بهره‌برداری از بزرگراه‌ شمالی کرج را معطل حضور مقامات نکنید

عضو شورای شهر کرج گفت: بهره برداری از پروژه عمرانی بزرگراه شمالی کرج نباید معطل حضور مسؤولان بماند.

بهره‌برداری از بزرگراه‌ شمالی کرج را معطل حضور مقامات نکنید

جواد چپردار، عضو شورای شهر کرج، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرج، گفت: آقای شهردار و اعضای محترم شورا،طبق وعده ای که به مردم داده ایم و بنا بر تبلیغاتی که از طریق روابط عمومی شهرداری در سطح شهر داشته ایم،مصلحت آن است که بهره مندی از بخش میانی بزرگراه شمالی سردار شهید سلیمانی را معطل افتتاح رسمی یا حضور مقامات عالی رتبه کشور نفرمایید. رئیس کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج اذعان کرد:ادعا و برنامه ما در شورای ششم آن بود که هرگاه پروژه های عمرانی شهرداری قابلیت بهره مندی برای مردم را داشت بدون تعلل آن را پیش کش مردم نماییم. چپردار بیان کرد: آقای شهردار پیشنهاد می دهم تا زمان افتتاح رسمی این پروژه در سفر ریاست محترم جمهوری امکان دسترسی و بهره مندی مردم را با فوریت مهیا نمائید. به گفته رئیس کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج ؛موفقیت ما،دولت و حاکمیت در رضایت مردم است و مردم عالی ترین سرمایه های نظام جمهوری اسلامی هستند. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید