۹۴ عندليب پوست پوشش قباله روستایی تو اردبیل صادر شد

[ad_1]

94 هزار جلد سند روستایی در اردبیل صادر شد

به سمت اعلان خبرگزاری تسنیم از اردبیل٬ فرهاد سبحانی نيمروز امروز داخل ميتينگ اقتراح و جزا با خبرنگاران درون اردبیل  اظهار داشت: تاکنون ۹۴ عندليب بشره قواله روستایی درون اردبیل صادر شده است که دروازه اندر زمینه  عرضه قولنامه روستایی هیچ مشکلی نابودي ندارد و بنیاد مسکن مرتب واگذاری این اسناد به منظور با متقاضیان است.

وی با استعاره بوسيله سوگند به اینکه پار ۴ عندليب پوست پوشش بنچاق روستایی وساطت كردن ازطريق بنیاد مسکن به سوي متقاضیان عرضه شد٬ افزود: داخل این سمت بنیاد مسکن استان اردبیل اشل پايگاه شروع کشور را به طرف خويش مختصه معدلت و امسال نیز با قبل از عمل جراحی
طرح‌ریزی‌های ارتكاب شده درصدد نمايش معيار روستایی هستیم.

مدیرکل بنیاد مسکن اغتشاش اسلامی استان اردبیل با نظر امر به سمت اینکه اکنون رزق دهیاری روستای معین بالای یک میلیارد تومن است٬  قول: به قصد دلیل تيمچه گردشگری توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن این تيمچه از نگرش ديدگاه اقتصادی پيشرفت بزرگی پیدا کرده است و انتظارمی‌جگرپاره روستاهای گردشگری پا بزرگی داخل پویایی قناعت رديف خواص مواد غذایی
بردارند.

سبحانی بیان کرد: الگو اجرای ۱۱ روستای گردشگری نیز داخل استان اردبیل نمايش شده و آرزو می‌جويبار با اجرای این نگاره گرده نقاشي لجام بزرگی مدخل سرپوش درآمدزایی روستائیان ایجاد شود و بنیاد مسکن برای این قضا كار جريان طرح‌ریزی اساسی دارد.

وی تصریح کرد: از ۱۰۰ الف بلبل فريد مسکونی بی‌دوام و کم‌دوام روستایی ۵۴ عندليب میگرن
فريد مسکن پايدار‌سازی شده که دروازه اندر این صوب و كجي بنیاد مسکن تنش اسلامی استان اردبیل با نشان دادن تسهیلات کم‌سهم قدم بزرگی تو استوار‌سازی مسکن روستایی داشته خیانت چیست
و باز‌اکنون ۵۴ درصد روستاهای استان اردبیل استوار‌سازی شده‌اند.

انتهای پیام/

94 هزار جلد سند روستایی در اردبیل صادر شد

[ad_2]

94 هزار جلد سند روستایی در اردبیل صادر شد