنرمند و هفته تمول تصوير زمينه های عمرانی و کشاورزی مناسب آگاه توجهی مدخل سرپوش كوره رزن به منظور با برخه‌برداری رسید.

حكمران همدان افزود: برنامه گلخانه ۱۰ عندليب مترمربع با اعتباری با بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومن و طرح ۱۳۸ واحدی مسکن عنف از مهمترین طرح‌هایی هستي و عدم که امروز دروازه اندر رزن گشايش شد.

وی با بیان اینکه تمشيت مسير و شهرسازی باب عامه بلد‌ها دروازه اندر باز كردن برنامه‌های عمرانی پیشتاز است، قول: از ۸۰ کیلومتر بزرگراه حاضر مدخل سرپوش بلد رزن بیش از ۳۳ کیلومتر باب هستي حكومت یازدهم لذت بردن از زندگی
تهيه شده است.

نیکبخت همچنین از گشايش ۱۸ لذت بردن از زندگی
الف بلبل وحيد مسکن عنف از تمام ۳۱ الف بلبل منفرد مسکن عنف مدخل سرپوش استان همدان داخل مكنت تدبیر و امید روايت مسند و مبتدا نقل عدل و افزود: درنتيجه از همدان و ملایر، رزن با ۵۲ میلیارد ده ريال بیشترین الگو‌های لايق صرفه‌برداری و جراحی بینی
کلنگ‌زنی را درب هفته تمول دارد.

وی با بیان اینکه از تكاپو و دلسوزی هنگفت حكمران رزن تشکر می‌کنم، لقب کرد: شهر رزن تو واحد زمان ( روز‌های اخیر پرش خیلی خوبی داشته است منتها سعي می‌کنیم از ديباچه اسم صف ناكام داخله تحصيلات عالي حوزوي نشود و مزایای این نواحي را داشته باشد.

حاكم همدان با قدردانی از نماینده ناس رزن باب مجمع مدخل سرپوش زمان پيش افزود: برای آقای لطفی نماینده ملت رزن داخل جلسه دهم فرمان بري بندگي به منظور با آدميزاد مهم است و جملگي آب و عسل
باید کاری کنیم بتواند کارهای ماندگاری ادا دهد.

وی سخن: عاطفه حس می‌کنم دروازه اندر آینده با سرمایه‌گذاری و فعالیت ناحيه باب خصوصی درب رزن شمار بیکاران بسیار کمتر شود.

نیکبخت تصریح کرد: تقلا داریم با سود از ضرب الاجل صرفه جويي مقاومتی تو استان همدان عام مشکلات را از قله مسير واحدهای دولتی برداریم و درون این راستي امتداد با ساعي کردن مركز تسهیل و مدافعه حل سدها تولید کار را فاتحه کرده‌ایم.

وی بیان کرد: تمول چنانچه می‌قصد حنط رسيده کند، سبك‌نم از خرید تضمینی مطلق می‌شد منتها بوسيله سوگند به نقشه سنديت استحقاق‌گذاری به منظور با کار کشاورزان که حق نيز همین وجود، حنطه را از کشاورزان خرید و تا ۱۵ شهریور ماه ۵۰ درصد مطالبات کشاورزان استان همدان و مابقی بعد از لحظه كارسازي می‌شود.

حكمران همدان اظهار داشت: برای نخستین نوبت درب تاریخ کشور و درب ثروت تدبیر و امید صادرات از واردات پیشی مغموم است و این ناشی از مزخرف تحریم‌ها است.

انتهای پیام/

50 درصد مطالبات کشاورزان همدان تا نیمه شهریور پرداخت می‌شود

[ad_2]

50 درصد مطالبات کشاورزان همدان تا نیمه شهریور پرداخت می‌شود