است ویرایشهای جراحی زیبایی بینی مناسب برای شما؟

 جراحی زیبایی بینی، معمولا به عنوان شناخته شده “بینی”، یک روش بسیار مهم برای بیمارانی که ناراضی هم زیبایی شناسی و یا عملکرد بینی خود می باشد. متاسفانه، پس از عمل جراحی جراحی زیبایی بینی، برخی از بیماران هنوز هم به طور کامل با نتایج راضی نیست و به دنبال یک عمل جراحی زیبایی بینی تجدید نظر به اصلاح هر گونه مسائل از جراحی زیبایی بینی اصلی است. در موسسه برای جراحی زیبایی بینی و بینی بازسازی در بورلی هیلز، متخصص جراح پلاستیک صورت دکتر بابک Azizzadeh است به ایجاد یک برنامه موثر و جامع برای هر بیمار جراحی بازنگری رینوپلاستی متعهد است.

دلایل شایع برای تجدید نظر مداوم قرار جراحی زیبایی بینی چیست؟

متاسفانه، برخی از بیماران جراحی زیبایی بینی با نتایج حاصل از رینوپلاستی اولیه خود ناراضی هستند و هنوز هم مشکل با بینی که نیاز به تصحیح بیشتر. بار دیگر، فرایند درمان را در یک راه پیش بینی نشده رخ می دهد و جراحی بیشتر به تجدید نظر در منطقه بینی مورد نیاز است. برخی از مشکلات رایج ترین نیاز به عمل جراحی نسخه شامل اشکال در تنفس، اهدای پل، سوراخهای بینی نامتقارن، بینی پیچ خورده، نوک باریکش، بینی کوتاه و یا لغو، بینی مداوم بزرگ، و برآمدگی مداوم بینی است. 

در حالی که برخی بیماران ممکن است بهبود در این مناطق بعد از رینوپلاستی اولیه خود را ببینید، اگر عمل جراحی به طور کامل رفع مشکل اولیه به رضایت کامل بیمار نیست، آنها ممکن است بخواهید در یک جراحی بازنگری رینوپلاستی از جراح متخصص پلاستیک صورت مانند دکتر Azizzadeh در بورلی هیلز.

من کاندید مناسبی برای جراحی زیبایی بینی ویرایشهای؟

در موسسه برای جراحی زیبایی بینی و بینی بازسازی در بورلی هیلز، دکتر Azizzadeh انجام یک ارزیابی کامل با هر بیمار جراحی بازنگری رینوپلاستی بالقوه برای تعیین اینکه آیا یا نه آنها کاندید خوبی برای جراحی بازنگری هستند. نامزدهای خوبی برای جراحی بازنگری رینوپلاستی نیاز به روش حداقل یک سال پس از عمل جراحی زیبایی بینی اصلی خود است. بهترین نامزدهای بیمارانی که به طور کلی با یک یا چند جنبه از جراحی زیبایی بینی اولیه خود ناراضی هستند. بازنگری رینوپلاستی همچنین می توانید به منظور بهبود کیفیت عملکرد بینی است که ممکن است در طول رینوپلاستی اولیه به خطر افتاده است انجام شود. صرف نظر از دلایل، متخصص جراحی زیبایی بینی دکتر Azizzadeh یک از مشورت های گسترده برای تعیین اهداف خاص برای هر نامزد جراحی بازنگری رینوپلاستی فراهم می کند.

چه کسی باید تجدید